Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Lohnzettel – jeden z nejdůležitějších podkladů pro úspěšné vrácení daní z Rakouska

L16, tzv. Lohnzettel, je roční zúčtování příjmů. Jedná se o formulář, v němž se uvádí výše příjmů ze zaměstnání za kalendářní rok. Dále se skládá ze dvou částí.

Lohnzettel a vráceni dani z holandska

V první části se uvádějí odvedené daně a v druhé výše příspěvků odvedených sociální správě.

Velmi důležité Váš zaměstnavatel je povinen vám tento formulář vystavit bez vyzvání a musí to učinit nejpozději do konce února následujícího kalendářního roku elektronicky. Tuto povinnost má i v případě, že jste měli uzavřený pracovní poměr na dobu kratší než 12 měsíců.

Zaměstnavatel má rovněž povinnost nahlásit výši vašich příjmů příslušnému daňovému úřadu v Rakousku, a to do konce ledna následujícího roku, a také vám ho do tohoto termínu vydat, případně zaslat.

Pokud váš pracovní poměr skončil dřív než v prosinci, musí být informace zprostředkovány rakouskému daňovému úřadu do jednoho měsíce od ukončení pracovní smlouvy s výjimkou ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů.

Jak je to v případě ukončení pracovního poměru v průběhu roku?

Co když jste v průběhu roku ukončili pracovní poměr, byl vám vydán formulář L16, ale opětovně jste uzavřeli pracovní smlouvu se stejným zaměstnavatelem? V takovém případě je váš zaměstnavatel povinen znovu vám ve stejném kalendářním roce vystavit další formulář Lohnzettel.

Jakou povinnost má zaměstnavatel, když je firma v konkurzním řízení?

I v tomto případě vám musí zaměstnavatel vystavit formulář L16 (roční zúčtování příjmů), ale má na to lhůtu nejpozději do konce druhého měsíce od začátku konkurzního řízení. Na příjmy, které by měly být vyplacené během doby konkurzního procesu, musí být vystavený zvláštní formulář L16.

Komu zaměstnavatel vystavuje formulář L16?

Dělníkům, zaměstnancům, učňům, pracovníkům v pracovním poměru na dobu určitou, pracovníkům s omezenou daňovou povinností, pracovníkům vyslaným na práci do zahraničí, ale i pracovníkům, kteří přeruší svůj pracovní poměr.

Komu zaměstnavatel nemá povinnost vystavit formulář Lohnzettel?

Pracovníkům, kteří pobírají nemocenské dávky, ženám v období šestinedělí, zaměstnancům po dobu vojenské prezenční nebo civilní služby nebo pokud se účastní vojenských cvičení.

Peníze až za 5 let zpětně

Vrácení daní z Rakouska pro vás dokážeme zařídit až za 5 let zpětně a v plné zákonné výši. Neváhejte se na nás obrátit a získejte finance, na které máte oprávněný nárok.

Co obsahuje formulář L16?

Všeobecná část

  • číslo rakouského daňového úřadu; sociální status pracovníka; druh uzavřeného pracovního poměru (na dobu určitou nebo neurčitou); nárok na daňový bonus na dítě; zvýšený bonus u příjemců důchodů; příslušnost k obci, státní příslušnost; údaje o vystavovateli (zaměstnavateli)

Daňově-právní část

  • všechny příjmy (včetně přesčasů, prémií, příplatků, vyrovnávacích částek, náhrady dovolené apod.); příplatky za přesčasy, práci ve dnech státních svátků, během víkendů, které nepodléhají zdanění; jiné příjmy před odečtem šestiny ročního příjmu; příspěvky na sociální zabezpečení; nezdanitelná částka u zaměstnanců pracujících v zemědělství a lesnictví;
  • jiné odvody: práce v zahraničí; pomoc v rozvojových zemích; náklady na cestovné do zaměstnání, nevyplacené dobrovolné příspěvky; odvody osvobozené od zdanění; odvody podléhající zdanění; daň z příjmu; jiné příjmy zdaňované podle platných tarifů; příspěvky zaměstnavatele do zahraničních důchodových pojišťoven; zohledněná nezdanitelná částka; církevní daň; náklady na cestovné do České republiky; počet odpracovaných měsíců

Sociálně-právní část

  • kód správy sociálního zabezpečení; přidělené číslo účtu zaměstnavatele; pojišťovací období; nárokování výplaty mimořádné částky; sociální status zaměstnance; výše zaplacených příspěvků na sociální pojištění; vyměřovací základ; doba platby příspěvků na sociální pojištění; adresa zaměstnavatele; obec, případně stát

Náš tip

Pokud máte děti a pracujete v Rakousku, pravděpodobně máte nárok i na rakouské rodinné přídavky. Vyplňte formulář a získejte je rychle a jednoduše.

Zdroj obrázku: ijeab Freepik

Tento článek získal již 6 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)