Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Kindergeld versus Kinderfreibetrag v Německu – což je výhodnější?

Neuznal vám německý daňový úřad při výpočtu vrácené daně nezdanitelné minimum na děti? Jak je to možné? Měl na to vůbec právo? Odpověď se dozvíte v následujícím článku.

Kindergeld versus Kinderfeibetrag

Což je nezdanitelné minimum na dítě v německém daňovém přiznání?

Nezdanitelné minimum na děti (Kinderfreibetrag) osvobozuje určitou část příjmu rodičů od daně. Aktuálně představuje roční nezdanitelné minimum na jedno dítě pro oba rodiče částku 8.388,00 eur a sestává z částky 2.928,00 eur na krytí potřeb souvisejících s opatrováním, výchovou a vzděláváním a z částky 5.460,00 eur na krytí existenčního minima dítěte.

Výše nezdanitelného minima na děti v jednotlivých letech

Rok

 

Nezdanitelné minimum na jedno dítě

 

2015 7.152 €
2016 7.248 €
2017 7.356 €
2018 7.428 €
2019 7.620 €
2020 7.812 €
2021 8.388 €

Kdy vzniká nárok na nezdanitelné minimum Kinderfreibetrag?

Nárok na nezdanitelné minimum vzniká v měsíci narození dítěte a trvá jen do doby, kdy trvají podmínky pro pobírání rodinných přídavků z Německa. Tedy obecně do 18. roku věku dítěte, do 25. roku věku dítěte, kdy dítě studuje na denním studiu střední nebo vysoké školy, nebo i nad 25 let, pokud je dítě postiženo a není schopno se o sebe samo postarat.

Velmi důležité V případě, že se dítě nenarodí v lednu, ale v jiném měsíci, je nezdanitelné minimum na dítě poskytnuté v roce narození dítěte jen v poměrné výši.

Jak jsme již výše uvedli, částka nezdanitelného minima na dítě se poskytuje v roce 2021 ve výši 8.388,00 eur spolu pro oba rodiče. Na jednoho rodiče tedy připadá částka 4.194,00 eur. V případě, že rodiče dítěte žijí trvale odloučeni, nebo se rozvedou a jeden z rodičů si neplní svou vyživovací povinnost vůči dítěti, je možné přenést tuto částku na druhého rodiče tak, aby se mu započítalo nezdanitelné minimum v plné výši.

Získejte německé rodinné přídavky

Pobírání německých přídavků Kindergeld je předpokladem k tomu, aby vám bylo uznáno nezdanitelné minimum na dítě - Kinderfreibetrag. Pomůžeme vám získat rodinné přídavky, na které máte nárok – bez starostí a jednoduše.

Rodinné přídavky v Německu – Kindergeld

Rodinné přídavky (Kindergeld) představují částku, která je rodičem pravidelně měsíčně vyplácená a nepodléhá zdanění. Nárok na rodinné přídavky vzniká narozením dítěte a jeho výška se řídí podle počtu dětí:

Měsíční výška rodinných přídavků v Německu

Rodinné přídavky

 

Od 1.7.2019

 

Od 1.1.2021

 

na první a druhé dítě 204 eur 219 eur
na třetí dítě 210 eur 225 eur
na čtvrté a každé další dítě 235 eur 250 eur

Jaký je rozdíl mezi nezdanitelným minimem na dítě a rodinnými přídavky?

Na rozdíl od rodinných přídavků se nezdanitelné minimum na děti nevyplácí, ale snižuje se jím výše příjmu podléhajícího zdanění, což se při výpočtu projeví ve snížené dani. Měsíční vyplácení rodinných přídavků tak může být považováno za zálohy na nezdanitelné minimum uplatňované ke konci roku.

Rodinné přídavky a nezdanitelné minimum na děti jsou vzájemně velmi úzce propojeny. Ze strany německého státu slouží k podpoře rodin, aby byly pokryty základní potřeby dětí. Přitom platí, že není možné uplatnit rodinné přídavky Kindergeld a nezdanitelné minimum Kinderfreibetrag společně.

