Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Církevní daň v Německu

Informovali jste svého zaměstnavatele při nástupu do zaměstnání v Německu o své příslušnosti k církvi? Potom se vám tedy z platu s určitostí stahují každý měsíc kromě záloh na daň z příjmu a příspěvku do fondu solidarity i zálohy na církevní daň.

Církevní daň v Německu

Co je církevní daň

Církevní daň v Německu (Kirchensteuer) je daň, kterou vyměřují církve a náboženské společnosti vůči svým členům na financování svých výdajů. V Německu stahují tuto daň daňové úřady příslušných spolkových zemí, které za to dostanou určitou náhradu.

Povinnost platit církevní daň mají pouze zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné, které mají své bydliště v Německu a jsou členy církve.

Jak se církevní daň vypočítá

Základem pro výpočet církevní daně je daň z příjmu, resp. daň ze mzdy a pozemková daň. Daňová sazba u církevní dane představuje v Bavorsku a Bádensku-Württembersku 8 % a v ostatních spolkových zemích 9 % vyměřené daně z příjmu. Pokud se zdanitelný příjem nachází pod hranicí nezdanitelného minima v Německu (pro daňový rok 2023 je nezdanitelné minimum ve výši 10.908,00 eur. Pro rok 2024 je předběžně stanoveno ve výši 11.604,00 eur), není třeba platit nejen zálohy na daň z příjmu, ale dokonce ani zálohy na církevní daň.

Paušální sazba je o něco nižší. Ta se použije tehdy, když i daň z příjmu je vypočtena paušálně. Zaměstnanci je vyměřena a stažena i církevní daň, z poloviny katolická a z poloviny evangelická, nezávisle na tom, zda je či není členem těchto církví. Odvolání vůči takovému postupu je možné jen tehdy, pokud zaměstnanec není členem církve a zaměstnavatel to prokáže.

Jako doklad mohou posloužit data v elektronických záznamech poplatníka (elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale ELStAM).
Pokud má poplatník děti, pozitivně se to odrazí na snížení jeho daňové povinnosti i v případě církevní daně.

Církevní daň v Německu je daňový výdaj

Církevní daň je podle § 10 odst. 1 číslo 4 zákona o dani z příjmu mimořádným výdajem, o který může být snížena celková částka příjmů. Z takto sníženého příjmu se následně vypočte nižší daň z příjmu a koneckonců i nižší církevní daň. Také zálohy na církevní daň či doplatky daně mohou být v německém daňovém přiznání uplatněny jako daňový výdaj. Staženou církevní daň, která je uvedena v německém ročním zúčtování. Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung v řádku 6 případně 7, není třeba v elektronickém daňovém přiznání speciálně uplatňovat.

Náš tip

Poradíme vám, jaké odečitatelné položky v německém daňovém přiznání si ještě můžete uplatnit. S celým procesem podání vám umíme pomoci, neváhejte nás kontaktovat.

Snížení církevní daně. Kappung der Kirchensteuer

Čím vyšší je příjem, tím vyšší je daň z příjmu a tím vyšší je i církevní daň. Existuje však možnost, jak požádat o snížení (zkrácení), tzv. Kappung církevní daně. Při tomto zkrácení církevní daně je základem pro výpočet církevní daně nikoli daň z příjmu, ale zdanitelný příjem.

Příklad

Roční zdanitelný příjem: 150.000,00 eur ve spolkové zemi Berlín. Sazba u Kappungu v Berlíně 3 %.
Daň z příjmu: 62.875,00 eur. Církevní daň bez Kappungu: 5.658,00 eur
Církevní daň vypočítaná s Kappung: 4.500,00 eur. Úspora: 1.158,00 eur

Ve spolkových zemích Berlín, Braniborsko, Brémy, Hamburk, Meklenbursko-Předpomořansko, Dolní Sasko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlesvicko-Holštýnsko a Durynsko existuje Kappung i bez žádosti. Kromě podání daňového přiznání nemusí poplatník udělat nic navíc. Tyto země samy zvolí variantu úspornější pro poplatníka.

Kappung pouze na žádost existuje v zemích Bádensko-Württembersko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falc a Sársko. Žádost musíte předložit příslušné diecézi nebo zemské církvi. Stačí neformální žádost a kopie ostatní oficiální daňové kalkulace, tzv. Einkommensteuerbescheid.

V Bavorsku není Kappung církevní daně vůbec možný.

Povinnost platit církevní daň může skončit:

  • k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém se poplatník vzdal svého bydliště nebo běžného pobytu v Německu,
  • k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém poplatník zemřel,
  • k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém poplatník jako člen církve ohlásí vystoupení z církve.

Příslušné orgány oznámí daňovému úřadu tuto změnu a požádají ho, aby změnil údaje v elektronických záznamech poplatníka (elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale ELStAM). Od tohoto data už nebude církevní daň ze mzdy stahována.

Jak získat církevní daň zpět

Chcete-li získat část nebo celou svou církevní daň zpět, není třeba předkládat žádnou speciální žádost nebo speciální daňové přiznání. Stačí, když podáte německé daňové přiznání k dani z příjmu na příslušný daňový úřad spolkové země. Pokud vám vzniká přeplatek daně z příjmu, ten vám vrátí daňový úřad a o něco později vám i příslušný církevní daňový úřad vyplatí poměrnou část odvedené církevní daně. O výši vrácené církevní daně budete informováni písemně prostřednictvím rozhodnutí, tzv. Kirchensteuerbescheid.

Tento článek získal již 1 potlesků

Více podobných článků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)