Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Kinderbetreuungsgeld – rodičovský příspěvek v Rakousku

POZOR! Pokud se vaše dítě, na které hodláte zažádat o rodičovský příspěvek z Rakouska, narodilo po 1. březnu 2017, platí pro vaši žádost o rodičovský příspěvek nová pravidla. Více se o nich dozvíte v našem článku o rodičovském příspěvku z Rakouska.

Kinderbetreuungsgeld - rodicovsky prispevek

Podle rakouského zákona o rodičovském příspěvku z 1. ledna 2010 mají rodiče možnost výběru ze dvou systémů, které se celkem skládají z pěti různých variant čerpání rodičovského příspěvku.

O rodičovský příspěvek lze ve všech variantách zažádat nejdříve v den narození dítěte. Pokud jste už zažádali o jednu z variant, přestoupit na jinou variantu lze pouze do 14 dnů od předložení původní žádosti.

SYSTÉM 1: Paušální rodičovský příspěvek

Na paušální rodičovský příspěvek mají nárok všechny skupiny osob, které nebyly zaměstnané nebo povinně pojištěné. Patří k nim ženy a muži v domácnosti, studenti a zaměstnaní na částečný úvazek.

Podmínky pro poskytování paušálního rodičovského příspěvku:

 • společná domácnost s dítětem,
 • nárok na přídavky na děti (Familienbeihilfe) a skutečné čerpání přídavku na dítě,
 • centrum životních zájmů v Rakousku – to znamená, že rodina žije nastálo v Rakousku a k Rakousku má užší osobní a hospodářské vazby než k jiné zemi,
 • právoplatný pobyt v Rakousku – nárok na rodičovský příspěvek mají i rodiče a děti, kteří nemají rakouské občanství, ale pro které platí, že jsou občany Evropské unie a jsou přihlášeni k pobytu,
 • zdravotní prohlídky matky a dítěte a záznamy o nich v těhotenské průkazce – vyžaduje se pět prohlídek matky během těhotenství a pět prohlídek dítěte po narození,
 • výše příjmu z vedlejší pracovní činnosti nesmí přesáhnout 60 % posledního příjmu nebo 16 200 eur během kalendářního roku (přivýdělek je tedy při čerpání rodičovského příspěvku možný).

Termíny

O paušální rodičovský příspěvek je možné zažádat nejdříve v den narození dítěte. Pokud je žádost podána později, bude rodičovský příspěvek vyplacen pouze 6 měsíců zpětně od podání žádosti za předpokladu splnění všech podmínek. Rozhodující je přitom datum přijetí žádosti příslušnou zdravotní pojišťovnou.

Náš tip - požádejte o vrácení daní

Vedle možnosti získání rodičovského příspěvku využijte i svůj nárok na vrácení daní z Rakouska. Výše daňového přeplatku se pohybuje nejčastěji od 636 € do 3 517 €.

Příslušná instituce

Příslušným místem pro vyplácení rodičovského příspěvku je:

 • zdravotní pojišťovna, u níž byla podána žádost o vyplácení, resp. která vyplácí peněžitou pomoc v mateřství z Rakouska,
 • zdravotní pojišťovna, u níž je nebo byl pojištěný jeden z rodičů,
 • ve všech ostatních případech: oblastní zdravotní pojišťovna, u níž byla podána žádost o rodičovský příspěvek.

Postup

O rodičovský příspěvek musíte zažádat u příslušné instituce. Žádost lze předložit osobně, písemně nebo elektronicky (přes Finanzonline). Formulář naleznete na stránce rakouského ministerstva pro rodinu a mládež.

Žádost musí být kompletně vyplněná a podepsaná. Je nutné přiložit požadované doklady:

 • kopii rodného listu dítěte,
 • u cizích státních příslušníků navíc:
  • kopii pasu žadatele a dítěte,
  • přihlášení k pobytu žadatele a dítěte (v Rakousku, resp. v České republice),
  • potvrzení o čerpání přídavků na dítě z Rakouska,
  • jiné doklady podle požadavků příslušné zdravotní pojišťovny.

Paušální rodičovský příspěvek nabízí 4 varianty

Varianta 30 plus 6

Výše čerpání: 14,53 eur na den (cca 436 eur měsíčně)

Doba čerpání: Při žádosti jednoho rodiče do konce 30. měsíce života dítěte. Při žádosti obou rodičů a při střídavém čerpání příspěvku oběma rodiči maximálně do konce 36. měsíce života dítěte.

Varianta 20 plus 4

Výše čerpání: 20,80 eur na den (cca 624 eur měsíčně)

Doba čerpání: Při žádosti jednoho rodiče do konce 20. měsíce života dítěte. Při žádosti obou rodičů do konce 24. měsíce života dítěte.

Varianta 15 plus 3

Výše čerpání: 26,60 eur na den (cca 800 eur měsíčně)

Doba čerpání: Při žádosti jednoho rodiče do konce 15. měsíce života dítěte, při žádosti obou rodičů do konce 18. měsíce života dítěte.

