Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Rozdíly mezi českým a německým daňovým přiznáním, které musíte jako živnostník bezpodmínečně znát

Odlišnosti mezi jednotlivými zeměmi EU se neprojevují jen v jejich zvycích či tradicích, nýbrž také v jejich zákonech. Česká a německá legislativa se liší a z toho vyplývají například i mnohé rozdíly ve zpracování daňových přiznání a způsobu uplatňování výdajů pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

České a Německé daňové přiznání

V tomto článku se budeme zabývat hlavními rozdíly, s nimiž se živnostník při zpracování českého daňového přiznání a německého daňového přiznání může setkat.

Typ daňového přiznání

Pokud fyzická osoba pracuje v České republice a za daný rok nemá příjem jen z živnosti, podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Podává ho každý daňový poplatník, který měl v daném kalendářním roce příjmy:

 1. ze závislé činnosti,
 2. z podnikání (živnosti),
 3. ze samostatné výdělečné činnosti,
 4. z nájmu,
 5. z použití díla a uměleckého výkonu,
 6. z kapitálového majetku,
 7. ostatní příjmy.

 

V Německu je to poněkud jinak. Nejdříve si vysvětlíme, jak je to s povinností českých OSVČ podat německé daňové přiznání.

 

Živnostník musí podat německé daňové přiznání k dani z příjmů ze živnosti, pokud:

 1. byl členem, resp. pracoval pro společnost ARGE, což je zkratka pro ARbeitsGEmeinschaft (např. ARGE SBM Nexus, ARGE LetusWork), nebo
 2. mu v Německu vznikla stálá provozovna.

 

Zde jsou některé příklady:

Situace A

Pan Hrášek pracoval v Německu v roce 2018 nejdříve jako zaměstnanec na německou pracovní smlouvu, od 01. 01. 2018 do 30. 06. 2018. Pak si otevřel v České republice živnost a jako živnostník pracoval v Německu od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2018 na stavbě v Mnichově. Od 01. 01. 2019 začal pan Hrášek pracovat na stavbě v České republice.

V tomto případě panu Hráškovi

 • nevznikla v Německu stálá provozovna a může si tedy zažádat o vrácení daní z Německa ze zaměstnání za rok 2018 a
 • v České republice musí podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

 

Situace B

Také pan Mrkvička pracoval v Německu od 01. 01. 2018 do 30. 06. 2018 nejdříve jako zaměstnanec na německou pracovní smlouvu a potom od 01. 07. 2018 jako česká OSVČ na stavbě v Hamburku. V Hamburku na stejné stavbě pokračoval i v roce 2019, a to nepřetržitě do 01. 08. 2019. Na základě této skutečnosti se jeho situace v Německu liší od situace pana Hráška z prvního příkladu. Jelikož období od 01. 07. 2018 do 01. 08. 2019 představuje 13 odpracovaných měsíců v Německu na jednom místě, vznikla panu Mrkvičkovi v Německu stálá provozovna, a proto:

 • musí z této stálé provozovny – ze stavby v Hamburku – podat za oba dva roky, 2018 a 2019, německé daňové přiznání ze živnosti a
 • v České republice musí podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, přičemž v něm příjem z této provozovny neuvede.

 

Komentář k příkladu:

V tomto případě vůbec není podstatné, že pan Mrkvička měl živnost otevřenou v České republice a platil tam i odvody. Polehčující okolností není ani skutečnost, že v daném kalendářním roce pracoval v Německu i jako zaměstnanec. 

 

Situace C

Pan Kapusta začal podnikat jako český živnostník v Německu na stavbě v Mnichově v prosinci 2018 a v této činnosti pokračoval dalších 12 měsíců v roce 2019. Panu Kapustovi vznikla v Německu stálá provozovna, a proto musí v Německu podat daňové přiznání ze živnosti za rok 2018 i za rok 2019.

 

Situace D

Povinnost podat daňové přiznání ze živnosti v Německu za rok 2018 má také pan Cibule, který uzavřel se společností ARGE smlouvu, v níž je uvedený jako člen (společník), byť mu v roce 2018 ARGE uhradila pouze 1 fakturu. Z této částky musí pan Cibule zaplatit v Německu daň z příjmu.

