Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

[PŘÍPADOVÉ STUDIE] Vrácení daní z Německa – kolik jsme získali klientům?

Přečtěte si případové studie reálných klientů společnosti TJ-Legal, kterým jsme získali daňový přeplatek z Německa. Kompletně i s odůvodněním a popisem životní situace.

vraceni dani z nemecka priklad

Často dostáváme otázku, kolik můžu na dani z příjmu získat z Německa zpět?

Na tuto otázku však neexistuje univerzální odpověď. Na výpočet přesné výše přeplatku ovlivňuje několik faktorů, především:

  1. výše zdanitelného příjmu v Německu dosaženého v daném daňovém roce,
  2. daňová třída as tím spojená výše odvedené daně z příjmu,
  3. příslušnost k církvi as tím spojená výše odvedené církevní daně,
  4. výše příjmu poplatníka mimo Německo v daném roce,
  5. rodinný stav poplatníka dane, ať je svobodný nebo ženatý,
  6. počet dětí,
  7. výše příjmu manželky/manžela v daném zdaňovacím roce,
  8. výše pobírané náhrady mzdy z Německa. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Kurzarbeitergeld a podobně,
  9. a samozřejmě výše uplatněných daňových úlev, nezdanitelných minim a daňových výdajů.

 

Velmi důležité Naši klienti zpravidla získávají přeplatek v rozmezí od 703 eur do 5 041 eur. Platí, že daňové přeplatky z Německa jsou poměrně vysoké, u našich klientů v drtivé většině nad tisíc eur. Jedná se o skutečné přeplatky, které jsme pomohli našim klientům získat zpět. 

Rádi vám v tomto článku pod zachováním anonymity představíme naše konkrétní klienty, jejich životní situace a výši jejich skutečných daňových přeplatků, které jim byly připsány na jejich bankovní účet.

 

Klient 1: získaný daňový přeplatek ve výši 5.213,05 eur

Klient 1 je svobodný a má jedno dítě. V roce 2021 dosáhl zdanitelné příjmy ve výši 79.220,28 eur a na dani z příjmu v daňové třídě 1 odvedl 18.864,00 eur a na příspěvku do fondu solidarity částku 227,05 eur.

Klientovi jsme na základě jeho informací o jeho skutečných výdajích spojených s dosažením příjmu v roce 2021 uplatnili výdaje dvojí domácnosti (platbu nájmu v Německu a cesty na Slovensko) v celkové výši 10.022,09 eur, cesty eur, výdaje na telefon v celkové výši 1.696,00 eur a životní pojištění. Klientovi byl zohledněn nárok na nezdanitelné minimum na jedno dítě.

Pokud by tyto výdaje klientovi uplatněny nebyly, vznikl by mu za rok 2021 nedoplatek na dani ve výši -2,24 eur.

 

Klient 2: získaný daňový přeplatek ve výši 4.573,00 eur

Klient 2 je ženatý muž. Děti nemá. V roce 2021 dosáhl příjem ve výši 56.948,82 eur a byl zdaňován v daňové třídě 4. Na dani z příjmu mu zaměstnavatel v průběhu roku odvedl částku 10.589,00 eur. Jeho manželka žije na Slovensku a neměla žádný zdanitelný příjem.

Klientovi jsme dle jeho požadavku uplatnili jen zvýšené výdaje na stravu při externí činnosti ve výši 1.302,00 eur a paušální výdaje na pracovní prostředky ve výši 103,00 eur.

Bez těchto výdajů by klientovi vznikl daňový přeplatek ve výši 4.339,00 eur, což je o 234,00 eur méně. I to by byl určitě krásný přeplatek a to hlavně z toho důvodu, že jsme podávali společné zdanění manželů a manželka neměla žádné příjmy.

Daňové přiznání v Německu (vrácení daní z Německa)

Klient 3: získaný daňový přeplatek ve výši 4.341,08 eur

Klientka 3 je rozvedená žena s jedním studujícím dítětem ubytovaným mimo domov. Klientka v roce 2021 dosáhla příjmů ve výši 37.893,00 eur a na dani v daňové třídě 1 odvedla na dani částku 5.228,88 eur a na církevní dani částku 470,53 eur.

Klientce jsme podle její žádosti uplatnili výdaje dvojí domácnosti v celkové výši 6.000,00 eur, paušální výdaje na pracovní pomůcky ve výši 103,00 eur, zvýšené výdaje na stravu a cesty v souvislosti s jejími pracovními cestami. Na dítě, které stále studuje, jsme uplatnili nezdanitelné minimum na dítě, nezdanitelné minimum na vzdělávání a daňovou úlevu pro samovychovávající. Kromě toho jsme na druhé dítě uplatnili finanční podporu.

Pokud bychom neuplatnili žádné výdaje, vznikl by přeplatek na dani ve výši 4,28 eur. Pokud by byly uplatněny pouze výdaje dvojí domácnosti, přeplatek na dani by činil pouze částku 1.649,09 eur.

