Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Cestovní výdaje na dojíždění do práce

Cestujete za prací? Zjednodušeně řečeno, můžete část svých cestovních nákladů na dojíždění za prací získat zpět jejich uplatněním v daňovém přiznání. Cestování do práce může být finančně náročné. V tomto blogu Vám ukážeme, zda a jak vysoký máte nárok na uplatnění těchto nákladů. Jejich uplatněním v německém daňovém přiznání se tak sníží základ daně pro výpočet daňové povinnosti a tím se navýší částka vrácených daní.

Cestovní výdaje na dojíždění do práce Německo

Vrácení daní z Německa - Získejte výhody díky našim zkušenostem! Daně Německo

Vzdálenostní paušál

Při každodenním dojíždění z místa bydliště do místa výkonu práce je možné ve Vašem daňovém přiznání uplatnit vzdálenostní paušál, který představuje při vzdálenosti do 20 kilometrů 0,35 centů na kilometr. Od roku 2023 se zvýšila na 0,38 centů za kilometr, avšak až od 21. kilometru.

Vzdálenostní paušál lze uplatnit pouze na stejnosměrnou cestu a tedy pouze ujetou vzdálenost z bydliště do práce.

Jak to tedy v praxi bude vypadat?

Porovnání let 2022 a 2023:

Pan Milan si nechává zpracovat své německé daňové přiznání za rok 2021 a 2022. V letech 2021 a 2022 bydlel od místa výkonu své práce 30 kilometrů. Do práce jezdil každý den (220 dní).

Výpočet:

2021 => 30 km x 0,35 x 220 dní = 2.310 eur

2022 => (20 km x 0,30 x 220 dní) + (10 km x 0,38 x 220 dní) = 1320 + 836 = 2.156 eur

Vzdálenostní paušál lze uplatnit na cestování různými dopravními prostředky, ale i na dojíždění pěšky. Výdaje lze uplatnit do celkové výše 4.500 eur. Výjimku představuje cestování vlastním autem, kde je možné uplatnit i vyšší výdaje na cestování do práce.

V případě cestování městskou hromadnou dopravou lze uplatnit v daňovém přiznání přesnou částku zakoupených jízdenek. Samozřejmě je nejprve třeba sečíst, zda je uplatnění konkrétní částky výhodnější než použití paušálu.

Porovnání reálných výdajů a výdajů uplatněných paušálně:

Paní Lucie cestuje denně do práce metrem. Její byt je od práce vzdálen 10 kilometrů. Jednosměrný lístek stojí paní Lucii 3,40 eur, což znamená, že denně zaplatí za cestu do práce a z práce 6,80 eur. Paní Lucie chce zjistit, zda se jí vyplatí uplatnit reálné výdaje na cestování nebo paušální příspěvek.

Výpočet:

Reálné výdaje paní Lucie na cestování => 3,4 eur x 220 dní x 2 = 1496 eur

Reálné výdaje, které může uplatnit => 3,4 x 220 dní = 748 eur

Paušální výdaje, které může uplatnit => 10 km x 220 dní x 0,3 eur = 660 eur

Na základě tohoto výpočtu si paní Lucie pravděpodobně vybere uplatnění reálných výdajů, které jsou vyšší.

Využijte našich zkušeností s uplatňováním odpočitatelných bonusů při vrácení daní.

Vzdálenostní paušál se použije i při výpočtu nákladů na silnice z Německa na Slovensko za rodinou realizované buď vlastním vozidlem nebo jako spolujezdec. I tady platí, že cesta tam a zpět je jedna cesta. Následně se tento počet násobí nejkratší vzdáleností mezi místem ubytování na Slovensku a místem výkonu práce a vzdálenostním paušálem 0,35 centů na kilometr.

Náklady na dojíždění v rámci externí činnosti

Náklady na dojíždění v rámci externí činnosti mohou uplatnit zaměstnanci při absolvování cest z místa bydliště na externí pracoviště nebo v případě, že pravidelné místo výkonu práce nemají určené a provádějí tzv. externí činnost – Auswärtstätigkeit. Na rozdíl od vzdáleného paušálu se náklady na dojíždění týkají obousměrného dojíždění, i když výše paušálu na kilometr je rovněž 30 centů bez ohledu na počet kilometrů. Ve spojení s uplatněním nákladů na dojíždění má zaměstnanec nárok i na náhradu ubytování a paušální příspěvek na stravné.

Pro způsob uplatnění cestovních nákladů je rozhodující, zda bylo či nebylo zaměstnavatelem určeno pravidelné místo výkonu práce. Místo výkonu práce je vždy uvedeno ve smlouvě k pracovnímu poměru.

Mám pravidelné místo výkonu práce

V případě, že denně dojíždíte na jedno místo výkonu práce (do kanceláře nebo do firmy), máte nárok na vzdálenostní paušál. Samozřejmě při příležitostných služebních cestách absolvovaných vlastním autem Vám vzniká nárok na uplatnění nákladů v rámci externí činnosti.

Mám několik míst výkonu práce

Pokud svou pracovní náplň provádíte na více místech je Vaším trvalým místem výkonu práce pracoviště, na kterém jste týdně alespoň 2 dny nebo alespoň třetinu dohodnuté pracovní doby. Týká se to například policistů, kteří pracují zejména v terénu, ale na porady a sepisování dokumentací se musí dostavit do své kanceláře. Kancelář je tedy jejich pravidelným místem výkonu práce.

Nemám pravidelné místo výkonu práce

Zaměstnanci, kteří nemají pravidelné místo výkonu práce, ale stále měnící se místa výkonu práce, mají nárok na uplatnění cest do práce obousměrně. Výjimku tvoří například řidiči, kteří sice nemají určené pravidelné místo výkonu práce, ale dojíždějí na stejné místo pro vyzvednutí vozidla. V takovém případě má zaměstnanec nárok pouze na vzdálenostní paušál.

Počet silnic

Uplatnění výdajů na denní dojíždění do práce je možné pouze za dny, ve kterých jste se skutečně dostavili na místo výkonu práce. Při pětidenním týdnu daňový úřad obvykle akceptuje kolem 230 jízd ročně.

Co se týká cest domů za rodinou, v daňovém přiznání je možné uplatnit maximálně jednu cestu týdně. To je akceptovatelné při kratších vzdálenostech. Jedná-li se však o více než tisíc kilometrové vzdálenosti, přiměřená je jedna cesta měsíčně.

Cestovní výdaje si za dny odpracované formou home office nelze uplatnit, jelikož se na tyto dny uplatňuje takzvaný Homeoffice-paušál.

Velmi důležité Máte-li v souvislosti s tímto tématem otázky, neváhejte se na nás obrátit.

Požádat o vrácení daní z Německa se určitě vyplatí. Daňový přeplatek můžete získat až 4 roky zpětně. Daně Německo

Tento článek získal již 1 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)