Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Rakouské daňové přiznání a odpočitatelné položky ke snížení daně

Přinášíme vám seznam odpočitatelných položek, pomocí kterých si dokážete zvýšit svůj potenciální rakouský daňový přeplatek.

Odpočítatelné položky Rakousko vrácení daní

Nejčastěji se daňový přeplatek z Rakouska pohybuje v horizontu od 636€ do 3517€. Rakouské daně

 • Odloučení od rodiny. Týdenní cestování stovky kilometrů domů, abych mohl/mohla strávit alespoň pár chvil s mými dětmi, manželkou/manželem.
 • Placení nájemného v Rakousku a zároveň mít náklady na byt nebo dům v Česku.
 • Kupování si pracovního oblečení a pracovních prostředků k výkonu mé práce.
 • Vzdělávání a zvyšování vlastní kvalifikaci účastí na kurzech a školeních, neboť se jinak musím bát o svou práci.
 • Úvahy o přestěhování se s celou rodinou do zahraničí a vystavit tak děti a manželku/manžela neznámému prostředí, kultuře; odsouzení na dlouhé období adaptace bez přátel a nejbližších.

Toto všechno a ještě mnohem víc jsou moje oběti za práci v zahraničí. Potom přijde zdaňovací období, které je v Rakousku v podstatě po celý rok a rakouské daňové přiznání si mohu podat až 5 let zpětně, no vyznat se v té spleti zákonů, pojmů a pravidel není vůbec snadné. A ještě k tomu v němčině. V češtině daňovým věcem nerozumím, nemluvě o rakouském daňovém systému a rozdílech mezi Českem a Rakouskem.

O vrácení daní z Rakouska se žádat rozhodně vyplatí. Nechte to nejtěžší na nás

Potřebuji pomoc v té spleti výrazů, cítím beznaděj, proto čtu dále a hledám, co se mě týká. Na co mám nárok, co vím a co nemusím dokládat. Naleznu zde abecední seznam položek, které mi mohou v daňovém přiznání snížit základ daně a tím zvýšit přeplatek. Wau, jak super!

 • Absetzbeträge – odpočitatelné výdaje
 • Arbeitskleidung – pracovní oblečení
 • Arbeitsmittel – pracovní prostředky
 • Aus-Fortbildung und Umschulung – vzdělávání
 • Bewirtungsspesen – náklady na provoz
 • Büromaterial und Porti – kancelářské potřeby a poštovné
 • Doppelte Haushaltsführung – vedení dvojité domácnosti
 • Fachliteratur und Fachzeitschriften – odborná literatura a časopisy
 • Familienbonus Plus – rodinný bonus v platnosti do r. 2019
 • Familienheimfahrten – náklady na jízdné na Slovensko
 • Fehlgelder – výdaje zaměstnance
 • Kilometrgeld Fahrrad – paušální náklady na cestování na jízdním kole
 • Pendlerpauschale – cestovní náklady na denní dojíždění do práce
 • Reisekosten – cestovní náklady
 • Sonderausgaben – speciální výdaje
 • Telefongebühren – poplatky za telefon
 • Umzugskosten – náklady na stěhování
 • Unfall mit dem eigenen KFZ – nehoda s vlastním motorovým vozidlem
 • Werbungskosten – výdaje na dosažení a udržení příjmu
 • mimořádné náklady

Získejte daně z Rakouska

Pomůžeme vám podat daňové přiznání v Rakousku a získat daňový přeplatek, na který máte možná plný zákonný nárok, v plné legální výši.

Absetzbeträge – odpočitatelné výdaje

Některé odpočitatelné výdaje jsou odečteny přímo u zdroje, tzn. zaměstnavatelem nebo institucí důchodového pojištění, jiné pouze tehdy, požádá-li o ně zaměstnanec v daňovém přiznání.
Odpočty, o které musí požádat poplatník buď u zaměstnavatele, na sociální pojišťovně nebo v daňovém přiznání:

 • osvobození od daně pro samoživitele nebo osamoceného rodiče (Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetzbetrag),
 • zvýšená úleva na dani pro důchodce (erhöhter Pensionistenabsetzbetrag),
 • výživné (Unterhaltsabsetzbetrag),
 • doplatek k jízdnému (Pendlereuro).

