Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Podpora v nezaměstnanosti v Německu

Přišli jste v Německu o práci? Zůstaňte v klidu, možná vám vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti.

podpora v nezamestnanosti v Nemecku

Kdy mám v Německu nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti v Německu, tzv. Arbeitslosengeld, získáváte, pokud splňujete tyto podmínky:

  • jste nezaměstnaní,
  • osobně jste se zaregistrovali na tzv. Agentur für Arbeit jako nezaměstnaná osoba,
  • splňujete podmínku kvalifikačního období, tzv. Anwartschaftszeit, podle které musíte být v předcházejících dvou letech minimálně 12 měsíců v povinném pojistném vztahu, aby vám vznikl nárok na příspěvek v nezaměstnanosti (nesplňujete-li tuto podmínku, přejděte do části „Za poslední dva roky jsem byl/a pojištěný/á méně než 12 měsíců, co teď?“).

Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, jak zjistím, v jaké výši?

Výše příspěvku v nezaměstnanosti závisí na průměrném hrubém příjmu, kterého jste dosáhli během posledního roku před vznikem nároku na podporu v nezaměstnanosti. Od této částky se odečítají odvody a z výsledné paušální čisté odměny se procentuálně vypočítá výše podpory v nezaměstnanosti, na níž máte nárok. Pokud nemáte děti, jedná se o 60 % z paušální čisté mzdy. Máte-li děti, dosáhnete až na 67 %.

Jak dlouho mohu pobírat podporu v nezaměstnanosti?

To, jak dlouho vám bude vyplácena podpora v nezaměstnanosti z Německa, záleží na tom, jak dlouho jste byli zákonně pojištění během 5 let předcházejících podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Pokud je vám více než 50 let, pak se délka pobírání podpory v nezaměstnanosti odvíjí i od dosaženého věku.

Pokud je vám méně než 50 let, může vám vzniknout nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti maximálně na dobu 12 měsíců, podle doby trvání vašeho pojištění v období posledních 5 let. Podrobnější informace jsou uvedeny v přehledné tabulce níže.

Délka pojištění za posledních 5 let: Dosažený věk: Podpora bude vyplácena po dobu:
12 měsíců do 50 let 6 měsíců
16 měsíců do 50 let 8 měsíců
20 měsíců do 50 let 10 měsíců
24 měsíců do 50 let 12 měsíců
30 měsíců 50 let 15 měsíců
36 měsíců 55 let 18 měsíců
48 měsíců 58 let  24 měsíců

Náš tip

Pracovali jste v Německu a chcete si finančně přilepšit? Ověřte si, zda nemáte nárok na vrácení daně z Německa, a získejte peníze navíc. Tento nárok vám může vzniknout i v případě, že jste v Německu odpracovali pouze několik měsíců. Daně si navíc můžete nechat vrátit i za 4 roky zpětně. Stačí vyplnit jednoduchý a krátký online formulář. O byrokracii, komunikaci s německými úřady či zaměstnavatelem se už postaráme za vás.

Modelové příklady:

1. Paní Aleně je 35 let. Patří do kategorie osob mladších 50 let, takže podporu v nezaměstnanosti bude pobírat maximálně po dobu jednoho roku. Paní Alena měla povinné pojištění po dobu 16 měsíců, podporu v nezaměstnanosti by tedy podle tabulky mohla pobírat po dobu 8 měsíců.

2. Panu Milanovi je 35 let. Patří tedy do stejné kategorie jako Alena, mezi osoby mladší 50 let. Během posledních 5 let si Milan platil pojištění po dobu 30 měsíců. Protože ale ještě nedosáhl věku 50 let, platí pro něj maximální délka pobírání podpory v rozsahu 12 měsíců, tj. 1 roku.

3. Panu Josefovi je 56 let a během posledních 5 let si platil pojištění po dobu 40 měsíců. Josef splňuje podmínku věku nad 55 let a více než 36 měsíců pojištění, bude mít tedy nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti po dobu 18 měsíců.

Ale pozor, obě podmínky – podmínku délky pojištění i podmínku dosaženého věku – je nutné splňovat současně a nestačí, pokud jste splnili pouze jednu z nich!

Náš tip: Někdy se vyplatí podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti odložit. Pokud jste se stali nezaměstnanými například těsně před dovršením hraničního věku uvedeného v naší tabulce, tzn. pokud je vám například 57 let a za měsíc budete slavit narozeniny, tak když chvíli vydržíte a žádost podáte až po dovršení 58. roku, můžete získat nárok na pobírání podpory na 24 měsíců místo 18.

Za poslední dva roky jsem byl/a pojištěný/á méně než 12 měsíců, co teď?

