Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Zákon o dani z příjmu v Německu – Einkommensteuergesetz (EStG)

Mezi nejdůležitější normy, které upravují podmínky podávání německého daňového přiznání, a na které se ve svých rozhodnutích nejčastěji odvolávají německé daňové úřady, patří zákon o dani z příjmu. Einkommensteuergesetz a odvodový řád, tzv Abgabenordnung.

Einkommensteuergesetz - daň z príjmu v nemecku

V tomto článku se blíže věnujeme první normě – zákonu o dani z příjmu, jeho struktuře a obsahu.

Zdanění fyzických osob (zaměstnanců) se nejvíce týkají tyto části zákona:

Par. 1 Daňová povinnost

Fyzické osoby, které mají v Německu bydliště nebo běžný pobyt, mají neomezenou daňovou povinnost. Na žádost může být jako s osobou s neomezenou daňovou povinností zacházeno i s fyzickými osobami, které nemají v Německu ani bydliště, ani běžný pobyt, avšak jejich příjmy, které podléhají německé dani z příjmu, jsou minimálně ve výši 90 % celosvětových příjmů, nebo příjmy, které nepodléhají německé dani z příjmu jsou nižší než ¾ nezdanitelného minima v Německu.

 

Par. 3 Nezdanitelné příjmy

Podle par. 3 patří k nezdanitelným příjmům například příspěvky ze zdravotního pojištění, důchodového pojištění a zákonného úrazového pojištění, mateřskápodpora v nezaměstnanosti, náhrada za zkrácený pracovní úvazek, tzv. Kurzarbeit, Insolvenzgeld, příspěvky na zajištění živobytí, příspěvky na stravu a zvýšené výdaje na stravu v souvislosti s prováděním externí činnosti a mnohé jiné.

 

Par. 10 Mimořádné výdaje

Mezi mimořádné výdaje lze zahrnout například zákonné, ale i dobrovolné příspěvky do zdravotního pojištění, sociálního, důchodového pojištění a pojištění v nezaměstnanosti, placené pojištění proti pracovní neschopnosti, životní a úrazové pojištění, zaplacená církevní daň, příspěvky na péči o dítě, výdaje na vzdělávání v rámci přípravy na výkon povolání a jiné.

 

Par. 12 ošetřuje neodečitatelné výdaje

Mezi ty, které nelze v daňovém přiznání uplatnit jako daňové výdaje, patří mimo jiné různé peněžité pokuty (například za překročení rychlosti a mnohé další).

 

Par. 24b Úleva pro samovychovávajícího rodiče

Par. 24b patří mezi společná ustanovení a ošetřuje úlevu pro samovychovávajícího rodiče, tzv. Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Osamělý daňový poplatník si může snížit svůj zdanitelný příjem o tuto úlevu, pokud sám vychovává minimálně jedno dítě, pro které má nárok na nezdanitelné minimum nebo na rodinné přídavky z Německa. Podmínkou je také, že daňový poplatník nesmí tvořit jednu domácnost s jinou dospělou osobou.

 

Par. 25 upravuje zdaňovací období a povinnost podávat daňové přiznání.

 

Par. 26 zase zdanění manželů, samostatné zdanění a společné zdanění manželů.

 

par. 32a jsou uvedeny daňové sazby a v par. 32b zase příjmy, které se započítávají v rámci progrese do výpočtu daňové sazby. Mezi ty můžeme započítat hlavně podporu v nezaměstnanosti z Německa, náhradu za zkrácený pracovní úvazek. Kurzarbeit, Insolvenzgeld, mateřský a rodičovský příspěvek z Německa, zahraniční příjmy, které nepodléhají německé dani z příjmu a mnohé další.

 

par. 33 jsou označeny tzv. zvláštní zatížení. Vzniknou-li dospělému poplatníkovi mnohem vyšší výdaje než převážné většině daňových poplatníků s podobnými příjmovými a majetkovými poměry při stejném rodinném stavu, mohou mu být tyto výdaje odečteny z jeho celkových příjmů, a to ve výši, která překračuje stanovenou únosnou míru zatížení. K takovým patří například finanční podpora odkázané osoby, výdaje na zdravotní péči a jiné.

 

Par. 37 upravuje vyměření a úhradu záloh na daň z příjmupar. 38 a následující zase ošetřuje vyměření daně z příjmu, výši daně z příjmu, daňové třídy, nezdanitelné částky např. na děti a podobně, odvedení daně z příjmu, paušální daň z příjmu, roční zúčtování daně z příjmu zaměstnavatelem a jiné.

Pracujete nebo podnikáte v Německu?

Rádi vám pomůžeme s podáním daňového přiznání, se získáním německých přídavků na děti, s vyřízením žádostí pro podnikání a s mnoha dalším.

Struktura zákona

Pro lepší přehlednost přikládáme strukturu zákona o dani z příjmů v Německu i v češtině:

 1. Daňová povinnost
 2. Příjmy
  1. Věcné předpoklady pro zdanění
  2. Nezdanitelné příjmy
  3. Zisk
  4. Přebytek příjmů nad daňovými výdaji
  5. Mimořádné výdaje
  6. Příjmy a čerpání
  7. Neodpočitatelné výdaje
  8. Jednotlivé druhy příjmů
   1. Ze zemědělství a lesního hospodářství
   2. Ze živnosti
   3. Z nezávislé činnosti
   4. Ze závislé činnosti
   5. Z kapitálového majetku
   6. Z pronájmu
   7. Jiné příjmy
   8. Společná ustanovení
 3. Zdaňování
 4. Tarify (daňové sazby)
 5. Daňové úlevy
  1. Daňové úlevy při zahraničních příjmech
  2. Daňové úlevy při příjmech ze zemědělství a lesního hospodářství
  3. Daňové úlevy při příjmech ze živnosti
  4. Daňové úlevy při výdajích na pracovní vztahy v souvislosti s činností v domácnosti a pro uplatnění výdajů na služby v domácnosti
  5. Daňové úlevy při zatížení dědickou daní
  6. Daňové úlevy pro energetická opatření u budov využívaných k vlastnímu bydlení
 6. Vybírání daní
  1. Vybírání daně z příjmu
  2. Daňové srážky ze mzdy (daň z příjmu)
  3. Daňové srážky z kapitálových příjmů (daň z kapitálových výnosů)
  4. Zdanění daňových poplatníků s příjmy podléhajícími daňovým srážkám
 7. Daňové srážky při stavebních službách
 8. Zdaňování daňových nerezidentů
 9. Jiné předpisy – Pokuty, Plná moc, Závěrečné předpisy
 10. Rodinné přídavky na děti
 11. Příloha Důchodové zabezpečení
 12. Příspěvky na podporu podnikového důchodového zabezpečení
 13. Bonus za mobilitu
 14. Mimořádné předpisy k překonání pandemie koronaviru

Celý německý zákon o dani z příjmu v aktuálním znění naleznete na následujícím odkazu: https://www.gesetze-im-internet.de/estg/BJNR010050934.html

Neváhejte se na nás obrátit

Ztrácíte se v tom množství paragrafů? Neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme podat německé daňové přiznání, získat rodinné přídavky z Německa a poskytneme vám daňové poradenství.

Zdroj: Gesetze-im-internet.de

Zdroj obrázku: Shutterstock

Tento článek získal již 0 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)