Odpočet paušálního jízdného (erhöhter Verkehrsabsetzbetrag)

Každému, kdo má roční daňový příjem v roce 2023 nepřesahující 16.832 EUR eur, může být poskytnuta další daňová úleva až do výše 684 eur. Tento odpočet nelze uplatnit u zaměstnavatele, ale je třeba o něj požádat v daňovém přiznání. V intervalu výše ročního příjmu za rok 2023 od 16.832 EUR do 25.774 EUR se tato částka úměrně snižuje.

Daňový bonus na děti pro samoživitele, osamělé rodiče a osoby s vyživovací povinností (Alleinverdiener, Alleinerzieher und Unterhaltspflichtige)

Na daňové zvýhodnění jako samoživitel (Alleinverdiener) má nárok pouze rodič, se kterým děti žijí v jedné domácnosti.
Daňový bonus je za rok 2023 ve výši 520 eur na 1 dítě. Výše daňového bonusu se u více dětí liší. Stejné částky platí pro samoživitele (Alleinerzieher).

O odpočet výživného může požádat v daňovém přiznání, rodič který platí výživné a se kterým dítě nebo děti nežijí ve vlastní domácnosti. Jeho výška závisí na počtu dětí, za které je placeno výživné.

Daňový bonus pro důchodce (Pensionistenabsetzbetrag)

Tento bonus je zpravidla automaticky zohledněn důchodovou společností již při vyplácení důchodu. Nárok na něj lze uplatnit, pokud roční příjem nepřesáhne výši 18.410,00 eur.

Arbeitskleidung – pracovní oblečení

Náklady na pracovní oblečení mohou být v daňovém přiznání uplatněny pouze tehdy, jde-li o typické pracovní nebo ochranné oblečení. Není důležité oblékat si jej nebo jej používat při každé pracovní činnosti, v každém případě by mělo být využíváno většinou při práci. Jedná se například o uniformy, pracovní nebo bílé pláště, ochranné helmy, lékařské kalhoty, kostýmy u herců apod.

Oblečení, které si člověk obléká ve všední pracovní den, nemůže být zohledněno v daňovém přiznání, i když ho například zaměstnavatel vyžaduje.

Co bude po mě vyžadovat rakouský daňový úřad? Účtenky z nákupů s přesným popisem oblečení a datem koupě.

I náklady spojené s čištěním pracovního oblečení lze uplatnit v daňovém přiznání. Ale jen v případě, že znečištění je způsobeno při výkonu práce. Čištění musí probíhat mimo domov (čistírnu) a v případě potřeby musíte umět doložit doklad za čištění.

Arbeitsmittel – pracovní prostředky

K pracovním prostředkům patří v zásadě každá pomůcka, kterou používám jako pracovník při výkonu své práce. Patří sem elektronická zařízení, poplatky za internet, poplatky za internet a telefon, kancelářské potřeby, pracovní nářadí, jako jsou nože pro řezníky, motorové pily pro lesní dělníky a podobně. Používání pro soukromé účely nesmí při tom hrát žádnou roli.

U některých pracovních prostředků, jako jsou např. počítač, aktovka, pracovna zřízená v domě, pracovní stůl, knižní regál, telefon, náklady na cestování nebo výpomoc v domácnosti, se jejich soukromé využití nedá oddělit od pracovního, proto mohou být jen částečně zohledněny v daňovém přiznání. Mohou snížit základ daně a tím zvýšit můj přeplatek daní.

Co bude po mě vyžadovat rakouský daňový úřad? Účtenky z nákupů s přesným popisem pracovních pomůcek a datem koupě.