Daňová úleva na příjmu, který slouží k živobytí dítěte, se v Německu uskutečňuje v první řadě prostřednictvím rodinných přídavků. Pokud nejsou rodinné přídavky potřebné k daňové úlevě, slouží jako podpora rodin.

Velmi důležité Nezdanitelné minimum na děti se stává účinným, až když se při zjišťování zdanitelného příjmu prokáže pro poplatníka jako výhodnější alternativa k (pobíraným) rodinným přídavkům.

Při dani z příjmu se vyplacené rodinné přídavky a úspora z nezdanitelného minima vzájemně započtou, aby z toho pro poplatníka vyšlo vždy to nejlepší. Při výpočtu vrácené církevní daně a příspěvku do fondu solidarity se nezdanitelné minimum na děti započítává v každém případě.

Jak určí německý daňový úřad, což je pro poplatníka výhodnější?

Od roku 2004 stačí pro započtení rodinných přídavků s nezdanitelným minimem už i nárok na rodinné přídavky. Od roku 2007 se do výpočtu započítávají i případné zahraniční nároky

Velmi důležité Zda je pro poplatníka příznivější nezdanitelné minimum, nebo rodinné přídavky, zjišťuje finanční úřad každoročně při zdanění. Rodiče tedy nemusí o nezdanitelné minimum speciálně žádat.

Úřad nejprve zjistí zdanitelný příjem poplatníka. Příslušnou daňovou sazbou určí daňovou povinnost. Ve druhém kroku sníží zdanitelný příjem poplatníka o nezdanitelné minimum na dítě. I pro tento snížený příjem určí daňovou povinnost. Teprve když rozdíl daňových povinností překročí výši rodinných přídavků, vznikne daňová výhoda a nezdanitelné minimum se při výpočtu daňové povinnosti poskytne. Pokud jste přitom v průběhu roku pobírali i rodinné přídavky na dítě, tyto budou při výpočtu připočteny k vaší daňové povinnosti.

Když rozdíl částku rodinných přídavků nepřekročí, nezdanitelné minimum na dítě se při zdanění neposkytne.

Proč je důležité podat žádost o rodinné přídavky?

Velmi důležité Rodinné přídavky se v každém případě započítávají s daňovou výhodou z nezdanitelného minima na dítě. Proto je důležité žádost o vyplácení rodinných přídavků podat, i když je předem známo, že se nezdanitelné minimum na dítě projeví při zdanění jako výhodnější alternativa.

U sňatků se projeví daňová výhoda z nezdanitelného minima na dítě v porovnání s rodinnými přídavky až od zdanitelného příjmu cca 60 tisíc eur ročně. Pokud jste tedy oddáni a vydělali jste v Německu méně než 60 tisíc eur, nemůžete počítat s tím, že vám německý daňový úřad uzná v daňovém přiznání nezdanitelné minimum na dítě. Doporučujeme tedy požádat o rodinné přídavky.

U osamělých rodičů se projeví tato daňová výhoda od příjmu cca 30 tisíc eur ročně. Znamená to, že pokud jste svobodný/á a vydělali jste méně než 30 tisíc eur ročně, úřad vám nezdanitelné minimum na děti v daňovém přiznání neuzná. Odkáže vás na to, že existenční minimum na dítě již bylo zajištěno z pobíraných rodinných přídavků.

Velmi důležité Daňový úřad totiž vždy vychází z toho, že jste o rodinné přídavky Kindergeld požádali a dostali jste je, a tedy s nimi počítá i v německém daňovém přiznání. Úřad nezajímá, zda jste o ně skutečně požádali a zda vám byly skutečně vypláceny. Za včasné podání žádosti o rodinné přídavky jste totiž zodpovědní sami. Pokud jste je nepobírali, úřad vám doporučí požádat o ně.

O přídavky Kindergeld požádejte co nejdříve

Věděli jste, že od 1.1.2018 je v Německu možné požádat o vyplácení rodinných přídavků na děti už jen půl roku zpětně? Nečekejte s podáním žádosti a učiňte tak tedy co nejdříve. Pokud s tím potřebujete pomoci, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

Tento článek získal již 5 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)