 

Klient 4: získaný daňový přeplatek ve výši 3.571,00 eur

Klient 4 je svobodný a nemá děti. V roce 2021 dosáhl zdanitelné příjmy ve výši 30.880,00 eur a na dani z příjmu v daňové třídě 1 odvedl částku 4.947,30 eur.

Klientovi jsme na základě jeho informací o jeho skutečných výdajích spojených s dosažením příjmu v roce 2021 uplatnili výdaje dvojí domácnosti (platba nájmu v Německu) v celkové výši 6.718,00 eur, cesty na Slovensko ve výši 1.211,85 eur a cesty do práce v rámci Německa ve výši 378,00 eur. Kromě toho si klient platil životní pojistku a částkou 4.000,00 eur ročně finančně podporoval svého otce.

Všechny uplatněné výdaje klientovi německý daňový úřad uznal. Pokud bychom je klientovi neuplatnili, vznikl by přeplatek na dani ve výši 768,00 eur. Už jen finanční podpora otce přinesla přeplatek na dani ve výši 902,00 eur.

 

Klient 5: získaný daňový přeplatek ve výši 3.528,00 eur

Klient 5 je svobodný muž, nemá děti. Byl zdaňován v daňové třídě 1 a při příjmu 31.116,50 eur odvedl na dani z příjmu 3.547,00 eur.

Jelikož klient provádí tzv. externí činnost, uplatnili jsme mu zvýšené výdaje na stravu v celkové výši 6.860,00 eur, výdaje na ubytování ve výši 4.800,00 eur, výdaje na cesty v celkové výši 7.232,00 eur a výdajový paušál na pracovní prostředky ve výši 103,00 eur . U výdajů na cesty má klient nárok na jejich uplatnění v režimu Reisekosten, nejen v rámci jednoduchého vzdálenostního paušálu.

Pokud bychom klientovi tyto výdaje neuplatnili, vznikl by za rok 2021 nedoplatek na dani ve výši -1,00 eur. Pokud by klientovi byly uplatněny jen jednoduché cesty, přeplatek na dani by činil jen částku 725,00 eur.

 

Klient 6: získaný daňový přeplatek ve výši 2.416,00 eur

Klient 6 je ženatý muž se dvěma dětmi. V roce 2021 byl zdaňován v daňové třídě 1. Při příjmu 59.980,68 eur odvedl na dani z příjmu částku 11.593,96 eur. Manželka pracuje mimo Německo a dosáhla zdanitelných příjmů 19.679,00 eur. Pro klienta jsme požádali o společné zdanění, na děti jsme uplatnili nezdanitelné minimum.

Klient pracuje na dopravním prostředku, má tedy nárok na zvýšené výdaje na stravu. Tyto jsme klientovi uplatnili. Bez nich a při samostatném zdanění by vznikl přeplatek na dani ve výši 282,00 eur.

 

Klient 7: získaný daňový přeplatek ve výši 1.443,00 eur

Klientka 7 samostatně vychovává dvě děti. Při příjmu 21.363,79 eur odvedla na dani v daňové třídě 1 daň z příjmu ve výši 1.725,20 eur.

Klientce jsme uplatnili daňovou úlevu pro samovychovávající, protože splňuje potřebné podmínky a výdaje dvojí domácnosti. Bez této uplatněné úlevy by přeplatek na dani činil částku 647,00 eur.

 

Jak si si podat německé daňové přiznání?

Německé daňové přiznání si můžete podat ve vlastní režii, osobně na německém daňovém úřadě, prostřednictvím mobilní aplikace, nebo se obrátíte na zaměstnavatele, svépomocné sdružení, známého či daňového poradce. Ovšem pozor! Není poradce jako poradce.

Velmi důležité Mnozí vám umí německé daňové přiznání zpracovat, ale sporné je, s jakým výsledkem. Není až tak těžké zvolit výhodnější společné zdanění manželů, popsat příjmy, uplatnit jednoduché výdaje. Ale stačí vám to? Nebylo možné získat víc? Ví společnost, na kterou jste se obrátili, co je to daňová úleva pro samovychovávajícího, co je to finanční podpora osob, zvýšené výdaje na stravu při externí činnosti, mobilitní prémie, výdaje na zdravotní péči, paušál na ubytování pro řidiče kamionů, nebo jak uplatnit výdaje propůjčovaným zaměstnancům a podobně?

Zpracování německých daňových přiznání se věnujeme již více než 14 let. Za tu dobu jsme nasbírali množství praktických zkušeností a ve snaze získat pro klienty co nejvíce se neustále zdokonalujeme a vzděláváme.

Staňte se i vy našim klientem, svěřte nám do rukou své německé daňové přiznání, získejte reálnou zkušenost s naší společností a přidejte se k zástupu tisíců spokojených klientů.

Tento článek získal již 2 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)