Velmi důležité Důležitou roli hraje i výše ceny zakoupené pracovní pomůcky. Náklady, které nepřesáhly více než 1.000,00 eur (v roce 2022 platila výše 800 eur) si můžete uplatnit v plné výši v daném roce, ve kterém jste pomůcku zakoupili. Pokud je cena pracovní pomůcky vyšší než 1.000,00 eur, nelze ji uplatnit pouze v jednom roce. Částku za danou pomůcku je třeba rozložit na jednotlivá období, za která jste pomůcku při práci používali – tzv. opotřebení.

Jak je tomu například při koupi počítače?

Kompletní náklady na koupi počítače a příslušenství představují odpočitatelnou položku. Pokud je počítač umístěn v bytě zaměstnance, míru pracovního použití je třeba důvěryhodně prokázat a zdokladovat.

Přitom je nutné odečíst 40 % z celkové částky pořízení, z důvodu, že počítač se může využívat i pro soukromé účely.

Také příslušenství, jako je myš, tiskárna, skener, PC stůl, software, USB klíč, kancelářský papír, je pracovní pomůckou a lze je daňovému přiznání uplatnit jako odpočitatelnou položku. PC, monitor a klávesnice nepatří k příslušenství, ale jsou součástí počítače, tedy výdaje spojené s jejich koupí se uplatnit nedají.

Aus-Fortbildung und Umschulung – vzdělávání

Pokud se člověk zúčastní vzdělávacího procesu (kurz, seminář), který měl souvislost s jeho prací, a výdaje s tím spojené si hradí sám, je možné uplatnit je v daňovém přiznání jako odpočitatelnou položku. Náklady musí vzniknout souběžně s průběhem vzdělávání.

Vzdělávání (Au Stimmungsbild) – týká se vzdělávání na novou pracovní pozici, která musí být příbuzná se současnou vykonávanou pozicí. Například, pokud se řezník připravuje na pozici kuchaře, kadeřnice na pozici pedikérky, pokrývač střech na pozici klempíře a podobně.

Další vzdělávání (Fortbildung) – týká se vzdělávání za účelem prohloubení znalostí a dovedností již ve stávajícím zaměstnání. Patří sem například i jazykové kurzy nebo řidičský průkaz.

 • řidičský průkaz – pokud existuje přímý vztah k aktuální pracovní pozici, i náklady spojené s řidičským kurzem představují odpočitatelnou položku. Výhradně se to týká pouze řidičského průkazu na nákladní automobil, nákladní automobil s vlečkou a autobus. Náklady na řidičské oprávnění řídit osobní motorové vozidlo a motorku nemohou být uplatněny jako odpočitatelná položka, i když je využíváte na cestování za prací.
 • jazykový kurz – jazykový kurz k získání nebo upevnění znalosti cizího jazyka bude uznán jako vzdělávání tehdy, pokud se vaše jazykové znalosti vyžadují pro vykonávání vaší pracovní pozice: telefonista, úřednické pozice, oblast obchodu a jiné.

Rekvalifikace (Umschulung) – tento způsob vzdělávání umožňuje zaměstnancům připravit se na vykonávání nové pracovní pozice, která musí být obsahově odlišná od dosavadní pracovní pozice. Například, pokud se elektrikář rekvalifikuje na účetního, učitelka na zdravotní sestru a jiné. Aby náklady spojené s rekvalifikací byly daňovým úřadem uznány, je nutné věrohodně zdokladovat, že po jejím ukončení člověk nastoupí na danou pracovní pozici.

Co bude po mě vyžadovat rakouský daňový úřad? Náklady na samotné vzdělávání se dokladují fakturou za kurz nebo seminář, certifikátem o absolvování, detailním obsahem kurzu, pracovní smlouvou nebo potvrzením od zaměstnavatele.

Poplatky za studium, odborná literatura s tím související, podklady ke kurzu, cesty na místo konání kurzu, případně ubytování během kurzu se také mohou uvést v daňovém přiznání jako odpočitatelná položka.

Büromaterial und Porti – kancelářské potřeby a poštovné

Pokud při výkonu práce používám denně kancelářské potřeby nebo zasílám hodně pošty, mohu si tyto náklady uplatnit na snížení základu daně při rakouském daňovém přiznání.

