Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Kdy musíte podat nizozemské daňové přiznání

Pracujete nebo jste pracovali v Nizozemsku a váš zaměstnavatel z vaší výplaty odváděl daně? Potom se vám možná v této souvislosti máte některé otázky.

• Mám ještě nějaké povinnosti vůči nizozemskému daňovému úřadu?
• Je třeba podat nizozemské daňové přiznání?
• Bude pro mě podání nizozemského daňového přiznání výhodné? Co si mám představit pod pojmem vrácení daní?

Kdy je třeba podat nizozemské daňové přiznání – daňová povinnost v Nizozemsku

Nizozemský daňový úřad Belastingdienst na své webové stránce www.belastingdienst.nl uvádí tři typy situací, ve kterých vyžaduje podání daňového přiznání:

1. Belastingdienst zašle výzvu k podání daňového přiznání

Belastingdienst vás může dopisem vyzvat k podání nizozemského daňového přiznání (aanmaning aangifte) a to až tři roky po skončení daňového roku. Belastingdienst v dopise určí nejzazší datum podání daňového přiznání. Pokud daná lhůta nebude dodržena, úřad vám vyměří pokutu minimálně 385 € a daňové přiznání podá vaším jménem za podmínek nejméně výhodných pro vás. Výsledkem pak může být daňový nedoplatek. Na tomto nedoplatku navíc rychle rostou úroky z prodlení, které se připisují, dokud daňový nedoplatek a všechny pokuty nejsou uhrazeny.

2. Daňový nedoplatek je vyšší než 48 €

Váš nizozemský zaměstnavatel vypočítává daň z příjmu v nizozemsku na základě vašeho předpokládaného ročního příjmu (odpracované hodiny a platby za dovolenou). Účetní vás pak podle předpokládaného ročního příjmu zařadí do daňové třídy a podle ní vás celý rok zdaňuje. Pokud však vyděláte více, než byl předpoklad a byla odvedena nižší daň, než bylo nutné, tehdy vzniká daňový nedoplatek. Po podání holandského daňového přiznání se však pracuje se skutečně dosaženým příjmem, proto je výsledek daňového přiznání ve formě daňového přeplatku, respektive nedoplatku přesný.

3. Daňový přeplatek je vyšší než 16 €

Pokud jste vydělali méně, než byl předpoklad, případně nepracovali celý rok, odvedlo se podle rozdělení do daňové třídy více daně, než bylo potřeba. Účetní vám také nemusel přiznat daňové bonusy ve správné výši, nebo neodpočítal daňový bonus na dítě. V takových případech vzniká daňový přeplatek, který vám bude úřadem vrácen pouze na základě podaného nizozemského daňového přiznání, což znáte pod častějším výrazem – vrácení daní.

Kdy je výhodné podat nizozemské daňové přiznání

Nizozemské daňové přiznání je výhodné podat, pokud vám byly odvedeny vyšší daně než měly být, případně vám nebyly započteny daňové bonusy a odpočitatelné položky, na které máte nárok. V důsledku toho vám vznikl nárok na vrácení daní z Nizozemska.

Do kalkulace nizozemského daňového přiznání vstupují mnohé faktory:

• hrubý příjem z Nizozemska,
• odvedené daně,
• pracovní bonus,
• počet odpracovaných dnů,
• daňové bonusy (například všeobecný bonus, bonus na dítě),
• hrubý příjem mimo Nizozemsko potvrzený českým daňovým úřadem prostřednictvím formuláře Výkaz příjmů – E9, na základě podaného českého daňového přiznání,
• zda jste svobodný nebo máte daňového partnera,
• zda jste byli přihlášeni k pobytu v Nizozemsku,
• odpočitatelné položky (doloženo dokladem).

Daňové přiznání si můžete podat přes webstránku úřadu Belastingdienst pomocí DigiD kódu, nebo přihlašovacího jména a hesla, které vám Belastingdienst poskytne na vyžádání.

Daňové přiznání v Nizozemsku pro vás rádi zpracujeme i my. Stačí, abyste nám poslali online žádost.

Před podáním nizozemského daňového přiznání je výhodné znát předběžnou kalkulaci jeho výsledku a až jejím základě daňové přiznání podávat. Pokud je již daňové přiznání podáno a daňový úřad Belastingdienst určí daňový nedoplatek (ačkoli vy jste si vypočítali přeplatek), budete jej muset uhradit.

Předběžnou kalkulaci daňového přeplatku si můžete bezplatně vypočítat na naší daňové kalkulačce.

Tento článek získal již 0 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)