Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Naturunterhalt – podpora člena rodiny v Německu

V Česku se občas stává, že dospělé děti z nějakého důvodu nepracují, nemají svůj příjem a tak "zůstávají na krku" svým rodičům, kteří je podporují formou bezplatného ubytování, stravy, ošacení a podobně. Ti rodiče, kteří pracují v Německu, si mohou za určitých podmínek uplatnit náklad Naturunterhalt v německém daňovém přiznání jako daňový výdaj.

Naturunterhalt podpora clena rodiny

Osoby oprávněné pobírat podporu

Oprávněnými osobami pro pobírání podpory formou ubytování, stravy apod. jsou jen osoby žijící ve společné domácnosti s daňovým poplatníkem, které nemohou anebo nejsou schopné se samy postarat o svoje živobytí.

Velmi důležité Jestli se podporovaná osoba nachází v ekonomicky aktivním věku a je schopná výdělku nasazením své vlastní pracovní síly, není považována za osobu oprávněnou přijímat podporu.

Podpora ekonomicky činných osob je uznána jen tehdy,  je-li zdokladováno, že podporovaná osoba z vážných důvodů, například nemoc, choroba, tělesné a jiné postižení, rizikové těhotenství a jiné, nemůže vykonávat výdělečnou činnost. Tyto skutečnosti je nutné hodnověrně zdokumentovat, a to doklady úředně přeloženými do německého jazyka.

Velmi důležité Podpora patří i plnoletým dětem, pokud ze zdravotných důvodů nemohou pracovat anebo jsou nezaviněně nezaměstnané.

Rodiče mají vůči svým dospělým dětem vyživovací povinnost, pokud děti pobírají sociální pomoc. Ze zkušenosti ale můžeme říct, že jestli dítě nepracuje, protože se mu nechce nebo je vybíravé při výběru vhodných volných pracovních pozic a podobně, není oprávněnou osobou pro přijetí daňově uplatnitelné podpory. Dokonce ani argumentace hospodářskou krizí nebo krizí způsobenou koronavírem nepřesvědčí pracovníky německých finančních úřadů o tom, že je dítě nezaviněně nezaměstnané.

Německé daňové přiznání se všemi bonusy

Daňový přeplatek z Německa vám získáme v plné legální výši, spolehlivě a jednoduše, i za 4 roky zpětně. Ozvěte se nám ještě dnes.

Výše podpory Naturunterhalt

Pokud žije podporovaná osoba ve společné domácnosti, může být podpora této osoby uplatněná i bez dokladů, a to do maximální výše 9.168,00 eur (případně 764,00 eur měsíčně). Od zdaňovacího roku 2020 se tato suma zvyšuje na 9.408,00 eur. Německá finanční správa přitom vychází z předpokladu, že daňovému poplatníkovi vzniknou ročně výdaje související s ubytováním, stravou a jinými věcmi maximálně do této výše.

Pro podporu osob žijících mimo území Německa platí v každém případě nižší maximální suma. Tyto výdaje mohou být uplatněny jen do takové míry, která je nevyhnutelná a přiměřená podmínkám v zemi bydliště. Česko  bylo podle německého ministerstva financí zařazeno do ¾-ové skupiny zemí.

Velmi důležité Proto je možné uplatnit si tyto výdaje na osobu žijící v Česku jen do výše 75 % maximální výše.

Vlastní příjmy podporované osoby

Na výši opravené podpory má vliv i vlastní příjem a majetek podporované osoby. Přitom se berou v úvahu kromě příjmů ze zaměstnání i sociální příspěvky, stipendia, podpora v nezaměstnanosti, důchody, kapitálové příjmy a jiné. O tyto příjmy se pak krátí maximální výše oprávněné podpory. Čím má podporovaná osoba vyšší vlastní příjem, tím se oprávněná podpora v německém daňovém přiznání snižuje a od určité výše příjmu nemusí vůbec ovlivnit výši vracených daní.

Podklady k uplatnění těchto výdajů v daňovém přiznání

Německý finanční úřad si může k těmto uplatněným daňovým výdajům vyžádat následující doklady:

  • rodný list podporované osoby, který potvrzuje rodinné vazby na daňového poplatníka,
  • potvrzení o pobytu podporované osoby a daňového poplatníka v jedné domácnosti,
  • prohlášení o výživném,
  • české daňové přiznání formulář EU/EWR podporované osoby, které potvrzují výši vlastního příjmu podporované osoby,
  • jiné doklady, které potvrzují oprávněnost osoby přijímat podporu.

Svěřte se odborníkům

Naši specialisté vám zpracují německé daňové přiznání bez chyb a s uplatněním všech bonusů a odpočitatelných položek. Pomůžeme vám získat celý daňový přeplatek, na který máte zákonný nárok.

Zdroje: Rechtsberater.deScheidungsrecht.orgUnterhalt.net

Zdroj obrázku: Shutterstock

Tento článek získal již 1 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)