Co bude po mě vyžadovat rakouský daňový úřad? Účtenky z nákupů s přesným popisem kancelářských potřeb a datem koupě.

Doppelte Haushaltsführung – vedení dvojité domácnosti

Kolega mi říkal, že si v daňovém přiznání uplatnil už dvakrát náklady na vedení dvojí domácnosti a byly akceptovány. Můj daňový agent je uplatnil jen jednou a přesto mi celou částku rakouský daňový úřad neuznal. Proč?

Největší rozdíl při uplatnění nákladů na vedení dvojí domácnosti je v tom, zda jsem svobodný/á nebo ženatý/vdaná, zda mám děti nebo ne, zda vlastním v Česku byt nebo dům, případně si platím podnájem. Nelze to však generalizovat, každý z nás je posuzován samostatně a mohou pro něj platit také zvláštní pravidla a novely zákona. Zpravidla však platí:

 • u svobodných: náklady na vedení dvojí domácnosti bez dokládání lze v daňovém přiznání uplatnit na tzv. přechodné období 6 měsíců,
 • u ženatých/vdaných (příp. žijících v partnerství): náklady na vedení dvojí domácnosti lze v daňovém přiznání uplatnit na tzv. přechodné období 2 let,
 • u pracovníků, kteří pracují v odvětvích s vysokou fluktuací (např. stavebnictví) může být zohledněno i delší období.

Po uplynutí těchto přechodných období se ode mě jako pracovníka očekává, že se rozhodnu přestěhovat do místa výkonu své práce, popřípadě se vrátím zpět domů.

Co bude po mě vyžadovat rakouský daňový úřad? Výpis z katastru o vlastnictví nemovitosti v Česku, doklady o platbě nákladů na bydlení (nájem, elektřina, voda, plyn) jak v Česku tak v Rakousku.

Fachliteratur und Fachzeitschriften – odborná literatura a odborné časopisy

Náklady na zakoupení odborné literatury a časopisů zabývajících se tématy z oblasti, ve které pracuji patří také k položkám, které mi mohou snížit základ daně. Stačí, bez ohledu na výši mých příjmů, že jsou vhodné pro mé další vzdělávání a zlepšují moji pozici nebo pracovní šance. Není rozhodující, zda jejich koupi ode mě můj zaměstnavatel vyžaduje či nikoli.

Je třeba si však uvědomit, že publikace přispívající k všeobecnému vzdělávání, slovníky, lexikony, mapy, průvodci a pod. nejsou odbornou literaturou. Jedná se spíše o sbírky zákonů, právní publikace, psychoterapeutické příručky a pod.

Co bude po mě vyžadovat rakouský daňový úřad? Účtenky z nákupů s přesným popisem knihy, média nebo časopisu s datem koupě.

Familienbonus Plus – rodinný bonus

Familienbonus Plus (FBP) je v platnosti od roku 2019 a může vašemu rodinnému rozpočtu značně pomoci. Na každé dítě je k dispozici daňová úleva až 2.000,16 eur (pro děti ve věku více než 18 let do 650,16 eur ročně).

Rodiče mají možnost požádat o vyplácení bonusu zaměstnavatele v měsíční mzdě teprve na začátku roku.

Pokud to nestihnou nebo nastoupí až v průběhu roku, jedinou možností jak se k bonusu dostat je podání daňového přiznání.

Pozor však, nárok na FBP nevzniká automaticky každému. Je třeba splnit zákonné podmínky:

 1. plátce daně musí mít v Rakousku tzv. neomezenou daňovou povinnost, tedy být daňovým rezidentem Rakouska (unbeschränkte Steuerpflicht)
 2. na dítě musí být pobírány přídavky z Rakouska (Familienbeihilfe)
 3. dítě starší 18 let musí být studentem denního studia a stejně na něj musí rodič pobírat přídavky na děti z Rakouska (bod 2)

Při pobírání Familien Bonus Plus od zaměstnavatele je třeba nahlásit každou změnu. Neoprávněně pobíraný bonus je třeba vrátit daňovému úřadu zpět.

