Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Stundung – odklad splatnosti nedoplatku v Německu

Byl vám rozhodnutím německého finančního úřadu vypočítaný vysoký nedoplatek na dani z příjmu a vy si položíte otázku, kde na jeho úhradu vzít? Možná vám napadlo požádat německý finanční úřad o odklad splatnosti nedoplatku, o tzv. Stundung. Jenže to není tak jednoduché, jak by se zdálo. Čtěte dál.

Stundung odklad splatnosti nedoplatku v nemecku

Žádost o odklad splatnosti nedoplatku je nutné podat písemně na příslušném německém finančním úřadu. V žádosti je potřebné uvést kromě důvodů, proč nemůžete nedoplatek uhradit v termínu, i návrh výše a termínů splátek, v kterých chcete nedoplatek uhradit.

Velmi důležité Důležité je, abyste neodkládal/a podání žádosti. Úřad by ji měl přijmout ještě před uplynutím termínu splatnosti vašeho nedoplatku. Pokud ji podáte pozdě, úřad může vyměřit úrok z prodlení.

Po přijetí žádosti německý finanční úřad prověří váš případ a rozhodne, zda jí vyhoví. Je-li rozhodnutí pozitivní, dostanete rozhodnutí, tzv. Stundungsbescheid, s podrobnými informacemi k postupu úhrady nedoplatku. Pokud vaši žádost úřad zamítne, dostanete tzv. Ablehnungsbescheid či rozhodne ve váš neprospěch, stále můžete proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, tzv. Einspruch, anebo se s úřadem dohodnout na odkladu výkonu rozhodnutí nebo na úhradě ve splátkách.

Německé daňové přiznání bez chyb

Naši daňoví agenti vám zpracují německé daňové přiznání rychle, bez chyb a s uplatněním všech bonusů a odpočitatelných položek až za 4 roky zpětně. Neváhejte se na nás obrátit.

Co můžete dělat pro pozitivní rozhodnutí (Stundungsbescheid):

Aby vám úřad schválil odklad splatnosti nedoplatku, musí být splněny některé podmínky. Úhrada nedoplatku v stanoveném termínu musí pro vás představovat značné břemeno. K tomu může dojít z věcných (objektivních) anebo osobních (subjektivních) důvodů.

Věcné důvody

Věcné důvody jsou splněny tehdy, kdy musíte úřadu zaplatit nedoplatek za jeden rok, ale zároveň od úřadu očekáváte vyplacení daňového přeplatku za jiný rok. V tomto případě můžete úřad požádat o tzv. zúčtovací odklad (Verrechnungsstundung).

Osobní důvody

K těmto patří například ekonomické důvody. Například když nemáte žádné finanční prostředky, abyste nedoplatek uhradil/a včas a nemůžete si vzít ani úvěr na jeho úhradu. Avšak pro uznání odkladu z osobních důvodů musíte být tzv. v tísni a způsobilý.

Pro německý finanční úřad splníte podmínku tísně v případě, že by vás úhrada nedoplatku uvedla do finančních potíží. Jestli chcete požádat o odklad, musíte úřadu vaše důvody zdokumentovat, a to například prostřednictvím potvrzení z banky, že vám na úhradu nedoplatku neposkytne úvěr. Dalšími doklady jsou výpisy z účtu o vaší aktuální finanční situaci anebo přehled vašeho majetku.

Při posuzování toho, zda jste způsobilý, aby vám německý finanční úřad schválil odklad splatnosti nedoplatku, dbá úřad hlavně na to, jestli jste v minulosti platil/a svoje daně spolehlivě a včas. Úřad prověřuje ale i to, zda jste si svou finanční nouzi způsobil/a sám/sama. Pokud je toto váš případ, úřad s vysokou pravděpodobností zamítne vaši žádost o odklad.

Pokud úřad zhodnotil, že je splněna podmínka potřebnosti a způsobilosti, máte dobré šance na schválení vaší žádosti o odklad. Je však možné i to, že úřad bude od vás žádat zřízení tzv. zajišťovací hypotéky, aby se ochránil před vaší neschopností splácet svoje závazky.

Jak vyrovnat daňový dluh

Existují dvě možnosti, jak můžete vyrovnat svůj daňový dluh. Můžete například celý svůj nedoplatek uhradit v nové prodloužené lhůtě. Alternativně můžete svůj dluh uhradit k určitému datu ve splátkách.

Velmi důležité Je avšak jedno, kterou z těchto variant si vyberete, úřad vám v každém případě vyměří úroky ve výši 0,5 % měsíčně.

Aby se právě v čase koronakrize podpořili daňoví poplatníci postiženi neschopností splácet své daňové dluhy, bylo německým finančním úřadem nařízeno, aby se do konce roku 2020 nekladly na tyto poplatníky žádné přísné požadavky.

Svěřte se odborníkům

Naši specialisté vám zpracují německé daňové přiznání bez chyb a s uplatněním všech bonusů a odpočitatelných položek. Pomůžeme vám získat celý daňový přeplatek, na který máte zákonný nárok, a to až za 4 roky zpětně.

Zdroj: Buhl.de

Zdroj obrázku: Shutterstock

Tento článek získal již 6 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)