Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Přídavky na děti z Nizozemska – základní informace

Přídavky na dítě se v Nizozemsku jmenují Kinderbijslag. Je to příspěvek, který má pomoci s náklady na péči o dítě. Přídavky jsou vypláceny čtvrtletně (kvartálně) – v lednu, dubnu, červenci a říjnu za 3 měsíce zpětně.

pridavky na deti holandsko

Poslední aktualizace: 23.08.2023

Výše přídavků na děti se odvíjí od věku dítěte.
Pro rok 2023 je výše přídavků následující:

Věk dítěte Výše přídavků na kvartál
0 – 5 let €269,76
6 – 11 let €327,56
12 – 17 let €385,37

 

Pokud na dítě pobíráte přídavky v Česku, výše nizozemských přídavků je o tuto částku snížena.

Kdo má nárok na přídavky na děti z Nizozemska?

  • Nárok na přídavky na děti z Nizozemskakaždý občan Evropské Unie, který oficiálně žije a pracuje v Nizozemsku, nebo mimo Nizozemsko, ale je zaměstnán nizozemským zaměstnavatelem, a jeho sociální a zdravotní pojištění je také odváděno v Nizozemsku.
  • Člověk, který pracuje v Nizozemsku jako vyslaný pracovník, to znamená pro slovenského zaměstnavatele, nebo například na slovenskou živnost, nárok na přídavky nemá.
  • Přídavky na děti můžete dostávat do dovršení 18. roku života dítěte. Někdy se vyplácení přídavků ukončí před dovršením tohoto věku, například pokud dítě přestane chodit do školy. Dětské přídavky si můžete vyžádat na vlastní i nevlastní děti žijící s vámi ve společné domácnosti (týká se to dětí z předchozích vztahů).

Dvojité přídavky ?

Pokud máte těžce zdravotně postižené dítě, můžete zkusit požádat o dvojí přídavky. Proces schvalování nároku na dvojí přídavky je zdlouhavý a komplikovaný, jakož i posuzování zdravotního stavu dítěte je velmi komplexní. Nárok na dvojí přídavky je obvykle schválen rodičům, jejichž dítě je zcela nebo téměř zcela odkázáno na jejich pomoc.

Přídavky na děti v Nizozemsku schvaluje a vyplácí úřad Sociale Verzekeringsbank, zkráceně SVB. Situace každého žadatele a nárok na přídavky se posuzuje individuálně. Při schvalování žádosti úřad SVB úzce spolupracuje se zaměstnavateli, jakož i s Úřadem práce, sociálních věcí a rodiny na Slovensku (případně Česku), nebo s podobnými úřady v jiných zemích podle toho, odkud žadatel pochází. Celý proces od podání žádosti do přijetí přídavků na váš účet může trvat minimálně 6 měsíců. Za předpokladu, že jste splnili všechny podmínky, přídavky vám budou vyplaceny za každý měsíc odpracovaný v Nizozemsku po dobu jednoho roku zpětně od data přijetí žádosti na úřadu SVB, a následně vám budou vypláceny kvartálně stále za kvartál zpětně – dokud pracujete v Nizozemsku.

Získejte přídavky na děti z Nizozemska. Nejčastěji se pohybují v horizontu od 269,76 € do 385,37 € kvartálně.

Náš tip:

  • pokud změníte zaměstnavatele, ukončíte pracovní poměr a rozhodnete se odejít z Nizozemska, nebo nastane jakákoli jiná změna ve vaší životní/rodinné situaci, tuto změnu je třeba úřadu SVB hlásit do 6 týdnů. Nenahlášení změn může mít za následek vznik nedoplatků, které pak úřad žádá zpět, nebo pozastavení vyplácení přídavků.

Pokud vaše pojištění/pracovní poměr začal po 1. kalendářním dni, nárok na přídavky vzniká až od dalšího kalendářního měsíce. Při narození dítěte vzniká nárok na přídavky od 1. dne kvartálu následujícího po narození dítěte. Pokud se dítě narodí například 15. února, nárok vzniká až od 1. dubna.

Velmi důležité Při dovršení věku 18 let dítěte nárok na přídavky zaniká – je však uznán za celý kvartál, ve kterém dítě tohoto věku dosáhne.

Typickým a nejčastějším příkladem při žádostech o přídavky na děti z Nizozemska je úplná rodina, kde je žadatelem rodič, který pracuje v Nizozemsku, zatímco dítě a druhý rodič jsou v Česku. Úplnou rodinou se rozumí oddaný nebo i nesezdaný pár, který spolu s dětmi tvoří jednu domácnost.

Často se však vyskytují případy, že oba rodiče pracují v Nizozemsku zatímco o děti se stará příbuzný – i v takovém případě nárok na přídavky vznikne, ale mění se situace co se týče žadatele – o přídavky by měl požádat ten, kdo se v Česku stará o děti, tedy příbuzný, nejčastěji se jedná o prarodiče.

I v případě, že se jedná o rozvedený pár, lze o přídavky požádat – zde se nárok posuzuje podle toho, kdo o dítě opravdu pečuje, nebo kdo ho má svěřeno do péče. Pokud je například dítě s matkou v Česku a ex-manžel/partner pracuje v Nizozemsku, má matka nárok na přídavky na děti z Nizozemska. V tomto případě je žadatelkou matka, i když ona sama v Nizozemsku nikdy nepracovala. I v případě, že svobodný nebo rozvedený rodič pracuje v Nizozemsku, a o dítě se stará příbuzný, lze o přídavky požádat.

Jak požádat o přídavky na děti z Nizozemska ?

  • Úřad SVB na své stránce uvádí, že o přídavky na děti je možné požádat elektronicky přes „My SVB“ v případě, že děti, na které přídavky žádáte, žijí v Nizozemsku a tuto službu využíváte. Předpokladem je být držitelem DigID kódu.
  • Chcete-li požádat o přídavky na děti, které žijí mimo Nizozemsko, a nejste držitelem DigID kódu, úřad je třeba kontaktovat telefonicky, a vyžádat si papírovou žádost.
  • Chcete zjistit, zda máte nárok na přídavky na děti nebo na jiné příspěvky z Nizozemska? Kontaktujte nás v TJ-Legal, rádi vám poradíme a v případě zájmu pro vás přídavky na děti i vyžádáme.
  • Kromě dětských přídavků poskytuje nizozemská vláda i příspěvek nazvaný Kindgebonden budget, který s přídavky úzce souvisí. Tento příspěvek se poskytuje rodinám s nízkým příjmem, a po splnění podmínek jej úřady vyplácejí automaticky.

Zdroj: https://www.svb.nl

Tento článek získal již 0 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)