Varianta 12 plus 2

Výše čerpání: 33 eur na den (cca 1 000 eur měsíčně)

Doba čerpání: Při žádosti jednoho rodiče do konce 12. měsíce života dítěte, při žádosti obou rodičů do konce 14. měsíce života dítěte.

Vyřídíme vám přídavky na děti v Rakousku

Rychle a jednoduše získáme přídavky na děti z Rakouska v plné zákonné výši a zpětně i za 5 let. Budeme za vás komunikovat s rakouskými úřady a vyžádáme si za vás všechny chybějící podklady.

SYSTÉM 2: Rodičovský příspěvek v závislosti na výši příjmu

Tento rodičovský příspěvek se poskytuje pouze osobám, které v posledních šesti měsících před narozením dítěte skutečně vykonávaly v Rakousku výdělečnou činnost podléhající platbě sociálního pojištění.

Podmínky pro poskytování:

 • podmínky platné pro poskytování paušálního rodičovského příspěvku a k tomu
 • výdělečná činnost v posledních šesti měsících bezprostředně předcházejících narození dítěte (musí se jednat o výdělečnou činnost v Rakousku podléhající odvodům sociálního pojištění); samoplatba pojištění, dobrovolné připojištění nebo spolupojištění nepostačují. Výdělečná činnost musí být průběžně během posledních šesti měsíců před narozením dítěte skutečně vykonávána. Nárok na čerpání tohoto druhu rodičovského příspěvku nevzniká, pokud během této šestiměsíční lhůty byly čerpány sociální dávky (podpora v nezaměstnanosti, pomoc v životní nouzi, příspěvky na další vzdělávání a další). Přípustné je přerušení vykonávání výdělečné činnosti ne delší než 14 dnů.Za přerušení vykonávání výdělečné činnosti se nepovažuje dovolená ani pracovní neschopnost z důvodu nemoci. Mateřská dovolená se považuje za vykonávání výdělečné činnosti, pokud bezprostředně předtím byla šest měsíců skutečně vykonávána v Rakousku výdělečná činnost podléhající odvodům sociálního pojištění;
 • nepobírání sociálních dávek (podpora v nezaměstnanosti, pomoc v životní nouzi, příspěvky na další vzdělávání) během čerpání rodičovského příspěvku,
 • výše příjmu z vedlejší pracovní činnosti nesmí přesáhnout hranici 6 400 eur (od roku 2014) za kalendářní měsíc.

Rodičovský příspěvek v závislosti na výši příjmu je k dispozici v následující variantě:

Výše čerpání: 80 % posledního příjmu, maximálně 66 eur na den (cca 2 000 eur měsíčně)

 • pro příjemkyně peněžité pomoci v mateřství (Wochengeld): 80 % mateřské,
 • pro státní zaměstnankyně a adoptivní matky: 80 % fiktivně vypočtené mateřské,
 • pro otce: 80 % fiktivně vypočtené mateřské,
 • pro všechny ostatní se posuzují zdanitelné příjmy dosažené v kalendářním roce před narozením dítěte, v kterém nebyl čerpán rodičovský příspěvek.

Doba čerpání: Při nároku jednoho rodiče do konce 12. měsíce života dítěte, při nároku obou rodičů do konce 14. měsíce života dítěte.

 

Pozastavení výplaty rodičovského příspěvku

Vyplácení rodičovského příspěvku se pozastavuje v těchto případech:

 • během nároku na peněžitou pomoc v mateřství, resp. jiný druh příspěvku podobný takové mateřské,
 • pokud je nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo jiný podobný příspěvek nižší než nárok na rodičovský příspěvek, vyplácí se jen rozdíl mezi mateřskou, resp. podobným příspěvkem a rodičovským příspěvkem,
 • v případě, že matce po narození dalšího dítěte vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo na podobný příspěvek,
 • během čerpání podobného příspěvku ze zahraničí. Je-li nárok na rodičovský příspěvek z Rakouska vyšší, bude vyplacen pouze rozdíl. Pokud je vyšší nárok na rodičovský příspěvek ze zahraničí, je vyplácení rodičovského příspěvku z Rakouska pozastavené v plné výši a přebytek se započítá po skončení vyplácení rodičovského příspěvku ze zahraničí.

 

Rodičovský příspěvek na vícero dětí

Velmi důležité Rodičovský příspěvek získáte vždy jen na nejmladší dítě. Pokud se vám v období, kdy čerpáte rodičovský příspěvek, narodí další dítě, končí nárok na čerpání rodičovského příspěvku na starší dítě v den narození mladšího dítěte. O rodičovský příspěvek pro nově narozené dítě je potřeba opět zažádat a bude vyplácen pouze na toto dítě. Totéž platí pro adoptované děti a děti v pěstounské péči. Narození dítěte se musí oznámit na příslušné pobočce zdravotní pojišťovny. Jinak budete muset neprávem čerpaný rodičovský příspěvek na starší děti vrátit.

Pokud vás blog zaujal, doporučujeme náš další článek, který také pojednává o tématu rodičovského příspěvku z Rakouska. Dozvíte se, jak ho získat a jak vám s ním můžeme pomoci.

Zdroj obrázku: Prostooleh Freepik.com

Tento článek získal již 5 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)