Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Pracujete v Rakousku? Co musíte vědět o VBV Vorsorgekasse

VBV Vorsorgekasse je největší penzijní fond v Rakousku, jde o tzv. pokladnu sociálního zabezpečení. Pro někoho je tento fond známý pod názvem Mitarbeitervorsorgekasse, avšak v roku 2008 se jeho název změnil na VBV Vorsorgekasse.

vorsorgekasse

VBV – Vorsorgekasse co to je?

V Rakousku se tato společnost stará o každého třetího zaměstnance a samostatně výdělečnou činnou osobu. Svou činností zabezpečuje ziskové zhodnocení důchodových příspěvků svých klientů v rámci zaměstnaneckého důchodového systému.

Primárním cílem tohoto fondu je zabezpečení kapitálu na vyplácení důchodu. Ze všech uzavřených pracovních smluv odvádí zaměstnavatel 1,53 % z hrubého příjmu (včetně dovolenových a vánočních bonusů a speciálních plateb) od 2. měsíce zaměstnání do vybraného důchodového fondu.

Od 1. ledna 2008 byl systém důchodového zabezpečení společnosti rozšířen i pro svobodná povolání a osoby samostatně výdělečně činné. Pro tyto osoby je sazba příspěvku též 1,53 %.

Vorsorgekasse nabízí vícero možností využití svých portfolií. Jedno z nich je odvádění příspěvků do Vorsorgekasse s cílem následného vyplácení odstupného po ukončení pracovního poměru. Další z možností je dobrovolné odvádění finančních příspěvků s cílem důchodového zabezpečení jak pro zaměstnance, tak i pro osoby samostatně výdělečně činné.

Velmi důležité Odvádět 1,53 % z hrubé mzdy může každý, kdo uzavřel pracovní smlouvu po 31.12.2002. Týká se to nejen zaměstnanců na plný úvazek, ale i pracovníků na částečný úvazek, sezónních pracovníků, učňů, stážistů nebo osob pracujících na volné noze a příležitostných zaměstnanců.

Na to, abyste po skončení pracovního poměru mohl/a požádat o vyplacení peněz z pojišťovny VBV Vorsorgekasse (vyplacení odstupného), musíte být v Rakousku zaměstnán/a minimálně 3 roky, a tedy pobírat 36 příspěvků (platů). Z vašeho platu musí být následně po celé 3 roky odvedeno 1,53 % do Vorsorgekasse. Aby vám vyplatili odstupné z fondu VBV, musí být váš pracovní poměr ukončený jedním z následujících způsobů.

Náš tip

Přečtěte si též o tom, jak funguje starobní důchod v zahraničí. Chcete si finančně přilepšit? Jestli jste v zemi pracoval/a, pravděpodobně vám vznikl nárok na vrácení daní z Rakouska, my vám je rádi pomůžeme získat. Neváhejte nás kontaktovat. 

Podmínky pro vyplacení odstupného z fondu VBV

 • výpověď vám dal zaměstnavatel;
 • došlo k nezaviněnému propuštění;
 • došlo k oprávněnému předčasnému odchodu do důchodu;
 • pracovní poměr byl ukončen dohodou;
 • uplynula lhůta při pracovním poměru na dobu určitou.

Jestli jsou splněny uvedené podmínky, je vícero možností, jak naložit s uspořeným kapitálem ve Vorsorgekasse:

 1. Po ukončení pracovního poměru můžete požádat o vyplacení vašeho kapitálu na některou z poboček pojišťovny a následně vám bude vyplaceno jednorázové pojistné. Musíte však dokazatelně prokázat uzavření doplňkového pojištění. Nevýhodou takového vyplacení kapitálové sumy je odpočítání 6 % daně z celkové naspořené sumy. O vyplacení můžete požádat nejdříve po dosažení 40. roku života. (Jestli jste tuto věkovou hranici nedosáhl/a, případně nemáte odpracované 3 roky, vaše peníze se nadále zúročují ve Vorsorgekasse, resp. mohou být převedeny na doplňkové důchodové pojištění anebo důchodový fond).
 2. Váš uspořený kapitál je možné nechat dále investovat pojišťovnou VBV – Vorsorgekasse.
 3. Jestli změníte zaměstnání, celou sumu vašich peněz je možné převést do jiné důchodové pojišťovny u vašeho nového zaměstnavatele, který nemá uzavřenou smlouvu s Vorsorgekasse.
 4. Pojišťovna vám dává možnost nechat si vyplatit vaše peníze až po odchodu do důchodu jako celoživotní doplňkový důchod, avšak ne najednou, nýbrž v pravidelných intervalech. Při této volbě je nutné svůj kapitál převést na doplňkové důchodové pojištění, na pojištění v profesní skupině anebo do důchodového fondu. Takové odstupné vyplácené formou důchodu je úplně osvobozeno od daně, platíte jen běžné poplatky. Je nutné podotknout, že když se už rozhodněte pro tento způsob vyplacení vašich peněz, svoje rozhodnutí už nemůžete změnit.
 5. V případě úmrtí vlastníka účtu přináleží vyplacení odstupného zákonným dědicům (nezaopatřeným dětem, manželce nebo manželovi anebo registrovanému partnerovi). Je důležité, aby dědici zaslali zprávu o této skutečnosti do Vorsorgekasse do 3 měsíců. Jestli neexistují dědici, výplata připadne do pozůstalosti.

