Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

13. a 14. plat v Rakousku

Platové podmínky zaměstnanců v Rakousku upravuje kolektivní smlouva (Kollektivvertrag). Kolektivní smlouvy se uzavírají ročně a mimo jiné se v nich hovoří i o 13. a 14. platu.

13 a 14 plat v Rakousku

Kolektivní smlouvy v Rakousku

Rakouský pracovní zákon stanoví, že kolektivní smlouva má být k dispozici zaměstnanci k nahlédnutí.

Velmi důležité Informaci o tom, kde se kolektivní smlouva nachází, najdete v pracovní smlouvě (Arbeitsvertrag) nebo v zákonem předepsaném listu zaměstnance, tzv. Dienstzettel.

Základní informace o 13. a 14. platu v Rakousku:

  • Zákonem stanovený nárok na 13. plat, tzv. Weihnachtsgeld, a 14. plat, tzv. Urlaubsgeld, v Rakousku neexistuje.
  • Výše 13. a 14. platu představuje přibližně jeden měsíční plat; přesněji je to upraveno v platné kolektivní smlouvě.
  • Výše 13. a 14. platu závisí na druhu pracovního poměru (Vollzeit/Teilzeit).
  • V kolektivní smlouvě je uvedený také termín jejich výplaty. U 13. platu je to obvykle konec roku, v listopadu nebo prosinci, a 14. plat mívá termín v polovině roku, v červnu nebo červenci.
  • Během mateřské a rodičovské dovolené a vojenské nebo civilní služby nemáte na uvedené platy nárok.

V případě, že jste neodpracovali celý kalendářní rok, tedy 12 měsíců, bude vám 13. a 14. plat vyplacen v alikvotní částce odpovídající počtu odpracovaných měsíců. Nárok vám vzniká po 5 odpracovaných měsících.

Pokud pro odvětví, ve kterém pracujete, nelze uplatnit nařízení stanovená v kolektivní smlouvě, je nutné dohodnout si tyto náležitosti přímo se zaměstnavatelem.

Vrácení daní z Rakouska

Pokud jste pracovali nebo pracujete v Rakousku, je dost možné, že vám vznikl nárok na vrácení daně. Pomůžeme vám získat daňový přeplatek v plné legální výšce.

Urlaubsgeld vs. Urlaubsentgelt

Urlaubsgeld není totéž co Urlaubsentgelt. Urlaubsgeld je 14. plat, nebo jinak řečeno, prémie na dovolenou. Urlaubsentgelt je náhrada mzdy za dovolenou.

Naše tipy:

  1. Dbejte na to, aby všechny podmínky byly stanovené předem, v písemné podobě a aby je zaměstnavatel podepsal.
  2. Víte, že existuje možnost proplacení nevyčerpané dovolené z fondu BUAK? Na blogu vám přinášíme informace o tom, kdy máte na proplacení nárok a jak o něj požádat.
  3. Ať jste zde odpracovali méně než jeden rok, anebo naopak třeba i několik let, pravděpodobně vám vznikl nárok na vrácení daní z Rakouska. Daňový přeplatek pro vás dokážeme získat až za 5 let zpětně a v plné zákonné výši. Stačí vyplnit jednoduchý online formulář.
  4. V našem dalším příspěvku na blogu si také přečtěte, kdo může a kdo musí podat rakouské daňové přiznání.

Tento článek získal již 18 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)