Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Vrácení daní z Holandska – formulář Jaaropgaaf

Jaaropgaaf je základní dokument potřebný pro zpracování žádosti o vrácení daní z Holandska a výpočet předběžné daňové kalkulace. Je to tzv. potvrzení o zdanitelných příjmech.

Jaaropgaaf vrácení daní z Holandska

Formulář Jaaropgaaf vám vystaví zaměstnavatel po skončení daňového roku, zpravidla v průběhu ledna/února následujícího roku.

Je možné požádat o vrácení daní z Holandska, když jsem od zaměstnavatele neobdržel formulář Jaaropgaaf?

Pokud jste od svého zaměstnavatele neobdrželi formulář Jaaropgaaf, můžete si holandské daňové přiznání podat i na základě poslední výplatní pásky, která by měla obsahovat kumulativní údaje o příjmech a odvodech za celý daňový rok.

V případě, že jste měli v jednom daňovém roce více zaměstnavatelů, uvádějí se v daňovém přiznání příjmy od každého zaměstnavatele samostatně. Počet formulářů Jaaropgaaf by se měl shodovat s počtem zaměstnavatelů v daném daňovém roce. V některých případech může vydat zaměstnavatel i více potvrzení (například když jste pro stejného zaměstnance během 1 roku pracovali víckrát).

Získejte své daně z Holandska

Daňový přeplatek z Nizozemska vám získáme v plné legální výši, spolehlivě a jednoduše, i za 5 let zpětně. Ozvěte se nám ještě dnes.

Jaké náležitosti obsahuje Jaaropgaaf?

Na základě doporučení holandského daňového úřadu (Belastingdienst) by měl každý Jaaropgaaf obsahovat:

 • daňový rok,
 • název a adresu zaměstnavatele,
 • zdanitelný příjem za daňový rok (Loon voor de loonbelasting),
 • výši odvedené daně a výši záloh na sociální a zdravotní pojištění za daňový rok (Ingehouden loonbelasting, Premie volksverzekeringen, Loonheffing),
 • snížení základu daně na daňového poplatníka – daňový bonus za práci (Verrekende arbeidskorting).

Tyto údaje jsou nutné pro zpracování předběžné kalkulace nároku na vrácení daní.

 

Jaaropgaaf dále obsahuje údaje o zdravotním pojištění (Werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet):

 • základ pro výpočet státního zdravotního pojištění – Loon Zorgverzekeringswet,
 • zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem – Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet,
 • zálohy na zdravotní pojištění – (Ingehouden) Bijdrage Zorgverzekeringswet (požádejte s naší pomocí o příspěvek na zdravotní pojištění Zorgtoeslag).

 

Ostatní údaje:

 • příspěvek na cestovné – Reiskostenvergoeding,
 • daňové úlevy – Levensloopverlofkorting,
 • počet dní sociálního pojištění – Aantal SVW-dagen.

 

Náš tip

Velmi důležité Pokud jste neobdrželi Jaaropgaaf nebo poslední výplatní pásku od zaměstnavatele v Holandsku, může je pro vás vyžádat naše společnost TJ-Legal, s.r.o. Neváhejte se na nás obrátit.

Zdroj obrázku: Slon.pics Freepik

Tento článek získal již 1 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)