I v tomto případě vám za určitých podmínek vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti. Vztahuje se na vás zvláštní předpis (s omezenou platností do 30. 12. 2022) o zkráceném období nároku pro převážně krátkodobé zaměstnance s pracovními vztahy předem omezenými na max. 6 týdnů a hrubou mzdou nepřekračující za období 1 roku 34 440 €, resp. 37 380 €. Do které skupiny patříte, zjistíte podle počtu měsíců pojištění uvedených v následující tabulce.

Minimální délka pojištění: Doba vyplácení podpory:
6 měsíců 3 měsíce
8 měsíců 4 měsíce
10 měsíců  5 měsíce

Mohu si dobu vyplácení podpory v nezaměstnanosti prodloužit?

Ano, v určitých případech to možné je. Pokud jste například již v posledních pěti letech měli nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale nevyčerpali jste celou dobu nároku. Váš nově vzniklý nárok se navyšuje o tuto nevyužitou dobu pobírání podpory, ale nemůže přesáhnout maximální dobu trvání nového nároku. Získaný nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti platí čtyři roky po jejím vzniku. To znamená, že v tomto období můžete využít nevyužité období nároku, splňujete-li podmínku kvalifikačního období.

Podpora v nezaměstnanosti v Německu během koronavirové pandemie

Osobám, které se staly nezaměstnanými před vypuknutím pandemie spojené s onemocněním COVID-19, vyplácí Agentur für Arbeit dočasně vyšší podporu v nezaměstnanosti. Pokud váš nárok na podporu končí mezi 1. květnem 2020 a 31. prosincem 2020, tato Agentur für Arbeit vám jednorázově vyplatí tříměsíční příspěvek v nezaměstnanosti.

Podpora v nezaměstnanosti může být zablokovaná. Co to znamená?

Zaměstnanci, kteří jednají v rozporu s podmínkami pojištění, aniž by k tomu měli vážný důvod, mohou očekávat, že bude jejich podpora v nezaměstnanosti na určitou dobu zablokována. Tato doba může trvat jeden až dvanáct týdnů, během nichž se podpora nevyplácí a nevzniká na ni ani zpětný nárok. O tuto dobu se tak zkrátí celkové období nároku na vyplácení podpory.

Kdy a kde mám o podporu požádat? Co všechno k tomu budu potřebovat?

Osobně se zaregistrujte na úřadě práce, resp. Agentur für Arbeit jako nezaměstnaná osoba, a to nejlépe tři měsíce před ukončením pracovního poměru. V případě, že se o vzniku nezaměstnanosti dozvíte později, nahlaste ztrátu zaměstnání nejpozději do 3 dnů od zjištění dané skutečnosti a nejpozději během prvního dne bez zaměstnání. Zaregistrujete-li se příliš pozdě, může se na vás vztahovat blokovací lhůta v rozmezí jednoho týdne, během které nebudete pobírat podporu v nezaměstnanosti. O tuto dobu se tak může zkrátit celkové období nároku na vyplácení podpory.

K registraci si připravte:

  • občanský průkaz, případně
  • jiný doklad obsahující údaj o pobytu, resp. doklad s pracovním povolením,
  • doklad o sociálním pojištění, příp. doklady o pobírání například podpory v nezaměstnanosti od jiného úřadu práce nebo potvrzení o pobírání výživného a podobně,
  • pracovní smlouvu nebo výpověď, resp. oznámení o ukončení pracovního poměru nebo jiné pracovní doklady,
  • zápočtový list, tzv. Arbeitsbescheinigung,
  • jiné: např. životopis.

Registraci, resp. přihlášení k pobírání podpory v nezaměstnanosti můžete provést i telefonicky či elektronicky. Postup, jak na to, naleznete zde.

Kdy mi začne být vyplácena podpora v nezaměstnanosti?

Podpora v nezaměstnanosti se začíná vyplácet nejdříve ode dne přihlášení dané osoby a oznámení nezaměstnanosti, resp. ode dne registrace na tzv. Agentur für Arbeit.

Po ukončení pobírání podpory v nezaměstnanosti (Arbeitslosengeld I) je možné požádat o poskytnutí dávky zajišťující životní minimum (tzv. podpora v nezaměstnanosti II – Arbeitslosengeld II) pro osoby hledající zaměstnání.

Vypočítejte si předběžnou výši podpory v nezaměstnanosti zde.

Náš tip:

Pokud jste pracovali v Německu a chcete si nechat vyřídit vrácení daně, případně přídavky na děti (Kindergeld), rodičovský příspěvek či formulář U1 (nazývaný také dokument U1, resp. tiskopis U1, potřebný k vyřízení podpory v nezaměstnanosti), neváhejte se na nás obrátit.

 

Zdroje: Europa.eu, Eu-gleichbehandlungsstelle.de, Nettolohn.de, Finanztip.de, Bmas.de, Aarbeitsagentur.de

Tento článek získal již 34 potlesků

Více podobných článků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)