Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Vrácení daní z Holandska – formulář Jaaropgaaf

Jaaropgaaf je základní dokument potřebný pro zpracování žádosti o vrácení daní z Holandska a výpočet předběžné daňové kalkulace. Je to tzv. potvrzení o zdanitelných příjmech.

Jaaropgaaf vrácení daní z Holandska

Formulář Jaaropgaaf vám vystaví zaměstnavatel po skončení daňového roku, zpravidla v průběhu ledna/února následujícího roku.

Je možné požádat o vrácení daní z Holandska, když jsem od zaměstnavatele neobdržel formulář Jaaropgaaf?

Pokud jste od svého zaměstnavatele neobdrželi formulář Jaaropgaaf, můžete si holandské daňové přiznání podat i na základě poslední výplatní pásky, která by měla obsahovat kumulativní údaje o příjmech a odvodech za celý daňový rok.

V případě, že jste měli v jednom daňovém roce více zaměstnavatelů, uvádějí se v daňovém přiznání příjmy od každého zaměstnavatele samostatně. Počet formulářů Jaaropgaaf by se měl shodovat s počtem zaměstnavatelů v daném daňovém roce. V některých případech může vydat zaměstnavatel i více potvrzení (například když jste pro stejného zaměstnance během 1 roku pracovali víckrát).

Získejte své daně z Holandska

Daňový přeplatek z Nizozemska vám získáme v plné legální výši, spolehlivě a jednoduše, i za 5 let zpětně. Ozvěte se nám ještě dnes.

Jaké náležitosti obsahuje Jaaropgaaf?

Na základě doporučení holandského daňového úřadu (Belastingdienst) by měl každý Jaaropgaaf obsahovat:

 • daňový rok,
 • název a adresu zaměstnavatele,
 • zdanitelný příjem za daňový rok (Loon voor de loonbelasting),
 • výši odvedené daně a výši záloh na sociální a zdravotní pojištění za daňový rok (Ingehouden loonbelasting, Premie volksverzekeringen, Loonheffing),
 • snížení základu daně na daňového poplatníka – daňový bonus za práci (Verrekende arbeidskorting).

Tyto údaje jsou nutné pro zpracování předběžné kalkulace nároku na vrácení daní.

 

Jaaropgaaf dále obsahuje údaje o zdravotním pojištění (Werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet):

 • základ pro výpočet státního zdravotního pojištění – Loon Zorgverzekeringswet,
 • zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem – Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet,
 • zálohy na zdravotní pojištění – (Ingehouden) Bijdrage Zorgverzekeringswet (požádejte s naší pomocí o příspěvek na zdravotní pojištění Zorgtoeslag).

 

Ostatní údaje:

 • příspěvek na cestovné – Reiskostenvergoeding,
 • daňové úlevy – Levensloopverlofkorting,
 • počet dní sociálního pojištění – Aantal SVW-dagen.

 

Náš tip

Velmi důležité Pokud jste neobdrželi Jaaropgaaf nebo poslední výplatní pásku od zaměstnavatele v Holandsku, může je pro vás vyžádat naše společnost TJ-Legal, s.r.o. Neváhejte se na nás obrátit.

Zdroj obrázku: Slon.pics Freepik

Tento článek získal již 1 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)