Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Rizika plynoucí z nepodání německého daňového přiznání

V Německu se daňoví poplatníci dělí do dvou skupin. Ti, kteří podávají daňové přiznání pouze na vlastní žádost a ti, kteří jsou povinni podat německé daňové přiznání. Pokud tak neučiní, přebírají veškerá rizika.

Rizika nepodání německého daňového přiznání

Termín pro podání německého daňového přiznání byl stanoven. Za zdaňovací období 2022 musí být německé daňové přiznání podáno do 02.10.2023. Kdo tak neučiní, přebírá veškerá rizika z toho vyplývající.

Riziko pokuty – Zwangsgeld

Pokuta může být uložena za účelem vymáhání určitého správního aktu. Pokuta může spočívat v donucení k podání daňového přiznání, k podání vysvětlení, k předložení dokladů a ke svolení ke kontrole. Po uplynutí lhůty musí být pokuta uložena písemně. Obvyklá výše pokuty se pohybuje od 100 do 500 EUR, nesmí však přesáhnout 25 000 EUR. Výše závisí na řadě faktorů. Závisí na finanční situaci daňového poplatníka, ale také na tom, jak spolupracoval s úřady a zda již v minulosti podal přiznání opožděně.

Riziko poplatku za pozdní podání daňového přiznání – Verspätungszuschlag

Aby finanční úřad „motivoval“ poplatníka k včasnému podání daňového přiznání, má k dispozici další nástroj, kterým je pokuta za pozdní podání. To činí 25 EUR za každý měsíc opožděného podání a připočítává se k daňovému nedoplatku nebo se snižuje o přeplatek na dani.

Riziko penále za pozdní úhradu daně – Säumnisszuschlag

Pokud daňový poplatník zaplatí daňový nedoplatek nebo zálohy na daň pozdě, může finanční úřad požadovat také takzvaný Säumniszuschlag ve výši 1 % za každý měsíc prodlení. Kromě toho může být nedoplatek navýšen o úroky.

Riziko nepříznivého odhadu – Schätzung

Pokud daňovník ani po několika výzvách nepodá daňové přiznání, přistoupí finanční úřad k vyměření zdanitelných příjmů – Schätzung. Odhad je obvykle v neprospěch daňového poplatníka, aby ho donutil přiznání podat. Ani po provedení odhadu finančním úřadem povinnost podat přiznání nezaniká. Odvolání je třeba podat do jednoho měsíce od vydání rozhodnutí a doložit daňové přiznání, jinak se rozhodnutí úřadu stává pravomocným.

Riziko neobdržení rozhodnutí Bescheidu

Pouze podáním německého daňového přiznání získá daňový poplatník tzv. rozhodnutí Bescheid. Bescheid je důkazem, že poplatník podal přiznání a splnil tak svou daňovou povinnost. Potvrzuje také výši zdanitelných příjmů a to, zda je daňový poplatník rezidentem Německa. Bescheid je povinnou přílohou mnoha dalších žádostí na různých úřadech. Například k žádosti o rodinné přídavky nebo rodičovský příspěvek, k žádosti o bankovní úvěr apod.

Podání daňového přiznání? Situaci vyřešíme pro Vás nejvhodnějším způsobem.

Podání německého daňového přiznání k dani z příjmů je povinnost, kterou nelze podcenit. Nevyplnění a včasné nepodání přiznání může mít vážné následky a finanční rizika.

Velmi důležité Pokuty, přirážky za pozdní podání, penále za pozdní zaplacení daně, nepříznivé posouzení ze strany úřadů a nezískání důležitého rozhodnutí – Bescheid – jsou jen některé z důsledků, které mohou postihnout ty, kdo tuto povinnost zanedbají.

Pokud potřebujete s podáním daňového přiznání pomoci nebo potřebujete asistenci, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli a usnadnili cestu ke splnění vašich daňových povinností v Německu.

 

Zdroje:

Zdroj obrázku:

Pracoval jste v zahraničí? Pomocí naší online kalkulačky zjistíte, zda máte nárok na vrácení daní. Daňová kalkulačka

Tento článek získal již 10 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)