Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Náhrada za nevyčerpanou dovolenou v Rakousku z fondu BUAK

Kdo a za jakých podmínek má nárok na proplacení nevyčerpané dovolené z fondu BUAK?

BUAK náhrada za nevyčerpanou dovolenou

Vyřizování žádostí o vyplacení náhrad za nevyčerpanou dovolenou z rakouského fondu BUAK sice už nepatří k našim službám, ale přesto se s vámi podělíme o naše zkušenosti a poskytneme vám několik rad, jak z Rakouska získat náhradu za nevyčerpanou dovolenou.

Kdo a za jakých podmínek má nárok na proplacení nevyčerpané dovolené z fondu BUAK?

Nárok na proplacení nevyčerpané dovolené má ten, kdo:

 • Pracoval pro rakouského zaměstnavatele nebo pracoval pro českého zaměstnavatele a byl vyslán do Rakouska a za koho se odváděly příspěvky do fondu BUAK. Dokladem o tom je výpis z fondu BUAK, tzv. Arbeitnehmerinformation der BUAK, za poslední kvartál, který BUAK posílá čtvrtletně.
 • Ukončil pracovní poměr v Rakousku a od ukončení pracovního poměru již uplynulo 6 měsíců. BUAK nepřijímá a nezpracovává žádosti dříve než 2 týdny před uplynutím této lhůty.
 • V průběhu této šestiměsíční lhůty opět nevstoupil do pracovního poměru v Rakousku. Pokud k tomu došlo, budete si moci zažádat o proplacení nevyčerpané dovolené od původního zaměstnavatele zase až po ukončení aktuálního pracovního poměru a po uplynutí šestiměsíční lhůty. Je třeba si dávat pozor, aby vám tato dovolená nepropadla. Ve výpisu z fondu BUAK bývá uvedený termín, do kdy je možné zažádat o proplacení dovolené.
 • Má po ukončení pracovního poměru nevyčerpanou dovolenou. Informace o tom, zda máte nevyčerpanou dovolenou, kolik dní a v jaké hodnotě, naleznete v posledním výpisu od BUAK. Nicméně BUAK vám neproplatí tuto částku celou. Odečte si z ní přibližně 10 % na sociální pojištění a daň z příjmu.

Jak zažádat o náhradu za nevyčerpanou dovolenou z fondu BUAK a jaké přiložit doklady?

 1. Stáhněte si formulář žádosti na webových stránkách BUAK. Je rozdíl, zda jste pracovali pro rakouskou firmu, nebo jste byli vysláni do Rakouska například českou firmou.
  1. Zaměstnanci rakouské firmy vyplňují formulář Abfindungsantrag (první v seznamu).
  2. Vyslaní zaměstnanci vyplňují formulář Antrag auf Urlaubsentgeltansprüche für Entsendungen (šestý formulář v druhé části).
 2. Formulář vytiskněte, vyplňte a podepište na místě označeném Unterschrift.
 3. Přiložte povinné přílohy.
  1. Zaměstnanci rakouské firmy přikládají jen potvrzení o bankovním spojení, a to pouze v případě, že požadují výplatu náhrady za nevyčerpanou dovolenou na jiný účet, než je účet uvedený ve výpisu BUAK.
  2. Vyslaní zaměstnanci rovněž přikládají potvrzení o bankovním spojení, pokud tento údaj ve výpisu chybí nebo pokud požadují výplatu náhrady za dovolenou na jiný účet, než je účet uvedený ve výpisu. Navíc musí přiložit kopii občanského průkazu.
 4. Formulář s přílohami zašlete poštou na adresu: BUAK, Kliebergasse 1a, 1050 Wien, Österreich.

Kdy vyplácí BUAK náhradu za nevyčerpanou dovolenou?

Velmi důležité BUAK zpracuje vaši žádost a náhradu za nevyčerpanou dovolenou vyplatí na váš bankovní účet do měsíce až dvou od zaslání žádosti. Bude vás o tom, stejně jako o výši náhrady za nevyčerpanou dovolenou, informovat písemnou formou.

Do BUAK můžete také zavolat a dotázat se na stav zpracování žádosti. Kontakt a další informace jsou uvedené na webové stránce BUAK.

Požádejte o vrácení daní z Rakouska

Pokud jste zde pracovali, máte také možnost zažádat o vrácení daní z Rakouska, jejichž výše se nejčastěji pohybuje v rozmezí od 636 € do 3 517 €. Daňový přeplatek pro vás umíme získat v plné zákonné výši, ať jste odpracovali jen několik měsíců, nebo roků.

 

Tento článek získal již 4 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)