Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Kdy můžete pobírat přídavky na děti z Německa i na své dospělé dítě?

Pracujete-li v Německu jako zaměstnanec německé firmy, máte nárok na německé přídavky na děti (Kindergeld). Dokonce i když v Německu pracujete – alespoň pololetí – jako vyslaný zaměstnanec či živnostník a podáte si německé daňové přiznání, s velkou pravděpodobností vznikne nárok na rodinné přídavky z Německa i vám.

pridavky na deti nemecko

Pracujete-li v Německu jako zaměstnanec německé firmy, máte nárok na přídavky na děti z Německa (Kindergeld). I tehdy, když v Německu pracujete – alespoň pololetí – jako vyslaný zaměstnanec či živnostník a podáte si německé daňové přiznání.

Nárok na přídavky na děti v Německu máte automaticky na děti mladší 18 let. Výplata rodinných přídavků však končí v měsíci, ve kterém dítě dovrší 18. rok. V případě, že dítě dovršilo 18. rok prvního v měsíci, jeho nárok na výplatu rodinných přídavků končí v měsíci předchozímu měsíci, ve kterém dítě dosáhlo 18. rok.

Požádejte o přídavky na děti v Německu

Ročně můžete jen u jednoho dítěte získat až 2 628 € na přídavcích z Německa. S vyřízením žádosti vám rádi pomůžeme, obraťte se na nás.

Další vyplácení přídavků přichází v úvahu:

  1. Tehdy, když studium dítěte na střední nebo vysoké škole pokračuje dále. To je třeba německému úřadu, který má na starosti přídavky na děti (Familienkasse), doložit formulářem E402, který potvrdí škola, kterou dítě navštěvuje. O rodinné přídavky je nutno požádat nově. Nejdéle se přídavky na děti pak vyplácejí do dovršení 25. roku dítěte.
  2. Když je dítě v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce České republiky, žije i nadále na společné adrese s rodičem, který pracuje v Německu, a jeho měsíční hrubý příjem nepřevyšuje 450 €. V takovém případě se přídavky na děti z Německa nejdéle vyplácejí do dovršení 21. roku dítěte. Úřadu Familienkasse tehdy je třeba předložit potvrzení příslušného úřadu práce o období zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání přeložené do němčiny.
  3. Když je dítě těžce zdravotně postižené a jeho roční příjem nepřevyšuje aktuálně 9 744 €. K těžkému zdravotnímu postižení dítěte však musí dojít před dovršením jeho 25. roku, což je třeba Familienkasse prokázat příslušnými lékařskými potvrzeními. U dítěte s těžkým zdravotním postižením pobírání rodinných přídavků není časově omezeno.

Pokud by vaše dospělé dítě žilo dlouhodobě v Německu, je ještě několik situací, kdy byste na něj mohli pobírat německé přídavky. V případě zájmu vám rádi poskytneme bližší informace.

Se získáním přídavků na děti vám rádi pomůžeme. Stačí, aby jste nás kontaktovali.

Chcete si žádost o německé dětské přídavky vyplnit svépomocí? Jste zběhlí v moderních technologiích? Potom je pro vás řešením naše online aplikace Kindergeld, ve které si bezplatně ověříte nárok a následně si můžete vyplnit kompletní a správnou žádost se vším, co k tomu patří.

Tento článek získal již 1 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)