Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Jak vyřešit specifické případy o přídavcích na děti z Rakouska

Jak je to se svobodnými, rozvedenými, živnostníky a jinými specifickými skupinami žadatelů o rodinné přídavky na děti z Rakouska?

rakusko detske pridavky familienbeihilfe

Ve starším článku o přídavcích na děti z Rakouska jsme vás seznámili s některými doklady, které žadatel předkládá rakouskému daňovému úřadu spolu se žádostí o vyplácení rodinných přídavků na děti (Familienbeihilfe) z Rakouska. Tento seznam dokladů se týká většinou ženatých žadatelů, kteří žijí spolu s manželkou a dětmi ve společné domácnosti.

Jak je to však se svobodnými, rozvedenými, živnostníky a jinými specifickými skupinami žadatelů o rodinné přídavky na děti z Rakouska?

Jste svobodní a žijete s partnerkou a dětmi ve společné domácnosti

U svobodných partnerů, kteří společně s dětmi žijí ve společné domácnosti a jsou na této adrese přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu, není žádný problém s posuzováním nároku na vyplácení rodinných přídavků na děti z Rakouska. Problém nastává tehdy, když je jeden z partnerů hlášen na jiné adrese, ačkoli reálně spolu bydlí ve společné domácnosti. Žádný městský, ani obecní úřad vám nevystaví potvrzení o tom, že bydlíte na společné adrese, pokud tam nejste přihlášeni.

Tehdy jsou možná dvě řešení: buď změna trvalého pobytu nebo přihlášení k přechodnému pobytu (což však není možné provést zpětně) tak, aby oba rodiče i dítě měli stejný pobyt (bez ohledu na to, zda trvalý nebo přechodný).

Druhým řešením je, že žadatelem o přídavky bude ten rodič, se kterým dítě žije ve společné domácnosti, a to i v případě, že tento rodič v Rakousku nepracuje. Druhý rodič pracující v Rakousku, s jinou adresou, bude v žádosti figurovat jako spolužadatel.

Jste svobodný/rozvedený a nežijete s partnerkou/bývalou manželkou a dětmi ve společné domácnosti

Pokud jste rozvedený a nežijete s bývalou manželkou a dětmi ve společné domácnosti, žádat o přídavky bude ten rodič, se kterým děti žijí ve společné domácnosti, ne ten, kdo v Rakousku pracuje.

K žádosti o vyplácení rodinných přídavků z Rakouska bude třeba pak přiložit i rozsudek o rozvodu, ve kterém je uvedeno, kterému rodiči bylo dítě po rozvodu svěřeno do péče (přeložen do němčiny).

Žijete s partnerkou/manželkou a dítětem ve společné domácnosti, přičemž nejste otcem dítěte

V tomto případě nárok na vyplácení rodinných přídavků vzniká od data sňatku s matkou dítěte. Za období před sňatkem, i přes společné bydlení, nárok na rodinné přídavky nevzniká.

Pro vyplácení rodinných přídavků na děti z Rakouska je třeba mít před daňovým úřadem právně ošetřený váš vztah k tomuto dítěti. To znamená, že jste si jej buď osvojili, adoptovali, nebo jinak zlegalizovali váš vzájemný vztah. V opačném případě rakouský úřad požaduje zdokladovat, že se podílíte na úhradě životních nákladů tohoto dítěte.

Příliš komplikované? Nechte to na nás

Pokud se vám problematika zdá příliš složitá, případně nemáte čas zjišťovat, co platí pro vás, zůstaňte bez obav. Rádi vám s ověřením nároku a získáním přídavků pomůžeme.

Jste živnostníkem v Rakousku

Nárok na rodinné přídavky na děti z Rakouska mají i občané, kteří tam pracují na základě živnosti. Je však třeba, aby odváděli sociální pojištění do rakouské sociální pojišťovny pro živnostníky (SVS – die Sozialversicherung der Selbständigen, předtím SVA – Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft).

Živnostníci k žádosti o přídavky na děti z Rakouska přikládají

1) kopii rakouského živnostenského listu,
2) kopie smluv o opatrování osob, které uzavřely s rodinami,
3) kopie faktur za opatrování nebo kopie tzv. kopie faktur Honorarnoten,
4) kopie dokladů o úhradě faktur, případně o přijetí honorářů v hotovosti nebo na účet,
5) kopie dokladů o úhradě sociálního pojištění do SVS/SVA (dobrovolně).

Další specifické případy

V Rakousku je žadatelem většinou ten, kdo v Rakousku pracuje, případně je občanem Rakouska. V mé praxi jsem se však setkal s případem, kdy rakouský daňový úřad nejprve schválil rodinné přídavky na děti občanovi Rakouska, který byl zároveň otcem dítěte Češky, ale jelikož neplatil na dítě výživné, následně mu je daňový úřad stopnul. Ve spolupráci s českým úřadem práce rakouský úřad doporučil matce dítěte, aby si sama podala žádost o vyplácení rodinných přídavků na děti z Rakouska.

Velmi důležité Věříme, že jsme vám pomohli přinést více světla i do vaší situace. Máte-li zájem o naše služby spojené se zpracováním žádosti o vyplácení rodinných přídavků na děti z Rakouska, neváhejte se na nás obrátit.

Tento článek získal již 5 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)