Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Starobní důchod ze zahraničí

Pokud jste pracovali hned v několika zemích EU, je možné, že máte nárok na důchod v každé z nich.

Ruka drží tužku a papír

O důchod budete muset zažádat u příslušného úřadu důchodového zabezpečení v zemi vašeho pobytu nebo v zemi, v níž jste naposledy pracovali. Pokud jste nikdy nepracovali v zemi, ve které v současné době žijete, postoupí vaše hostitelská země vaši žádost zemi, v níž jste pracovali naposledy.

Úřady důchodového zabezpečení v každém členském státě Evropské unie, v kterém jste pracovali, ověří objem vašich příspěvků odvedených do příslušného systému, sumu vašich příspěvků zaplacených v ostatních zemích a délku období, které jste odpracovali v jednotlivých zemích.

Období oprávněnosti nároku na starobní důchod ze zahraničí

V některých státech Evropské unie musíte odpracovat určitý minimální počet roků, aby vám vznikl nárok na důchod.

Při posuzování nároku na důchod musí příslušný úřad důchodového zabezpečení v takovém případě zohlednit všechna odpracovaná léta v ostatních zemích EU tak, jako kdybyste pracovali po celou dobu v této zemi.

V případě, že jste v systému důchodového zabezpečení některé země byli pojištěni po dobu kratší než jeden rok, může se u vás uplatnit zvláštní postup, jelikož se v některých zemích Evropské unie nepřiznává nárok na důchod v případě krátkého období pojištění: měsíce, během nichž jste byli pojištění nebo jste žili v zemi, v níž jste pracovali krátkou dobu, nepřijdou nazmar. Při výpočtu vašeho důchodu je započítají ty země, v nichž jste pracovali delší dobu.

Rozdíly ve věku odchodu do důchodu

Zákonný věk pro odchod do důchodu se v jednotlivých zemích liší. V zemi, kde v současné době žijete (nebo jste naposledy pracovali), můžete dostávat důchod jen po dosažení důchodového věku platného v dané zemi. Pokud vám vznikl nárok na důchod i v jiných zemích, začnou vám tyto země vyplácet příslušné části vašeho důchodu až po dosažení důchodového věku platného v těchto zemích.

Příklad

Caroline z Francie pracovala 15 let v Dánsku a na konci kariéry se vrátila do Francie. Jelikož dosáhla věku 60 let (důchodový věk ve Francii), zažádala ve Francii o důchod. Po dosažení 60 let má Caroline nárok pouze na francouzskou část svého důchodu. Dánskou část dostane až po dosažení věku 67 let (zákonný věk odchodu do důchodu v Dánsku pro věkovou skupinu, do které patří Caroline).

Věk odchodu do důchodu ve vybraných zemích

Náš tip

Pokud jste pracovali v některé z níže uvedených zemí, pravděpodobně vám vznikl nárok na vrácení daní, který je možné získat i za několik let zpětně. A nebude to mít žádný vliv na výši vašeho budoucího důchodu. Vyberte si z naší nabídky službu vrácení daní, vyplňte krátký online formulář a o všechno ostatní se postaráme za vás.

Slovensko

Důchodový věk je všeobecně stanoven na 62 let věku pojištěnce a platí jednotně pro muže i ženy. Začíná se však uplatňovat až u mužů narozených v období počínaje rokem 1946 a u žen narozených v období počínaje rokem 1953 (u některých žen i dříve, podle počtu dětí, které žena vychovala).

Z původního důchodového věku určeného zákonem v roce 1988, tj. 60 let u mužů a 53 až 57 let u žen podle počtu vychovaných dětí, se při určení důchodového věku vychází u mužů narozených v období let 1944 a 1945 a u žen narozených v období let 1947–1961. U uvedených mužů a žen se však původní důchodový věk (60, 57, 56, 55, 54, 53) prodlužuje o stanovený počet kalendářních měsíců v závislosti na tom, v kterém kalendářním roku osoba dosáhne původního důchodového věku.

Česká republika

Důchodový věk v Česku, a tedy i nárok na důchod z této země, závisí na roce narození. Je rozdílný pro muže a ženy. U žen se bere v úvahu počet vychovaných dětí. Pro muže platí pro odchod do důchodu dosažení věku 60 let, pro ženy je to věk od 53 do 57 let.

Německo

Věk rozhodný pro nárok na důchod z Německa se u všech osob narozených mezi 1. lednem 1947 a 31. prosincem 1958 časově mírně posouvá. Hranice důchodového věku 65 let se posouvá pro každý ročník o jeden měsíc, pro ročníky od 1959 do 1963 o dva měsíce na ročník. Pro osoby narozené po 1. lednu 1964 platí hranice 67 let. Pojištěnci, kteří odváděli pojištění po dobu 45 let, mohou pobírat v Německu důchod už od 65 let.

Rakousko

Nárok na starobní důchod z Rakouska máte tehdy, dosáhnete-li požadovaného důchodového věku a splňujete-li potřebný počet měsíců důchodového pojištění. V Rakousku existují vedle starobního důchodu i různé formy předčasného starobního důchodu. V současné době je důchodový věk v Rakousku pro ženy 60 let a pro muže 65 let.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Klasický důchodový věk (původně 65 let) byl částečně zrušený, většina lidí může pracovat tak dlouho, jak chce. Mohou zažádat o starobní důchod, nebo pracovat dál. Pro získání nároku na základní starobní důchod musíte splnit určitý počet let, v kterých jste odváděli sociální pojištění. Počet roků povinného pojištění potřebný pro získání základního starobního důchodu závisí na tom, kdy o důchod zažádáte.

Pokud jste například dosáhli základního důchodového věku před 6. dubnem 2010, činí potřebná doba pojištění ve většině případů u mužů 44 let a u žen 39 let. Pokud je žádost o důchod podána po 6. dubnu 2010, činí nutná doba pojištění 30 let nezávisle na tom, zda jste muž, nebo žena.

Irsko

O starobní důchod byste měli zažádat nejpozději tři měsíce před dosažením důchodového věku (66 let). V zákoně o sociální ochraně a důchodech z roku 2011 bylo provedeno několik změn, co se týče věku odchodu do důchodu. Věk odchodu do důchodu se v roce 2021 prodlužuje na 67 let a v roce 2028 na 68 let. To znamená, že pokud jste narozeni po 1. lednu 1955, platí pro vás minimální věk pro začátek důchodu 67 let, a pokud jste se narodili po tomto datu, činí minimální věk pro odchod do důchodu 68 let.

Holandsko

Pokud žijete nebo pracujete v Holandsku, jste pojištěni podle všeobecného zákona o důchodovém pojištění (AOW). Nárok na důchod má každý, kdo dosáhne důchodového věku. Tento věk se od roku 2013 postupně zvyšuje. V roce 2019 z 65 let na 66 let a v roce 2023 na 67 let. Od roku 2024 bude důchodový věk vázaný na průměrnou délku života.

Tento článek získal již 12 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)