Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Co se dozvíte z holandské výplatní pásky (Loonstrook)?

Když začínáte pracovat v Holandsku, určitě pro vás porozumění vaší výplatní pásce (Loonstrook) představuje velkou výzvu. V tomto článku se seznámíte se všeobecnými údaji, které vám pomohou pochopit, jak je vaše mzda zdaněna a jakou mzdu můžete za vaši práci očekávat (samozřejmě s přihlédnutím k vašim zkušenostem a odvětví, ve kterém pracujete).

Loonstrook - holandská výplatní páska

Hrubý versus čistý příjem

Hrubý příjem (bruto salaris) je hrubá mzda před zdaněním a odpočítáním dalších položek. Když budete někdy diskutovat o vaší mzdě s vaším zaměstnavatelem, anebo budete žádat v TJ-Legal o vrácení daní, je to právě hrubá mzda, která se bere v úvahu.

Čistý příjem (nettoloon) je mzda, kterou přijmete na váš bankovní účet každý týden nebo měsíc.

Příspěvek na dovolenou

Jako doplněk k standardní měsíční mzdě dostanete v měsíci květnu příspěvek na dovolenou, který představuje přibližně 8 % z vaší roční mzdy. Někdy zaměstnavatel rozdělí tuto sumu na 12 částí a příspěvek na dovolenou je součástí výplatní pásky každý měsíc.

Kromě tohoto příspěvku nabízejí někteří zaměstnavatelé i různé výkonnostní bonusy vyplacené měsíčně, kvartálně nebo ročně.

Vrácení daní z Nizozemska

Daňový přeplatek z Nizozemska vám získáme v plné legální výši, spolehlivě a jednoduše, i za 5 let zpětně. Ozvěte se nám ještě dnes.

Konkrétní údaje, které se dají vyčíst z výplatní pásky

V horní části pásky se nacházejí osobní údaje:

 • Periode – za které období je výplatní páska vystavená,
 • Personeelsnummer – číslo zaměstnance,
 • Salaris/ uurloon – hrubá mzda před zdaněním,
 • tarief/heffingskorting (já) – daňový tarif (percentuálně)/daňový bonus (ano),
 • Verzekerd voor WW, WIA, ZW, Zvw – na které sociální pojištění zaměstnanec přispívá,
 • Datum in dienst – datum začátku zaměstnání,
 • Burgerservicenummer (BSN) – holandské identifikační číslo,
 • Functieomschrijving – popis zaměstnání.

Uprostřed výplatní pásky se nachází složení mzdy:

 • Omschrijving – definice,
 • (Normale) gewerkt uren – (normální) počet odpracovaných hodin,
 • Salaris – hrubá mzda v poměru k odpracovaným hodinám,
 • Brutoloon – hrubá mzda před zdaněním a odpočítáním ostatních položek,
 • Sociale verzekeringen (SV) – příspěvky do sociální pojišťovny,
 • Reiskostenvergoeding – proplacení cestovních nákladů,
 • Nettoloon – čistá mzda po zdanění, stažených a proplacených položkách. Tato suma je poslána na váš bankovní účet.

Dále v této části najdete výši vašeho pojištění odvedeného do zdravotní pojišťovny nebo strhnutý poplatek za ubytování, pokud vám ho  zaměstnavatel poskytuje.

A najdete zde i číslo bankovního účtu, na který je mzda vyplacena.

Ve spodní části výplatní pásky je uvedeno:

 • (Opgebouwd) vakantiegeld – (akumulovaná) dovolená (v hodinách) a
 • Cumulatief – mzda a odvody ze mzdy kumulujících se od začátku zaměstnání.

Výplatní pásky z Holandska si důkladně uschovejte

V případě, že ukončíte pracovní poměr v Holandsku, může být pro vás velmi užitečná právě vaše poslední výplatní páska. Někdy totiž zaměstnavatel z různých příčin není ochoten vystavit svému zaměstnanci roční vyúčtování (Jaaropgaaf). Jenomže chybějící Jaaropgaaf může výrazně zpomalit, nebo i celkově znemožnit vaši snahu o podání daňového přiznání a potenciálně vrácení daní z Holandska.

Velmi důležité První pomocí při chybějícím ročním vyúčtování je vaše poslední výplatní páska. Ve většině případů se ve spodní části nebo na druhé straně pásky nacházejí kumulativní údaje o vašich příjmech, odvodech ze mzdy a bonusech. Jsou tam tedy všechny údaje potřebné k tomu, abyste si dokázal/a požádat o vrácení daní, s čímž vám v TJ-Legal, s.r.o. velmi rádi pomůžeme.

Zdroj obrázku: Lucia Grzeskiewicz Pixabay

Tento článek získal již 6 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)