Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Potvrzení od zaměstnavatele Vám může vydělat peníze

Poskytuje Vám zaměstnavatel nezdanitelné příspěvky, tzn. Auslöse? Víte, že tyto příspěvky vám může německý daňový úřad zdanit? Jak si správně připravit podklady pro zpracování daňového přiznání a jak předejít nevýhodnému zdanění se dočtete níže.

Zdanění nezdanitelných příspěvků - diet Auslöse

Zdanění nezdanitelných příspěvků – diet

Pokud zaměstnanci při výkonu jeho práce vzniknou náklady například na ubytování, cesty, zvýšené výdaje na stravu, může mu zaměstnavatel na tyto výdaje přispívat tzv. zaměstnanci. nezdanitelnými příspěvky.

U zpracování německého daňového přiznání dochází častokrát k nesprávnému dokladování nezdanitelných příspěvků, což vede ke snižování daňových přeplatků. Diety vyplácené zaměstnavatelům bývají často nižší, nežli váš reálný nárok na nezdanitelné cestovní nebo stravné náhrady. Tehdy si můžete rozdíl uplatnit v daňovém přiznání jako daňový výdaj, který snižuje základ daně ale zvyšuje obnos vrácene daně.

Pokud zaměstnavatel neumí dostatečně důvěryhodně prokázat oprávněnost a zákonnou výši poskytovaných diet a zaměstnanec zase neumí důvěryhodně potvrdit jejich skutečné čerpání, hrozí, že německý daňový úřad bude tyto příspěvky chápat jako „skryté“ navýšení mzdy, která měla být zdaněna a přičte je ke zdanitelným příjmům zaměstnance. Těmto nepříjemnostem se můžete vyhnout, pokud necháte zpracování německého daňového přiznání odborníkům.

Povinnost zaměstnavatele vést záznamy a vystavovat potvrzení

Aby bylo možné německému daňovému úřadu skutečně prokázat oprávněnost poskytovaných diet osvobozených od daně, má zaměstnavatel povinnost odpovídající údaje o externí pracovní činnosti nebo o vedení dvojí domácnosti zaměstnance zaznamenat ve mzdovém účtu zaměstnance tvz. Lohnkonto a podklady k těmto záznamům uschovat. Existují také výjimky z této povinnosti.

Pomůžeme vám získat daně z Německa s uplatněním všech odečítatelných položek.

Pro dokladování nároku na diety je třeba požádat od zaměstnavatele potvrzení o počtu odpracovaných dnů, při vyslání nad 8 hodin a do 24 hodin, potvrzení o místech a obdobích vyslání a potvrzení o výši a druhu poskytovaných nezdanitelných příspěvků. Na základě těchto potvrzení umíme určit, jestli Vám zaměstnavatel vyplácel diety v plné výši, nebo je možné zbývající neposkytnutou částku uplatnit ve Vašem daňovém přiznání.

Velmi důležité V případě, že si potvrzení od zaměstnavatele nedokážete vyžádat sami, obraťte se na nás, rádi Vám s tím pomůžeme. Poplatek za vyžádání potvrzení od zaměstnavatele je 12,00 eur s DPH.

Pracovali jste v Německu v letech 2019 - 2022? Mohl vám vzniknout nárok na vrácení daní. Chci vrácení daní

Zdroje:
https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/praxis-beispiele-aufbewahrungspflichten-2-lohnunterlagen_idesk_PI42323_HI1613022.html
https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/praxis-beispiele-aufbewahrungspflichten-1-lohnkonten_idesk_PI42323_HI1613021.html

Tento článek získal již 2 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)