Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Daňová úleva pro samoživitele v Německu (Entlastungsbetrag für Alleinerziehende)

Německo finančně podporuje rodiče, kteří své dětí vychovávají sami – kromě rodinných přídavků i tzv. daňovou úlevou pro samoživitele. Jde o sumu osvobozenou od daní, která je poskytována jednou ročně. V jaké výši je poskytována, a kdo má na ni nárok, se dočtete v následujících řádcích.

samozivitel danova uleva v nemecku

Výše daňové úlevy pro samoživitele

Pro první dítě je tato suma určena ve výši 1 908 € a pro každé další dítě se navyšuje o 240 €. V letech 2020 a 2021 byla tato daňová úleva navýšena pro lidi, které postihla koronakrize koronakríze v Německu, a to na sumu 4 008 € plus 240 € pro každé další dítě.

Podmínky uznání nároku

Daňovou úlevu Entlastungsbetrag získá rodič samoživitel, který splňuje následující podmínky:

 • rodič je osamělý,
 • má nárok na rodinné přídavky na dítě z Německa anebo nezdanitelné minimum na dítě,
 • bylo mu přiděleno identifikační číslo dítěte,
 • dítě s ním žije ve společné domácnosti.

 

Za osamělého rodiče lze označit rodiče, který:

 • není oddán, tedy je svobodný anebo rozvedený,
 • je sice oddán, ale od předcházejícího roku žije trvale odloučený od manželského partnera,
 • je sice oddán, ale manželský partner žije dlouhodobě v zahraničí a nemá neomezenou daňovou povinnost,
 • netvoří žádnou společnou domácnost s jinou plnoletou osobou, na kterou nemá nárok na přídavky na děti z Německa (například životní partner, rodiče).

 

Velmi důležité I když jsou splněny tyto podmínky, nejste podle daňového zákona automaticky označen/a za samoživitele.

Pokud jste v daném kalendářním roku nebyl/a s manželkou nebo manželem trvale odloučen/a, nejsou tímto splněny podmínky pro získání daňové úlevy. Je to hlavně z toho důvodu, že v daném daňovém roce je ještě stále možné podat výhodnější společné zdanění manželů bez ohledu na to, zda jste se odloučil/a v lednu nebo v prosinci daného daňového roku.

Navzdory tomu finanční soud v Dolním Sasku rozhodl o uznaní nároku na daňovou úlevu pro samoživitele, a to v poměrné výši od data odloučení, v případě, že bylo v roce odloučení podáno samostatné zdanění.

Jestli jste v daném kalendářním roce ovdověl/a, daňová úleva vám bude uznána v poměrné výši od data ovdovění, a to i za předpokladu, že podáte ještě stále možné společné zdanění manželů.

Už jste požádal/a o německé rodinné přídavky?

Přídavky na děti v Německu, tzv. Kindergeld, vám získáme jednoduše a spolehlivě, až za 6 měsíců zpětně.

Kterému rodiči náleží daňová úleva?

V zásadě náleží daňová úleva Entlastungsbetrag für Alleinerziehende rodiči, u kterého je dítě přihlášeno k pobytu. Jestli je ale dítě přihlášeno k pobytu u obou rodičů, patří daňová úleva tomu rodiči, u kterého dítě i skutečně bydlí. Jestli se nedá jednoznačně určit u kterého rodiče se dítě převážně zdržuje, rozhodnou sami rodiče, kdo bude z této daňové úlevy profitovat. Takto by bylo možné postupovat jen tehdy, kdy ani jeden z rodičů nepožádal o uplatnění daňové úlevy přes možnost výběru daňové třídy 2.

Když rodič nesplňuje tyto podmínky během celého roku, protože dítě například žije ve střídavé péči část roku u druhého rodiče, poskytuje se tato úleva jen v poměrné výši. Znamená to tedy, že táto daňová úleva se snižuje o 1/12 za každý měsíc, ve kterém nejsou tyto podmínky splněny.

Daňová úleva, když dítě bydlí samostatně

Jestli se dítě přestěhovalo do vlastního bytu, ani to není překážkou pro získání daňové úlevy pro samoživitele, pokud je dítě stále přihlášeno k pobytu  na adrese rodiče. Tím je potvrzena příslušnost k dané domácnosti. Pokud se ale dítě z adresy rodiče odhlásí, musíte být schopen jiným způsobem zdokladovat příslušnost k dané domácnosti. Indicií může být například vlastní pokoj dítěte anebo pravidelný pobyt v domácnosti rodiče.

Kdy ztratíte nárok na Entlastungsbetrag

Velmi důležité V zásadě platí, že jakmile začnete bydlet ve společné domácnosti s jinou dospělou osobou, na kterou pobíráte rodinné přídavky, ztrácíte nárok na daňovou úlevu pro samoživitele.

Ale ne ve všech případech se příchod další dospělé osoby do domácnosti projevuje ulehčením výchovy a dodatečnými finančními zdroji na vedení domácnosti.

Nárok na daňovou úlevu vám nezanikne, pokud:

 • společnou domácnost tvoříte s plnoletou osobou, která je nevidomá anebo vyžadující péči,
 • žijete v domácnosti s osobou, která není ve stavu se finančně podílet na vedení společné domácnosti,
 • je dítě ve výkonu základní vojenské nebo dobrovolnické služby.

Jak si uplatnit daňovou úlevu

Daňovou úlevu pro samoživitele si můžete uplatnit automaticky nejpozději ve vašem německém daňovém přiznání tím, že do přiznání uvedete údaje o dítěti, anebo ještě před podáním německého daňového přiznání, žádostí o změnu daňové třídy na třídu 2, jejíž platnost je ale omezena na dva roky.

Německé daňové přiznání rychle a jednoduše

Naši daňoví agenti vám zpracují německé daňové přiznání rychle, bez chyb a s uplatněním všech bonusů a odpočitatelných položek. Neváhejte se na nás obrátit.

Zdroj: Buhl.de

Zdroj obrázku: Freepik

Tento článek získal již 6 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)