Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Výzva k podání daňového přiznání – Erinnerung / Prüfung der Steuerpflicht

Mnoho českých podnikatelských subjektů (OSVČ, s.r.o.) podnikajících v Německu přijme každoročně v říjnu či listopadu dopis z německého daňového úřadu s názvem Erinnerung nebo Prüfung der Steuerpflicht. V tomto blogu vám prozradíme, co je jeho obsahem a poradíme vám, jak správně na takový dopis zareagovat.

Erinnerung - výzva k podání německého daňového přiznání

1. Důvod zaslání výzvy

Daňový úřad očekává podání daňového přiznání od každého, kdo má v Německu přiděleno daňové číslo – Steuernummer. Přidělení Steuernummer znamená registraci u místně příslušného daňového úřadu pro potřeby daně z příjmů, spotřebních daní, místních daní apod. Českým podnikatelským subjektům přiděluje Steuernummer německý daňový úřad Chemnitz Süd.

2. Proč teď?

Termín pro podání daňového přiznání za předchozí kalendářní rok je v Německu stanoven do 31.7. následujícího roku. V Německu můžete podat žádost o prodloužení lhůty pro jeho podání. Pro český podnikatelský subjekt lze lhůtu prodloužit maximálně do 30.9. Pokud po tomto termínu systém neeviduje podané daňové přiznání, automat vygeneruje výzvu k podání daňového přiznání – Erinnerung.

Velmi důležité V roce 2021 byl řádný termín pro podání daňového přiznání za rok 2020 do konce října 2021. Pokud po tomto termínu systém neeviduje podané daňové přiznání, automat vygeneruje výzvu k podání daňového přiznání – Erinnerung.

3. Co dál?

Určitě vám nedoporučujeme výzvu ignorovat. Reakcí na tento úřední dopis může být odvolání nebo podání daňového přiznání

Zda máte podat odvolání nebo německé daňové přiznání, závisí na tom, zda vám v Německu vznikl stálý provoz.

Krátce a moudře ze zákona: Vznik stálého provozu u pracovníků ve stavebnictví a příbuzných odvětvích definuje Vyhláška čj. č. 18/1984 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německo o zamezení dvojího zdanění prací na staveništi nebo montáž, které trvají déle než 12 po sobě následujících měsíců. To znamená, že geografický stálý provoz vám v Německu vznikl, pokud jste pracovali na jednom pracovním místě (okruh 50 km vzdušnou čarou) déle než 12 za sebou následujících měsíců. Pokud jste v Německu dlouhodobě (déle než 12 za sebou následujících měsíců) vykonávali činnost pro jednoho odběratele, vznikl vám v Německu ekonomický stálý provoz.

Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak zjistit, zda vám v Německu vznikl stálý provoz, je sestavení přehledu staveb.

Tip: Pokud jste v roce 2020 pokračovali v práci na stavbě z roku 2019, případně jste pokračovali na stejné stavbě i v roce 2021, je třeba vyplnit přehled staveb za roky 2019 až 2021, nestačí jen za rok 2020.

Pozor! Pokud jste pracovali pro společnost ARGE (SBM Nexus nebo Letuswork), přehled staveb vypisovat ani nemusíte. U těchto společností vám automaticky vzniká stálý provoz a daňové přiznání si musíte podat bez ohledu na to, jak dlouho jste pro tuto společnost pracovali a jaké výše příjmů jste dosáhli.

Nejčastější omyl: Povinnost podat daňové přiznání v Německu k dani z příjmu je podmíněno výší příjmů.

V přijaté výzvě vám daňový úřad stanovil i termín, do kterého očekává vaši odpověď. Pokud jste na základě vyplněného přehledu staveb zjistili vznik stálé provozovny, nebo jste v roce 2020 pracovali pro jednu ze společností ARGE SBM Nexus nebo Letuswork, zůstává vám jediné – podat německé daňové přiznání.

Velmi důležité V případě, že si nejste jisti vznikem provozu a máte problém se sestavením přehledu staveb, obraťte se na nás. Ve společnosti TJ-Legal, s.r.o., jsme vám plně k dispozici, pomůžeme vám s posouzením vzniku stálého provozu, vypracováním odvolání a také se zpracováním daňového přiznání.

Stačí, že nám zašlete přijatou výzvu poštou na adresu TJ-Legal, s.r.o., Hlavná 133, 080 01 Prešov, nebo jako sken na mail: nemeckob2b@tj-legal.com.

Doporučení: Jelikož Erinnerung nevyhotovují úředníci daňového úřadu, ale naprogramovaný automat, může vám tato výzva přijít i přesto, že jste v daném roce v Německu vůbec nepracovali. I v tomto případě doporučujeme určitě daňovému úřadu odpovědět.

Tento článek získal již 2 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)