Familienheimfahrten – náklady na jízdné do Česka

Pokud se já jako pracovník v Rakousku bez ohledu na vzdálenost vracím pravidelně do místa mého bydliště, jsou v principu splněny předpoklady pro vedení dvojí domácnosti. Z toho pak vyplývají také náklady na jízdné, které mohou být zohledněny jako skutečné náklady na jízdné v daňovém přiznání. Má-li pracovník náklady na nocleh mimo domov během dnů, kdy se domů nevrací, jsou i tyto náklady zvlášť použitelné. Každopádně nesmí přesáhnout výši 3.672,00 eur.

Co bude po mě vyžadovat rakouský daňový úřad? Účtenky z tankování, dálniční známky, potvrzení o zaplacení mýta a pod. nebo kopii technického průkazu vozidla a poslední dva protokoly o STK kontrole mého vozidla.

Kilometrgeld Fahrrad – paušální náklady na dojíždění do práce kolem

Pokud ve své práci využíváte kolo, můžete si v daňovém přiznání uplatnit 0,38 eur na kilometr jako náklady na získání příjmu a snížit si tím základ daně. Ročně může být zohledněno 1.500 km (a tím maximální částka ve výši 570,00 eur).

Co bude po mě vyžadovat rakouský daňový úřad? Potvrzení zaměstnavatele, že k výkonu vaší práce potřebujete kolo.

Pendlerpauschale – cestovní náklady na denní dojíždění do práce

Moje cesty jako zaměstnance mezi ubytováním (byt, dům, hotel, penzion apod.) na místo výkonu práce lze v principu uplatnit v rakouském daňovém přiznání prostřednictvím odpočitatelné položky na dopravu. Je to tehdy, když:

 • na dopravu do zaměstnání nemohu využít prostředek místní hromadné dopravy nebo meziměstské dopravy a vzdálenost mezi bydlištěm / přechodným bydlištěm a místem výkonu práce je nejméně 20 km (tzv. kleines Pendlerpauschale), nebo,
 • na polovinu cesty do zaměstnání nemůže zaměstnanec využít prostředek místní hromadné dopravy nebo meziměstské dopravy a vzdálenost mezi bydlištěm / přechodným bydlištěm a místem výkonu práce je více než 2 km (tzv. großes Pendlerpauschale).

K tomu, aby se tato položka dala uplatnit, a aby se zjistilo, v jaké výši připadá v úvahu, se využívá počítačový a internetový program.

K cestovním nákladům na denní dojíždění do práce se poskytuje také tzv. Pendlereuro, což je další pevně stanovená odpočitatelná položka závislá na vzdálenosti v kilometrech.
Hodnota této částky jsou 2 eura ročně na kilometr vzdálenosti mezi místem výkonu práce a bydlištěm / přechodným bydlištěm. Je to ale jen v případě, že do práce docházím alespoň 11 krát v měsíci.

Co si může rakouský daňový úřad dožádat ke zdokladování? Účtenky z tankování, dálniční známky apod. nebo kopii technického průkazu vozidla a poslední dva protokoly o STK kontrole vozidla.

Obraťte se na nás

Pokud ve vás předchozí řádky vyvolaly další otazníky týkající se rakouského daňového přiznání či jiných daňových povinností, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám vše vysvětlíme podrobněji s ohledem na situaci, ve které se nacházíte.

Reisekosten – cestovní náklady

Cestovní náklady lze v rakouském daňovém přiznání uplatnit jako položku snižující základ daně v tom případě, pokud mi zaměstnavatel neproplácí např. ubytování, neposkytuje mi firemní auto na jízdu do práce nebo mi cesty neproplácí. Pokud mi zaměstnavatel hradí náklady jen částečně, mohu si uplatnit rozdíl, který mi vznikl mezi skutečnými náklady na jízdné a náklady uhrazenými zaměstnavatelem.

