Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Progresivní zdanění v Německu

Častým problémem je zdanění v Německu. V Německu se uplatňuje takzvané progresivní zdanění.

Žádat o vrácení daně z Německa můžete až za 4 roky zpětně. Přilepšete si o stovky až tisíce eur. Německé daně

Při našich rozhovorech s klienty se setkáváme s řadou cizích pojmů, které jsou úzce spojeny s procesem vrácení daní ze zahraničí.

Progresivní daň

Podívejme se na úvod co znamená toto slovní spojení:

Progrese: Ve slovníku cizích slov se setkáváme s následujícím vysvětlením „vzestup, růst, zvětšení, narůstání, přibývání“.
Daň: Představuje povinnou bezúplatnou platbu předávanou státu ke krytí veřejných potřeb (zdravotnictví, školství apod.).

Progresivní daň v Česku

Abychom byli korektní, tak je třeba dodat, že ani v Česku už nemáme rovnou daň. Proč? Nuže tedy podívejme se na to přes „daňovou optiku“.
Od začátku roku 2021 platí v Česku dvě daňová pásma u daně z příjmů fyzických osob: základní sazba 15 % a zvýšená sazba 23 %. Zvýšená 23% sazba daně z příjmů se uplatňuje pouze na tu část příjmů, která přesahuje roční limit. Ten je od 1. ledna 2024 36násobkem průměrné měsíční mzdy. To znamená, že vyšší sazbu platí poplatníci, kteří mají příjem vyšší než 1 582 812 korun ročně.

Nezdanitelné minimum v Německu

V Německu je nezdanitelné minimum ve výši 10.908 eur (daňový rok 2023), a tudíž příjem pod touto hranicí je osvobozen od daně z příjmu.
Po překročení tohoto minima se začíná příjem progresivně zdaňovat. To znamená, že se stoupající mzdou se v Německu automaticky zvedá i procento, kterým se dosažený příjem zdaňuje.
Ve zkratce to znamená, že čím více vyděláte, tím vyšší daň zaplatíte.
A to je jeden z hlavních důvodů, proč jsou po odpracování celého roku přeplatky daní nižší v porovnání s odpracováním jen části roku.

Odpočitatelné položky v Německu

V Česku si jako zaměstnanec nemůžete snižovat základ daně o odpočitatelné položky, které mají přímý souvislost s dosažením a udržením vašeho příjmu.
V Německu však taková možnost existuje. I jako zaměstnanec si můžete po splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit náklady spojené s ubytováním a cestovními náklady, které mají přímý souvislost s dosažením a udržením příjmu.

Žádat o vrácení daně z Německa můžete až za 4 roky zpětně. Přilepšete jsi o stovky až tisíce eur.

Náš tip

Pokud si chcete uplatnit tyto náklady, tak si poctivě odkládejte si faktury/bločky za ubytování a zároveň si veďte podrobný cestovní deník. Jen tak máte možnost, aby vám německý daňový úřad tyto náklady uznal.

Tento článek získal již 0 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)