Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Zákon o dani z příjmu v Německu – Einkommensteuergesetz (EStG)

Mezi nejdůležitější normy, které upravují podmínky podávání německého daňového přiznání, a na které se ve svých rozhodnutích nejčastěji odvolávají německé daňové úřady, patří zákon o dani z příjmu. Einkommensteuergesetz a odvodový řád, tzv Abgabenordnung.

Einkommensteuergesetz - daň z príjmu v nemecku

V tomto článku se blíže věnujeme první normě – zákonu o dani z příjmu, jeho struktuře a obsahu.

Zdanění fyzických osob (zaměstnanců) se nejvíce týkají tyto části zákona:

Par. 1 Daňová povinnost

Fyzické osoby, které mají v Německu bydliště nebo běžný pobyt, mají neomezenou daňovou povinnost. Na žádost může být jako s osobou s neomezenou daňovou povinností zacházeno i s fyzickými osobami, které nemají v Německu ani bydliště, ani běžný pobyt, avšak jejich příjmy, které podléhají německé dani z příjmu, jsou minimálně ve výši 90 % celosvětových příjmů, nebo příjmy, které nepodléhají německé dani z příjmu jsou nižší než ¾ nezdanitelného minima v Německu.

 

Par. 3 Nezdanitelné příjmy

Podle par. 3 patří k nezdanitelným příjmům například příspěvky ze zdravotního pojištění, důchodového pojištění a zákonného úrazového pojištění, mateřskápodpora v nezaměstnanosti, náhrada za zkrácený pracovní úvazek, tzv. Kurzarbeit, Insolvenzgeld, příspěvky na zajištění živobytí, příspěvky na stravu a zvýšené výdaje na stravu v souvislosti s prováděním externí činnosti a mnohé jiné.

 

Par. 10 Mimořádné výdaje

Mezi mimořádné výdaje lze zahrnout například zákonné, ale i dobrovolné příspěvky do zdravotního pojištění, sociálního, důchodového pojištění a pojištění v nezaměstnanosti, placené pojištění proti pracovní neschopnosti, životní a úrazové pojištění, zaplacená církevní daň, příspěvky na péči o dítě, výdaje na vzdělávání v rámci přípravy na výkon povolání a jiné.

 

Par. 12 ošetřuje neodečitatelné výdaje

Mezi ty, které nelze v daňovém přiznání uplatnit jako daňové výdaje, patří mimo jiné různé peněžité pokuty (například za překročení rychlosti a mnohé další).

 

Par. 24b Úleva pro samovychovávajícího rodiče

Par. 24b patří mezi společná ustanovení a ošetřuje úlevu pro samovychovávajícího rodiče, tzv. Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Osamělý daňový poplatník si může snížit svůj zdanitelný příjem o tuto úlevu, pokud sám vychovává minimálně jedno dítě, pro které má nárok na nezdanitelné minimum nebo na rodinné přídavky z Německa. Podmínkou je také, že daňový poplatník nesmí tvořit jednu domácnost s jinou dospělou osobou.

 

Par. 25 upravuje zdaňovací období a povinnost podávat daňové přiznání.

 

Par. 26 zase zdanění manželů, samostatné zdanění a společné zdanění manželů.

 

par. 32a jsou uvedeny daňové sazby a v par. 32b zase příjmy, které se započítávají v rámci progrese do výpočtu daňové sazby. Mezi ty můžeme započítat hlavně podporu v nezaměstnanosti z Německa, náhradu za zkrácený pracovní úvazek. Kurzarbeit, Insolvenzgeld, mateřský a rodičovský příspěvek z Německa, zahraniční příjmy, které nepodléhají německé dani z příjmu a mnohé další.

 

par. 33 jsou označeny tzv. zvláštní zatížení. Vzniknou-li dospělému poplatníkovi mnohem vyšší výdaje než převážné většině daňových poplatníků s podobnými příjmovými a majetkovými poměry při stejném rodinném stavu, mohou mu být tyto výdaje odečteny z jeho celkových příjmů, a to ve výši, která překračuje stanovenou únosnou míru zatížení. K takovým patří například finanční podpora odkázané osoby, výdaje na zdravotní péči a jiné.

 

Par. 37 upravuje vyměření a úhradu záloh na daň z příjmupar. 38 a následující zase ošetřuje vyměření daně z příjmu, výši daně z příjmu, daňové třídy, nezdanitelné částky např. na děti a podobně, odvedení daně z příjmu, paušální daň z příjmu, roční zúčtování daně z příjmu zaměstnavatelem a jiné.

Pracujete nebo podnikáte v Německu?

Rádi vám pomůžeme s podáním daňového přiznání, se získáním německých přídavků na děti, s vyřízením žádostí pro podnikání a s mnoha dalším.

Struktura zákona

Pro lepší přehlednost přikládáme strukturu zákona o dani z příjmů v Německu i v češtině:

 1. Daňová povinnost
 2. Příjmy
  1. Věcné předpoklady pro zdanění
  2. Nezdanitelné příjmy
  3. Zisk
  4. Přebytek příjmů nad daňovými výdaji
  5. Mimořádné výdaje
  6. Příjmy a čerpání
  7. Neodpočitatelné výdaje
  8. Jednotlivé druhy příjmů
   1. Ze zemědělství a lesního hospodářství
   2. Ze živnosti
   3. Z nezávislé činnosti
   4. Ze závislé činnosti
   5. Z kapitálového majetku
   6. Z pronájmu
   7. Jiné příjmy
   8. Společná ustanovení
 3. Zdaňování
 4. Tarify (daňové sazby)
 5. Daňové úlevy
  1. Daňové úlevy při zahraničních příjmech
  2. Daňové úlevy při příjmech ze zemědělství a lesního hospodářství
  3. Daňové úlevy při příjmech ze živnosti
  4. Daňové úlevy při výdajích na pracovní vztahy v souvislosti s činností v domácnosti a pro uplatnění výdajů na služby v domácnosti
  5. Daňové úlevy při zatížení dědickou daní
  6. Daňové úlevy pro energetická opatření u budov využívaných k vlastnímu bydlení
 6. Vybírání daní
  1. Vybírání daně z příjmu
  2. Daňové srážky ze mzdy (daň z příjmu)
  3. Daňové srážky z kapitálových příjmů (daň z kapitálových výnosů)
  4. Zdanění daňových poplatníků s příjmy podléhajícími daňovým srážkám
 7. Daňové srážky při stavebních službách
 8. Zdaňování daňových nerezidentů
 9. Jiné předpisy – Pokuty, Plná moc, Závěrečné předpisy
 10. Rodinné přídavky na děti
 11. Příloha Důchodové zabezpečení
 12. Příspěvky na podporu podnikového důchodového zabezpečení
 13. Bonus za mobilitu
 14. Mimořádné předpisy k překonání pandemie koronaviru

Celý německý zákon o dani z příjmu v aktuálním znění naleznete na následujícím odkazu: https://www.gesetze-im-internet.de/estg/BJNR010050934.html

Neváhejte se na nás obrátit

Ztrácíte se v tom množství paragrafů? Neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme podat německé daňové přiznání, získat rodinné přídavky z Německa a poskytneme vám daňové poradenství.

Zdroj: Gesetze-im-internet.de

Zdroj obrázku: Shutterstock

Tento článek získal již 0 potlesků

Více podobných článků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)