V případech, že se musím na místo výkonu práce dopravit vlakem, taxíkem, letadlem a pod. v zásadě platí (bez ohledu na vzdálenost nebo délku cesty), že by mi zaměstnavatel měl nahradit skutečné náklady a ne jednoduše uhradit paušální poplatek za kilometr.

Pozor!

Velmi důležité Jde-li o náklady na dojíždění do práce (byt/dům – místo výkonu práce), nejedná se o cestovní, ale o paušální náklady, které se v daňovém přiznání uplatňují jako náklady na dojíždění do práce, tzv. Pendlerpauschale.

Co si může rakouský daňový úřad dožádat? Knihu provozu vozidla (s datem, místem, časem a počtem najetých kilometrů. Pozn.: nepřipouští se kniha provozu vozidla vyhotovená v počítači, protože mohou být v ní data kdykoliv změněna. Přípustná je ručně psaná verze.

Sonderausgaben – speciální výdaje

Speciální výdaje v daňovém přiznání jsou širokou oblastí a ačkoli se týkají jen malého procenta poplatníků, je důležité o nich vědět.

Patří sem například církevní příspěvky, dary, náklady na daňového poradce, příspěvky na pojištění dlouhodobé péče a penzijní fond, platby životního pojištění, mimořádné náklady a jiné.

Dary mají pozitivní vliv nejen na příjemce, ale také na daňové přiznání. Snižují základ daně až o deset procent. Při zadání darů v daňovém přiznání je však třeba doložit doklad, kterým přijímající organizace takový dar potvrdí.

V případě, že jste měli takové výdaje neváhejte nám je zaslat se svou žádostí. Rádi je pro vás zhodnotíme a v případě, že splňují definici daňově uznatelných výdajů uplatníme je ve vaší žádosti o vrácení daní.

Telefongebühren – poplatky za telefon

Poplatky za služební telefonické hovory lze v plné výši uplatnit v rakouském daňovém přiznání.

Pokud je soukromý telefon využíván pro služební účely, je možné si ke snížení základu daně uplatnit část telefonátů uskutečněných na čísla zákazníků, subdodavatelů a pod.

Rakouský daňový úřad si může dožádat zdokladovat výpis z účtu o uskutečněných telefonických hovorech (a příp. jejich rozčlenění na soukromé a služební) za celé zdaňovací období.

Umzugskosten – náklady na stěhování

Náklady na stěhování lze uplatnit v daňovém přiznání ke snížení základu daně, pokud je stěhování nutné z pracovních důvodů. Vzniká na ně nárok v případě, že k novému zaměstnavateli nastoupí zaměstnanec poprvé, nebo změní zaměstnavatele, případně je natrvalo přesunut do jiného místa výkonu práce. Náklady na stěhování nelze uplatnit, pokud se nezmění místo výkonu práce a ani tehdy, není-li nutné pronajmout si nový byt nebo dům.

V každém případě se při prověřování možnosti uplatnění těchto nákladů nebere v úvahu, zda jsem v práci dal výpověď sám a ukončil pracovní poměr, nebo zda mi byla výpověď dána ze strany zaměstnavatele.

Výdaje, které můžete uplatnit:

 • náklady spojené s transportem a balením původního zařízení (stěhovací firma)
 • vlastní cestovní náklady spojené s hledáním ubytování a přestěhováním,
 • náklady na výdaje při demontáži zařízení v původním ubytování,
 • náklady na makléře (pomoc při hledání ubytování, jen k pronájmu),
 • dvojité placení nájemného, pokud jste již vystěhováni a výpovědní lhůta v původním ubytování ještě běží

Co bude po mě vyžadovat rakouský daňový úřad? Účet za zaplacení faktury stěhovací firmě, příp. záznam o počtu kilometrů mezi starým a novým místem výkonu práce.

Nezapomeňte si odkládat všechny doklady, které vznikají při stahování a vyhýbejte se platbám v hotovosti z důvodu, že nejjistější způsob zdokladování nákladů je výpis z bankovního účtu.

