Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Vedení dvojité domácnosti

Pracujete v Německu a kromě vlastní domácnosti na Slovensku zároveň vedete domácnost také v Německu? Pokud ano, pak je možné ve Vašem německém daňovém přiznání uplatnit odpočitatelnou položku vedení dvojí domácností. Doppelte Haushaltsführung. Náklady na vedení druhé (německé) domácnosti jako daňový výdaj snižují v německém přiznání Váš základ daně, snižují daňovou povinnost a tím Vám navyšují částku vrácených daní.

Doppelte Haushaltsführung dvojita domacnost

Co všechno lze uplatnit jako výdaj dvojí domácnosti?

Jako výdaj dvojí domácností v německém daňovém přiznání lze uplatnit pouze výdaje, které vznikly v souvislosti s vedením německé domácnosti. Těmi například jsou:

 • platba nájmu/ubytování,
 • vedlejší náklady spojené s ubytováním (voda, elektřina, plyn apod.),
 • náklady na čištění a údržbu bytů,
 • koncesionářské poplatky,
 • náklady na renovaci a zařízení bytu,
 • náklady na parkovací místo.

Tyto výdaje lze uplatnit v maximální měsíční výši 1.000,00 eur, přičemž je třeba, aby je poplatník při prověřování německého daňového úřadu uměl důvěryhodně prokázat.

Centrum životních zájmů a vedení dvojí domácnosti

Pokud si chcete ve Vašem německém daňovém přiznání uplatnit výdaje na vedení dvojí domácnosti, musíte splňovat jisté podmínky. Jednou z nich je i to, že centrum vašich životních zájmů se má nacházet v místě vašeho hlavního domova, v našem případě na Slovensku. Každý daňový úřad přistupuje při uznávání výdajů na vedení dvojí domácnosti jako odpočitatelné položky individuálně. Na základě dopisu nebo dotazníku prověřuje to, zda reálně máte nárok na uznání těchto výdajů. To, kde se nachází centrum vašich životních zájmů úřadů pomáhají určit i odpovědi na tyto otázky:

 • Jak dlouho a jak často pobýváte ve vašem druhém bytě (v Německu)?,
 • Jak dlouho a jak často pobýváte ve vašem hlavním bytě (na Slovensku)?,
 • Jaké je vybavení obou bytů?,
 • Jaká je rozloha bytů?,
 • Jak dlouho pobýváte na místě výkonu práce (v Německu)?,
 • Jaká je vzdálenost mezi oběma byty?,
 • Jak často jezdíte z druhého do hlavního bytu, ke které domácnosti máte užší osobní vazby, jaká je intenzita sociálních kontaktů, příslušnost ke sdružením – sportovním, politickým…

Zároveň platí, že pokud se centrum životních zájmů přesune z hlavního bytu (z Česka) do druhého bytu (do Německa), zanikají důvody pro vedení hlavní domácností a tím i podmínky pro uplatnění výdajů souvisejících s vedením dvojité domácností.

Pomůžeme vám získat daně z Německa s uplatněním všech odečítatelných položek

O tom, zda Vám bude výdaj na vedení dvojí domácnosti uznán, rozhodne vždy až příslušný německý daňový úřad.

V případě, že jsou Vaše výdaje oprávněné, dostatečně prokazatelné a centrum Vašich životních zájmů se nachází ve Vašem hlavním bydlišti (v Česku), máte právo žádat uplatnění těchto výdajů.

Více zajímavých informací o dvojí domácnosti a o uplatňování odpočitatelných položek se můžete dozvědět v blogu s názvem Doppelte Haushaltsführung – dvojitá domácnost v Německu.

Velmi důležité Pokud si nejste jisti, zda Vám vzniká nárok na uplatnění výdajů na vedení dvojí domácnosti, obraťte se na nás, rádi Vám poradíme a pomůžeme i se samotným podáním německého daňového přiznání.

Pracovali jste v Německu v letech 2019 - 2022? Mohl vám vzniknout nárok na vrácení daní. Chci vrácení daní

Zdroje:
https://www.finanztip.de/doppeltehaushaltsfuehrung/
https://www.steuern.de/doppeltehaushaltsfuehrung
https://www.smartsteuer.de/online/lexikon/d/doppeltehaushaltsfuehrung/
https://www.steuertipps.de/lexikon/d/doppeltehaushaltsfuehrung
https://www.steuernetz.de/lexikon/doppeltehaushaltsfuehrung

Tento článek získal již 0 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)