Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Diety v Německu – uplatňujete si odpočitatelnou položku na stravné?

Pokud pracujete v Německu, máte nárok na snížení základu daní o výdaje spojené se stravným, anebo jak se jim lidově říká v Česku, dietami.

diety v nemecku

Nárok na stravné v Německu

Německý daňový úřad Finanzamt vám dává možnost při změně zaměstnavatele anebo při nástupu na nové pracovní místo uplatnit si odpočitatelnou položku na stravné (Verpflegungsmehraufwendungen), a to po dobu maximálně 90 dnů od nástupu na dané pracoviště.

Velmi důležité Při výpočtu je však potřebně přesně spočítat dny, které jste po nástupu do nového zaměstnání skutečně strávil/a na území Německa. Tedy je potřebné od celkového počtu (90 dní) odpočítat ty dny, které strávíte mimo Německa, například v Česku s rodinou.

Kdy a za jakých podmínek vám vzniká nárok na uplatnění diet na stravu?

Nárok na uplatnění diet na stravu v německém daňovém přiznání vám vzniká v těchto případech:

  • začátek práce v Německu (máte nárok na uplatnění prvních 90 odpracovaných dnů u daného zaměstnavatele),
  • změnil/a jste v průběhu roku zaměstnavatele,
  • přestěhoval/a jste se a přihlásil/a se k jinému – novému pobytu v Německu. Pozor! Ne ze soukromých důvodů, nýbrž z pracovních (nařídil vám to zaměstnavatel),
  • jestli jste v posledním roce mimo svého stálého pracoviště,
  • byl/a jste vyslán/a na různá místa výkonu práce jak v rámci Německa, tak mimo území Německa (stále se měnící místa),
  • neměl/a jste určené první místo výkonu práce (toto je určené zaměstnavatelem, uvádí se většinou v pracovní smlouvě),
  • pracoval/a jste v Německu prostřednictvím personální agentury.

Velmi důležité Ve všech těchto případech vám vzniká nárok na uplatnění diet na stravu, avšak pouze v tom případě, že vám na tyto příspěvky zaměstnavatel nepřispíval v daném roce formou nezdanitelných příspěvků. V opačném případě vám nárok zaniká.

Náš tip - požádejte o vrácení daní

Daňový přeplatek z Německa vám získáme v plné legální výši, spolehlivě a jednoduše, i za 4 roky zpětně. Ozvěte se nám ještě dnes.

Diety v Německu a jejich výše

Výše diet v Německu se liší podle počtu hodin strávených mimo domov. V praxi to tedy znamená, že jestli máte trvalé bydliště v Česku, pak jste denně mimo domov až 24 hodin, což představuje odpočitatelnou položku ve výši 24 eur za den. Při nepřítomnosti nad 8 hodin máte nárok na diety ve výši 12 eur za den. Ve dnech příchodu a odchodu paušál představuje 12 eur.

Pro zahraniční pracovní cesty platí jiné paušály podle země, ve které jste práci vykonal/a.

V ideálním případě je takto možné odečítat z vašeho příjmu až 2 160 eur, což může častokrát zvýšit nárok na vrácení daní z Německa o několik stovek eur.

Pozor ale na to, že po uplynutí doby 90 dní už není možné uplatňovat tuto odpočitatelnou položku. Důvodem je to, že finanční úřad takto (de)motivuje lidi, aby se přestěhovali do místa výkonu svého povolání.

Kdo si může stravné v Německu uplatnit

Tuto úlevu na daně mohou uplatňovat v Německu jak zaměstnanci, tak živnostníci, kteří jsou členy ARGE anebo mají v Německu stálý provoz, čili i povinnost zdaňovat tam příjmy z podnikání.

Stejné podmínky a pravidla samozřejmě platí i pro občany Německa, kteří pracují mimo svého trvalého bydliště.

Náš tip

Velmi důležité O stravné v Německu je možné požádat i několikrát za rok. Podmínkou je jen to, že se vám v průběhu roku mění zaměstnavatel, anebo se stěhujete za prací v rámci Německa.

Nezapomeňte na tato potvrzení

Finanční úřad si k žádosti žádá i potvrzení od zaměstnavatele, pracovní smlouvu anebo nájemní smlouvy, které plně podloží váš nárok na stravné. Vyžadujte proto všechna potvrzení o ubytovaní, případně požádejte  zaměstnavatele o písemné potvrzení o začátku pracovního poměru anebo o změně pracoviště.

Pročtěte si rovněž, které odpočitatelné položky v německém daňovém přiznání můžete uplatnit, aby byl váš přeplatek daní co nejvyšší.

Neváhejte se na nás obrátit

Pokud ve vás téma stravného v Německu vyvolalo otazníky, neváhejte se na nás obrátit. Pomůžeme Vám s uplatněním všech daňových bonusů a získáme vám daňový přeplatek v plné legální výši.

Tento článek získal již 8 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)