Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

[PŘÍPADOVÁ STUDIE] Jak jsme klientovi získali o 750 € víc na daňovém přeplatku z Německa

Rozhodnutí různých úřadů lidé často považují za definitivní. Případně se s byrokratickým aparátem státu nechtějí přetahovat a s odpovědí se smíří. Někdy je to ale chyba.

podání odvolání voči rozhodnutí Bescheid

Člověk má v rukou nástroj na obranu, a tím je podání odvolání. Neměl by na něj zapomenout. Zejména z toho důvodu, že opodstatněným odvoláním získá i o stovky eur více na daňovém přeplatku.

Dovolte nám popsat situaci, ve které se nám podáním odvolání podařilo našemu klientovi navýšit jeho daňový přeplatek z Německa.

Vedení dvojité domácnosti jako odpočitatelná položka

Upozorňujeme, že osobní a pracovní údaje (jméno a příjmení klienta, název zaměstnavatele) jsou v tomto textu anonymizované z důvodu ochrany soukromí. V textu ale pracujeme s reálnými roky, sumami a daňovým legislativním rámcem.

Adam Novák v roce 2019 pracoval pro německou společnost SB Konstruktion. Ta mu nepřispívala na výdaje vzniklé k dosažení příjmu v Německu (tzv. Werbungskosten) – v tomto případě konkrétně na platbu nájmu a provozní náklady na cestu vlastním vozidlem.

Vrácení daní z Německa jednoduše

Naši specialisté vám zpracují německé daňové přiznání bez chyb a s uplatněním všech bonusů a odpočitatelných položek. Pomůžeme vám získat celý daňový přeplatek, na který máte zákonný nárok.

Tyto výdaje jsme tedy v klientem dokladované výši uplatnili v jeho německém daňovém přiznání. Důvodem bylo to, že splnil podmínky pro uznání výdajové dvojité domácnosti (v Česku i v Německu). Tyto podmínky jsou:

  • klient vlastní nemovitost v Česku (anebo obývá samostatnou část domu, bytu), případně má pronajatý byt nebo dům,
  • na vedení této domácnosti přispívá aspoň ve výši 10 % z celkových nákladů (energie, nájem apod.),
  • je přihlášený k pobytu v Německu a platí tam nájem.

Všechny tyto tři podmínky pán Novák splnil.

Na základě těchto a dalších skutečností jsme spočítali, že mu finanční úřad v Německu vyplatí přeplatek ve výši od 4 245,99 € do 4 273,99 €. Skutečný daňový přeplatek vyplacený německým úřadem byl ale ve výši 3 190,07 €.

Odvolání proti rozhodnutí německého daňového úřadu

Velmi důležité V situacích, kdy je výsledný přeplatek výrazně odlišný od naší kalkulace, máme možnost podat odvolání. Vždy ji v zájmu klienta využíváme.

Přeplatek může být výrazně odlišný oproti naší předběžné kalkulaci i kvůli tomu, že nám klient neposkytl všechny informace – tehdy odvolání není možné podat. Pokud ale zjistíme, že klientovi nebyly uznané jeho skutečné (doložitelné) výdaje, odvolání podat lze.

Odvolání podáváme u místně příslušného úřadu, který vydal i oficiální daňovou kalkulaci, tzv. Bescheid.

Nejdůležitější částí odvolání je zdůvodnění, proč tak konáme. V tomto případě jsme argumentovali tím, že finanční úřad při výpočtu daňové povinnosti opomenul výdaje na udržování dvojité domácnosti, konkrétně nájem a cesty vlastním vozidlem.

Zdůvodnění je nezbytné podložit i všemi dostupnými podklady, které potvrzují správnost a oprávněnost výdajů. V tomto případě šlo o kopii výpisu z katastru nemovitostí (prokázali jsme jím vlastnictví české nemovitosti), kopii německé nájemní smlouvy, kopii velkého technického průkazu a kopii kupní smlouvy vozidla.

Velmi důležité Německý finanční úřad po přehodnocení uznal opodstatněnost našeho odvolání a klientovi doplatil 758 €.

Na této situaci je vidět, že ne vždy je správné pasivně přijmout rozhodnutí zahraničních úřadů. Pokud si myslíte, že vám například neuznali opodstatněné výdaje a můžete takové tvrzení podložit důkazy, určitě si podejte odvolání. Může se zdát, že jde o náročný a byrokratický proces (a do jisté míry to tak opravdu je), ale ve finále si můžete finančně přilepšit.

My Vám s tím rádi pomůžeme.

Výsledkem naší mnoholeté praxe jsou cenné vědomosti. Můžeme tedy vyhodnotit, kdy klientovi můžeme získat i víc, než mu spočítal například německý finanční úřad. Celý proces dotáhneme do úspěšného konce a získáme Vám peníze, na které máte plný nárok.

Až 90 % odvolání jsou úspěšná

Občas se stane, že německý finanční úřad neuzná všechny výdaje daňového poplatníka a nepřizná mu daňový přeplatek, jaký jsme v předběžné kalkulaci vypočítali my. V opodstatněných případech hned podáváme odvolání. Až 90 % z nich jsou úspěšná.

Zdroj: interná databáza spoločnosti TJ-Legal

Zdroj obrázku: Dragana_Gordic na freepik.com

Tento článek získal již 6 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)