Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Daňová třída v Německu a její změna

V Německu existuje šest daňových tříd (Steuerklassen). Zařazení do daňové třídy se řídí v první řadě rodinným stavem daňového poplatníka.

změna daňové třídy v Německu

Daňové třídy – Německo a jeho systém

Logicky mají daňové třídy vliv i na daňové přiznání v Německu.

Svobodní jsou automaticky zařazeni do daňové třídy 1. Daňoví poplatníci, kteří jsou osamělými rodiči, patří do třídy 2. Kdo má vícero zaměstnání, je mu pro druhé a další zaměstnání automaticky přiřazena třída 6.

Pro manželské páry existuje jedna zvláštnost. Mohou si zvolit různé kombinace daňových tříd.

Velmi důležité Pokud jeden z partnerů má podstatně vyšší výdělek, vyplatí se kombinace daňových tříd 3 a 5. Výhodou je, že partner s vyšším výdělkem zdaňovaný v rámci třídy 3 má výrazně nižší daňové zálohy. Nevýhodou je, že čím větší je rozdíl mezi mzdami obou partnerů, o to vyšší je daňový nedoplatek na konci roku.

Pokud manželé vydělávají přibližně stejně, je nejlepší, když se oba zařadí do daňové třídy 4.

Od roku 2010 existuje možnost zvolit si kombinaci daňové třídy 4 s faktorem. Prostřednictvím tohoto faktoru daňový úřad zohledňuje výhodu tzv. splittingu (splitting – rozdělení). Při využití této výhody zpravidla platí manželé společně nižší daně, než kdyby se příjem partnerů zdaňoval každý samostatně.

 

Daňová třída

 

Rodinný stav

 

1

 

a) svobodní
b) ženatí/vdané žijící dlouhodobě odděleně od manželského partnera
2

 

samostatně žijící rodiče
3

 

a) vdovci/vdovy
b) ženatí/vdané, pokud si partner zvolil třídu 5 nebo nepracuje
4

 

ženatí/vdané, pokud si partner zvolil třídu 4
5

 

ženatí/vdané, pokud si partner zvolil třídu 3
6

 

svobodní a ženatí/vdané, pokud měli dvě a více zaměstnání nebo pokud daňový poplatník nepředložil mzdový list za účelem daní, přestože měl tuto povinnost

 

Důvody pro změnu daňové třídy v Německu

Při změně rodinného stavu je potřeba přizpůsobit i daňovou třídu. Takový případ nastává,

  • když se oženíte/vdáte;
  • když se od manžela/manželky odloučíte nebo se rozvedete;
  • když váš manželský partner zemře;
  • když se vám jakožto svobodné matce narodí dítě;
  • když vám vedle hlavního pracovního poměru vznikne další pracovní poměr.

Požádejte o vrácení daní

Daňový přeplatek z Německa vám získáme v plné legální výši, spolehlivě a jednoduše, i za 5 let zpětně. Ozvěte se nám ještě dnes.

Jak se žádá o změnu daňové třídy?

O změnu daňové třídy požádáte na příslušném německém daňovém úřadě (Finanzamt). K tomu je potřeba předložit vyplněný formulář Žádost o změnu daňové třídy u manželů. Můžete si ho stáhnout na tomto odkazu.

Žádost lze podat i v podobě neformálního dopisu. Musíte v něm uvést svoje osobní údaje (jména, adresu), identifikační číslo (ID-Nr.) a daňové číslo (Steuernummer).

Pokud navíc existují podmínky pro uplatnění výdajů souvisejících s dosažením příjmu v Německu, nějaké mimořádné výdaje, zvláštní závazky nebo jiné úlevy na dani při výpočtu záloh na daň, je potřeba předložit Žádost o daňovou úlevu. Formulář si můžete stáhnout na tomto odkazu (každý rok se mění).

Pro změnu daňové třídy na daňovou třídu 3 kvůli manželskému partnerovi žijícímu mimo Německo, tedy v jiné zemi Evropské unie nebo členské zemi Evropského hospodářského prostoru, je třeba vyplnit tento formulář.

K žádosti se přikládá kopie oddacího listu, rodné listy dětí a potvrzení o pobytu manželského partnera mimo Německo, přeložené do němčiny.

Od kdy nabude změna daňové třídy účinnosti?

Změna daňové třídy se začne uplatňovat až se začátkem nového kalendářního měsíce následujícího po předložení žádosti. Žádost může být zpracována pouze za podmínky, že ji podepíší oba manželé. Manželé jsou přitom povinni podat po uplynutí kalendářního roku německé daňové přiznání, tzn. žádost o vrácení daní z Německa, pokud oba pobírali mzdu a v aktuálním kalendářním roce měli kombinaci daňových tříd 3 a 4 nebo 4 či 5 s faktorem.

Za změnu daňové třídy se v Německu neplatí žádný poplatek.

Náš tip

Pokud máte děti a pracujete v Německu, pravděpodobně máte nárok i na německé rodinné přídavky. Vyplňte formulář a získejte je rychle a jednoduše.

Zdroj obrázku: Christian Wiediger on Unsplash

Tento článek získal již 14 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)