Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Podmínky zasílání newsletteru a informací o akcích

1. Společnost TJ-Legal, s.r.o., IČO: 45 447 292, DIČ: 2022987791, IČ DPH: SK2022987791, sídlem Hlavná 133, 080 01 Prešov, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, vložka č. 22687/P (dále jen „společnost“) je provozovatelem webových stránek na adrese www.tj-legal.sk (dále jen „webové stránky“).

2. Za účelem poskytování informací o společnosti, službách poskytovaných společností, obchodně marketingových akcích společnosti a dalších informací obdobného charakteru vám může společnost s vaším předchozím souhlasem prostřednictvím e-mailu zasílat elektronický newsletter.

3. Pro účely zasílání informací podle bodu 2 k tomu potřebujeme váš souhlas, v souladu s § 4 odst. 6 zákona č. 22/2004 Z. z., který můžete společnosti udělit:

3.1. označením této možnosti v objednávkovém formuláři umístěném na webových stránkách,

3.2. zasláním e-mailu na e-mailovou adresu kontakt@tj-legal.com.

4. Pokud jste společnosti udělili souhlas se zasíláním informací a chcete jej odvolat, můžete tak učinit:

4.1. v nastavení svého uživatelského účtu na webových stránkách,

4.2. zasláním e-mailu na e-mailovou adresu kontakt@tj-legal.com.

5. Jakmile dojde ke zpracování odvolání vašeho souhlasu dle bodu 4, nebude vám společnost již zasílat informace ve smyslu bodu 2 těchto podmínek.

6. Vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) poskytnuté za účelem zasílání newsletteru zpracováváme v souladu se zásadami ochrany a zpracování osobních údajů.

7. Máte-li jakékoli dotazy ohledně zasílání informací ve smyslu bodu 2, můžete nás kontaktovat telefonicky: 051 321 5211 nebo e-mailem: kontakt@tj-legal.com.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)