Kdy nemáte právo na vyplacení vašeho odstupného

 • pokud došlo k výpovědi z vaší strany (netýká se to mateřské nebo otcovské dovolené);
 • pokud jste byl/a popuštěn/a z vlastního zavinění;
 • při neoprávněném předčasném odchodu ze zaměstnání;
 • po odpracovaní méně než 3 let, t.j. po zaplacení méně než 36 měsíčních příspěvků.

Při těchto formách ukončení pracovního poměru zůstává váš kapitál nadále v pojišťovně VBV – Vorsorgekasse na další investování.

Velmi důležité Když jakoukoli formou ukončíte pracovní poměr u vašeho zaměstnavatele, obdržíte z Vorsorgekasse poštou dopis na vaši soukromou adresu, ve kterém vás budou informovat o dalším průběhu a dalších různých možnostech disponování vaším kapitálem. Následně je potřebné oznámit v průběhu nejdéle 6 měsíců od přijetí dopisu, pro kterou z vybraných možností jste se rozhodl/a. Zvolenou možnost označíte křížkem v příloze a vaši odpověď zašlete poštou anebo faxem do Vorsorgekasse.

Když pojišťovně Vorsorgekasse doručí vaše písemné oznámení o dalším disponování s vašimi finančními prostředky, pojišťovna dá pokyn na vyplacení, resp. na jiné zpracování.

Jestli Vorsorgekasse od vás do 6 měsíců nedostane žádné písemné prohlášení o dalším disponování s vašimi finančními prostředky, vaše aktiva budou nadále investované ve VBV.

Rovněž, jestli nastane situace, že jste v Rakousku méně než 3 roky, to znamená, že vám bylo vyplaceno méně než 36 platů, odvody, které za vás zaplatil váš zaměstnavatel, zůstanou na vašem kontě v pojišťovně a budou dále investovány s kapitálem vytvořeným společností VBV.

V případě, že jste pojišťovnu písemně požádal/a o vyplacení vašich finančních prostředků, váš kapitál vám bude vyplacen na konci dalšího měsíce.

Existuje i možnost pozdějšího vyplacení vašich prostředků. Vorsorgekasse je možné požádat o odklad zaslání vašeho kapitálu o jeden až šest měsíců. Avšak tento odklad nabývá platnost jen v případě, že byl do Vorsorgekasse doručen nejpozději 14 dnů před uplynutím výše uvedené dvouměsíční lhůty.

Vorsorgekasse vás bude každý rok informovat o výši nároku na odstupné, o příspěvcích zaplacených zaměstnavatelem nebo o vzniklých administrativních nákladech. Tyto informace o účtu jsou obvykle zasílány zaměstnanci v březnu a dubnu. Používáte-li funkci My VBV, můžete svůj aktuální vývoj investic sledovat během celého roku.

Vrácení daně z Rakouska

Pomůžeme vám podat daňové přiznání v Rakousku a získat případný daňový přeplatek v plné legální výšce.

Výše odstupného od VBV

Velmi důležité Výše vašeho odstupného od VBV je výsledkem sumy příspěvků zaplacených zaměstnavatelem (a těch sum, které jste mohl/a převést z jiného důchodového fondu do VBV), mínus administrativní náklady, plus příjmy vytvořené VBV při zhodnocení vašich příspěvků. Tento výpočet se vykonává měsíčně a musí zahrnout výnos až do posledního měsíce včetně.

Výpis z účtu

Výpis z účtu (investiční reporting) je každoročně zasílán poštou na vaši adresu. Další informace o stavu vašeho účtu, včetně investování Vorsorgekasse, se dozvíte na jejich stránkách vorsorgekasse.at po zadaní vašeho osobního PIN-kódu (najdete ho na výpisu z účtu pojišťovny VBV).

Jestli zaměstnanec změní svou adresu, nemusí danou změnu oznamovat ve Vorsorgekasse. Přestěhuje-li se avšak do zahraničí, změnu adresy pobytu je nutné nahlásit písemně.

Při změně zaměstnání se nemusíte obávat o vaše dosud odváděné peníze do Vorsorgekasse. Je velmi pravděpodobné, že váš nový zaměstnavatel má rovněž smlouvu podepsanou s Vorsorgekasse. Kdyby neměl, váš kapitál z VBV bude převeden do nového důchodového fondu.

Další podrobnosti a Vorsorgekasse kontakt se můžete dozvědět na oficiální stránce vorsorgekasse.at, ze které jsme vycházeli při zpracování všech relevantních informací pro vás.

Zdroj obrázku: slon.pics Freepik

Tento článek získal již 18 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)