Náš tip

Přečtěte si také příspěvek na našem blogu, v němž odpovídáme na nejčastější dotazy českých živnostníků pracujících na stavbách v Německu.

Uplatnění výdajů v daňovém přiznání

Při uplatňování výdajů snižujících živnostníkovi jeho dosažený příjem má OSVČ v českém daňovém přiznání možnost si vybrat, zda bude uplatňovat výdaje ve skutečné výši (na základě reálných dokladů jako stvrzenek, faktur apod.), nebo paušálně (procentem z příjmů).

Taková možnost v německém daňovém přiznání neexistuje. Podle německých zákonů je vyžadováno uplatnění reálných výdajů, které živnostník při výkonu své činnosti měl a které zaplatil, ať v hotovosti, nebo bezhotovostně.

Velmi důležité Pokud tedy víte, že vám vznikne povinnost podat za daný rok daňové přiznání v Německu, uschovejte si veškeré faktury a stvrzenky, např. za nákup nářadí apod., abyste je mohli použít pro německé daňové přiznání.

 

Sazba daně

Procentuální výše daňové sazby při výpočtu daňové povinnosti je v Německu diametrálně odlišná od sazby daně v České republice. Zatímco fyzická osoba v České republice platí 15 % (a právnická osoba 19 %) daň z příjmu, v Německu procento daňové sazby stoupá s každým vydělaným eurem.

Ať už jste si tedy v České republice vydělali 30 nebo 50 000 Kč, budou tyto příjmy zdaněné stále stejnou sazbou, a to 15 %. Pokud však je příjem vyšší, je třeba odvést ještě tzv. solidární daň ve výši 7 %. Limit pro platbu solidární daně je čtyřicetiosminásobek stanovené průměrné mzdy. Daň se odvádí z rozdílu mezi výdělkem a limitem.

Daň z příjmu fyzických osob v Německu je rozdělena do více tříd a ty závisí zejména na výši uvedeném příjmu. Je však potřeba si uvědomit, že daňová třída v Německu se odvíjí nejen od dosaženého příjmu, ale záleží i na dalších faktorech. Posuzuje se rovněž počet dětí nebo rodinný stav daňového poplatníka. Z tohoto důvodu je výpočet daňové sazby velmi individuální a současně i složitý.

Jen pro představu uvádíme v následující tabulce příjmy a k nim příslušející daňové sazby v Německu:

Příjem za rok Sazba daně
Nižší než 8 004,- € 0 %
8 005,- € – 13 469,- € 14 % – 24 %
13 470,- € – 52 881,- € 24 % – 42 %
52 881,- € – 250 730,- € 42 %
Vyšší než 250 730,- € 45 %

 

Stravné

Velmi odlišný je také výpočet stravného (diet). Zatímco v České republice má živnostník nárok na 45,- € na den (24 hod.), v Německu je to jen max. 24,- €. V Německu se při výpočtu zohledňují i dny příjezdu a odjezdu do/z Německa. Pokud se v den příjezdu či odjezdu do/z Německa nezdržujete v této zemi déle než 8 hodin, máte nárok na diety pouze ve výši 12,- €. Další rozdíl mezi českým a německým daňovým přiznáním je v tom, že zatímco v České republice si můžete stravné uplatnit na celý rok v plné výši, v Německu máte nárok v rámci 1 stavby (provozovny) maximálně na 90 dní.

 

Uplatnění nezdanitelné části základu daně na manželku/manžela v daňovém přiznaní

V České republice si může daňový poplatník v daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu na vyživovanou manželku/manžela ve výši 24 840 Kč, naproti tomu v Německu je zase možné osvobození od daňové povinnosti manželčina/manželova příjmu až do výše 9 000 € (rok 2018).

 

Velmi důležité Nabízíme Vám celé spektrum služeb užitečných pro OSVČ a s. r. o. v Německu. Zařídíme pro vás Steuernummer, vyřídíme Freistellung nebo zápis do Handwerkskammer. Neváhejte se na nás obrátit.

Služby pro OSVČ a s. r. o. v Německu

Zdroje: financnasprava.sksocialnapoistovna.skbzst.sdepodnikam.sk

Zdroj obrázku: Kevin Schneider Pixabay

Tento článek získal již 6 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)