Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

[PŘÍPADOVÁ STUDIE] Jak jsme klientovi získali o 750 € víc na daňovém přeplatku z Německa

Rozhodnutí různých úřadů lidé často považují za definitivní. Případně se s byrokratickým aparátem státu nechtějí přetahovat a s odpovědí se smíří. Někdy je to ale chyba.

podání odvolání voči rozhodnutí Bescheid

Člověk má v rukou nástroj na obranu, a tím je podání odvolání. Neměl by na něj zapomenout. Zejména z toho důvodu, že opodstatněným odvoláním získá i o stovky eur více na daňovém přeplatku.

Dovolte nám popsat situaci, ve které se nám podáním odvolání podařilo našemu klientovi navýšit jeho daňový přeplatek z Německa.

Vedení dvojité domácnosti jako odpočitatelná položka

Upozorňujeme, že osobní a pracovní údaje (jméno a příjmení klienta, název zaměstnavatele) jsou v tomto textu anonymizované z důvodu ochrany soukromí. V textu ale pracujeme s reálnými roky, sumami a daňovým legislativním rámcem.

Adam Novák v roce 2019 pracoval pro německou společnost SB Konstruktion. Ta mu nepřispívala na výdaje vzniklé k dosažení příjmu v Německu (tzv. Werbungskosten) – v tomto případě konkrétně na platbu nájmu a provozní náklady na cestu vlastním vozidlem.

Vrácení daní z Německa jednoduše

Naši specialisté vám zpracují německé daňové přiznání bez chyb a s uplatněním všech bonusů a odpočitatelných položek. Pomůžeme vám získat celý daňový přeplatek, na který máte zákonný nárok.

Tyto výdaje jsme tedy v klientem dokladované výši uplatnili v jeho německém daňovém přiznání. Důvodem bylo to, že splnil podmínky pro uznání výdajové dvojité domácnosti (v Česku i v Německu). Tyto podmínky jsou:

  • klient vlastní nemovitost v Česku (anebo obývá samostatnou část domu, bytu), případně má pronajatý byt nebo dům,
  • na vedení této domácnosti přispívá aspoň ve výši 10 % z celkových nákladů (energie, nájem apod.),
  • je přihlášený k pobytu v Německu a platí tam nájem.

Všechny tyto tři podmínky pán Novák splnil.

Na základě těchto a dalších skutečností jsme spočítali, že mu finanční úřad v Německu vyplatí přeplatek ve výši od 4 245,99 € do 4 273,99 €. Skutečný daňový přeplatek vyplacený německým úřadem byl ale ve výši 3 190,07 €.

Odvolání proti rozhodnutí německého daňového úřadu

Velmi důležité V situacích, kdy je výsledný přeplatek výrazně odlišný od naší kalkulace, máme možnost podat odvolání. Vždy ji v zájmu klienta využíváme.

Přeplatek může být výrazně odlišný oproti naší předběžné kalkulaci i kvůli tomu, že nám klient neposkytl všechny informace – tehdy odvolání není možné podat. Pokud ale zjistíme, že klientovi nebyly uznané jeho skutečné (doložitelné) výdaje, odvolání podat lze.

Odvolání podáváme u místně příslušného úřadu, který vydal i oficiální daňovou kalkulaci, tzv. Bescheid.

Nejdůležitější částí odvolání je zdůvodnění, proč tak konáme. V tomto případě jsme argumentovali tím, že finanční úřad při výpočtu daňové povinnosti opomenul výdaje na udržování dvojité domácnosti, konkrétně nájem a cesty vlastním vozidlem.

Zdůvodnění je nezbytné podložit i všemi dostupnými podklady, které potvrzují správnost a oprávněnost výdajů. V tomto případě šlo o kopii výpisu z katastru nemovitostí (prokázali jsme jím vlastnictví české nemovitosti), kopii německé nájemní smlouvy, kopii velkého technického průkazu a kopii kupní smlouvy vozidla.

Velmi důležité Německý finanční úřad po přehodnocení uznal opodstatněnost našeho odvolání a klientovi doplatil 758 €.

Na této situaci je vidět, že ne vždy je správné pasivně přijmout rozhodnutí zahraničních úřadů. Pokud si myslíte, že vám například neuznali opodstatněné výdaje a můžete takové tvrzení podložit důkazy, určitě si podejte odvolání. Může se zdát, že jde o náročný a byrokratický proces (a do jisté míry to tak opravdu je), ale ve finále si můžete finančně přilepšit.

My Vám s tím rádi pomůžeme.

Výsledkem naší mnoholeté praxe jsou cenné vědomosti. Můžeme tedy vyhodnotit, kdy klientovi můžeme získat i víc, než mu spočítal například německý finanční úřad. Celý proces dotáhneme do úspěšného konce a získáme Vám peníze, na které máte plný nárok.

Až 90 % odvolání jsou úspěšná

Občas se stane, že německý finanční úřad neuzná všechny výdaje daňového poplatníka a nepřizná mu daňový přeplatek, jaký jsme v předběžné kalkulaci vypočítali my. V opodstatněných případech hned podáváme odvolání. Až 90 % z nich jsou úspěšná.

Zdroj: interná databáza spoločnosti TJ-Legal

Zdroj obrázku: Dragana_Gordic na freepik.com

Tento článek získal již 5 potlesků

Více podobných článků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)