Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Co se dozvíte z holandské výplatní pásky (Loonstrook)?

Když začínáte pracovat v Holandsku, určitě pro vás porozumění vaší výplatní pásce (Loonstrook) představuje velkou výzvu. V tomto článku se seznámíte se všeobecnými údaji, které vám pomohou pochopit, jak je vaše mzda zdaněna a jakou mzdu můžete za vaši práci očekávat (samozřejmě s přihlédnutím k vašim zkušenostem a odvětví, ve kterém pracujete).

Loonstrook - holandská výplatní páska

Hrubý versus čistý příjem

Hrubý příjem (bruto salaris) je hrubá mzda před zdaněním a odpočítáním dalších položek. Když budete někdy diskutovat o vaší mzdě s vaším zaměstnavatelem, anebo budete žádat v TJ-Legal o vrácení daní, je to právě hrubá mzda, která se bere v úvahu.

Čistý příjem (nettoloon) je mzda, kterou přijmete na váš bankovní účet každý týden nebo měsíc.

Příspěvek na dovolenou

Jako doplněk k standardní měsíční mzdě dostanete v měsíci květnu příspěvek na dovolenou, který představuje přibližně 8 % z vaší roční mzdy. Někdy zaměstnavatel rozdělí tuto sumu na 12 částí a příspěvek na dovolenou je součástí výplatní pásky každý měsíc.

Kromě tohoto příspěvku nabízejí někteří zaměstnavatelé i různé výkonnostní bonusy vyplacené měsíčně, kvartálně nebo ročně.

Vrácení daní z Nizozemska

Daňový přeplatek z Nizozemska vám získáme v plné legální výši, spolehlivě a jednoduše, i za 5 let zpětně. Ozvěte se nám ještě dnes.

Konkrétní údaje, které se dají vyčíst z výplatní pásky

V horní části pásky se nacházejí osobní údaje:

 • Periode – za které období je výplatní páska vystavená,
 • Personeelsnummer – číslo zaměstnance,
 • Salaris/ uurloon – hrubá mzda před zdaněním,
 • tarief/heffingskorting (já) – daňový tarif (percentuálně)/daňový bonus (ano),
 • Verzekerd voor WW, WIA, ZW, Zvw – na které sociální pojištění zaměstnanec přispívá,
 • Datum in dienst – datum začátku zaměstnání,
 • Burgerservicenummer (BSN) – holandské identifikační číslo,
 • Functieomschrijving – popis zaměstnání.

Uprostřed výplatní pásky se nachází složení mzdy:

 • Omschrijving – definice,
 • (Normale) gewerkt uren – (normální) počet odpracovaných hodin,
 • Salaris – hrubá mzda v poměru k odpracovaným hodinám,
 • Brutoloon – hrubá mzda před zdaněním a odpočítáním ostatních položek,
 • Sociale verzekeringen (SV) – příspěvky do sociální pojišťovny,
 • Reiskostenvergoeding – proplacení cestovních nákladů,
 • Nettoloon – čistá mzda po zdanění, stažených a proplacených položkách. Tato suma je poslána na váš bankovní účet.

Dále v této části najdete výši vašeho pojištění odvedeného do zdravotní pojišťovny nebo strhnutý poplatek za ubytování, pokud vám ho  zaměstnavatel poskytuje.

A najdete zde i číslo bankovního účtu, na který je mzda vyplacena.

Ve spodní části výplatní pásky je uvedeno:

 • (Opgebouwd) vakantiegeld – (akumulovaná) dovolená (v hodinách) a
 • Cumulatief – mzda a odvody ze mzdy kumulujících se od začátku zaměstnání.

Výplatní pásky z Holandska si důkladně uschovejte

V případě, že ukončíte pracovní poměr v Holandsku, může být pro vás velmi užitečná právě vaše poslední výplatní páska. Někdy totiž zaměstnavatel z různých příčin není ochoten vystavit svému zaměstnanci roční vyúčtování (Jaaropgaaf). Jenomže chybějící Jaaropgaaf může výrazně zpomalit, nebo i celkově znemožnit vaši snahu o podání daňového přiznání a potenciálně vrácení daní z Holandska.

Velmi důležité První pomocí při chybějícím ročním vyúčtování je vaše poslední výplatní páska. Ve většině případů se ve spodní části nebo na druhé straně pásky nacházejí kumulativní údaje o vašich příjmech, odvodech ze mzdy a bonusech. Jsou tam tedy všechny údaje potřebné k tomu, abyste si dokázal/a požádat o vrácení daní, s čímž vám v TJ-Legal, s.r.o. velmi rádi pomůžeme.

Zdroj obrázku: Lucia Grzeskiewicz Pixabay

Tento článek získal již 5 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)