Unfall mit dem eigenen KFZ – nehoda s vlastním motorovým vozidlem

Příspěvky do pojišťovny v případě pojištění motorového vozidla mohou být v daňovém přiznání uplatněny a uznány, dojde-li k nehodě motorového vozidla při výkonu práce, při plnění pracovních úkolů (např. pokud se sportovec účastní soutěže v zahraničí a uzavře předtím soukromé pojištění pro případ úrazu) .

Co bude po mě vyžadovat rakouský daňový úřad? Úřední / policejní záznam o nehodě, kopii pojistné smlouvy.

Werbungskosten – výdaje na dosažení a udržení příjmu

Počítačové a pracovní vybavení pro účely home-office

Jedná se o důležitou odpočitatelnou položku zejména pro „koronarok“ 2020, kdy se uskutečnilo množství nákupů pro potřeby home-office. Kancelářské potřeby, mobilní telefony, notebooky nebo nákup ergonomické židle mohou navýšit daňový přeplatek.

Daňový úřad uzná odborné výdaje jako výdaje na udržení příjmu. Toto je důležitá odpočitatelná položka pro mnohé, zejména pro „koronarok“ 2020, kdy se uskutečnilo množství nákupů pro potřeby home-office. Kancelářské potřeby, mobilní telefony, notebooky nebo nákup ergonomické židle mohou pomoci s daňovou úsporou.

V zásadě platí, že u pracovních prostředků, které stojí do 800 eur, je možné odečíst je hned v prvním roce. Prostředky, které stojí více než 800 eur (do roku 2019: 400 eur) – například za počítač nebo notebook – se odepisují během předpokládané doby používání.

Odpisy jsou rovnoměrné a každoročně ve stejné výši až do účetní nuly.

 • příklad 1: pokud notebook zakoupený v roce 2020 stál 799 eur a používáme jej pro pracovní účely, kupní cenu lze plně zohlednit v daňovém přiznání za rok 2020.
 • příklad 2: pokud notebook zakoupený v roce 2020 stál 2 500 eur, pro roky 2020, 2021 a 2022, lze odepsat 800 eur a zbývajících 100 eur v roce 2023.

Mimořádné náklady

Rakouský stát má přesně definované, co je třeba chápat pod mimořádnými náklady a za jakých podmínek jsou uznatelné. Patří sem výdaje na implantáty a korunky, pohřby, léčení nemocí nebo náklady na umělé oplodnění.

Náklady na drahé údery osudu jsou daňově uznatelné. Stát má však přesně definované, co je třeba chápat pod těmito mimořádnými zátěžemi. Patří sem výdaje na implantáty a korunky, pohřby, kúry, léčení nemocí nebo náklady na umělé oplodnění. Pokud lékař zjistí lékařskou potřebu léčby, náklady, které nese daňový úřad, budou uznány. Náklady na péči o 24 hodinovou pomoc například snižují daně až o 50 procent nákladů.

Existuje však také odpočitatelná položka, která závisí na výši příjmu. Každý, kdo má roční příjem vyšší než 36 400 eur (brutto), už musí zaplatit odpočitatelnou položku. V případě osamělých výdělečně činných nebo osamělých rodičů, kteří mají nárok na odpovídající odpočet, se odpočitatelná položka snižuje o jeden procentní bod.

Náš tip

Velmi důležité Zabývat se detailně odpočitatelnými položkami je základem každého daňového přiznání, i když je to zdlouhavá záležitost. A to je přesně to, co my v TJ-Legal děláme. Celá vložená námaha vám však může v průběhu let přinést několik tisíc eur.

Žádost o vrácení daní z Rakouska lze podat až 5 let zpětně. Pozor však na to, že výše některých odečitatelných položek, bonusů se v průběhu let mění.

Zdroje: Arbeiterkammer.at, Foerderportal.at, Bmf.gv.at, trend.at, sva.at

Tento článek získal již 0 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)