Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Důchodové pojištění v Rakousku

Pro zaměstnávání občanů České republiky v Rakousku platí rakouské právní předpisy. Z toho důvodu se i nároky na důchod řídí rakouským důchodovým systémem.

Seniori se teší z rakouského důchodu

Žádost o důchod se podává v zemi, v níž žadatel v době podání žádosti žije. V žádosti je třeba uvést všechny země, v nichž žadatel odváděl platby na důchodové pojištění. Přečtěte si také náš další blog, v němž se dozvíte všechno podstatné k tématu starobní důchod ze zahraničí.

Důchodový systém v Rakousku

Od 1. ledna 2014 platí v Rakousku pro všechny občany narozené po 01. 01. 1955 nový jednotný systém důchodových účtů, které obsahují informace a jasný přehled o důchodu.

Tento systém umožňuje pojištěncům kdykoliv zjistit aktuální výši naspořené částky důchodu. O stavu důchodového účtu se mohou pojištěnci informovat online nebo požádat pojišťovnu o zaslání informací o důchodovém účtu. Pokud využijete online služeb, budete muset doložit občanský průkaz (Bürgerkarte) nebo vlastnoruční podpis.

Vrácení daní z Rakouska

Nezapomeňte také, že pokud v zemi pracujete, budete mít s největší pravděpodobností nárok na vrácení daní z Rakouska. Umíme je pro vás získat i za 5 let zpětně, takže jejich výše se může vyšplhat na několik tisíc eur. To je slušná suma, že?

Důchodový věk v Rakousku

Velmi důležité Důchodový věk v Rakousku začíná u mužů po dovršení 65. a u žen 60. roku života.

Nárok na vyplacení naspořené částky vzniká vždy při odchodu do důchodu nebo po pěti letech od ukončení povinnosti platit příspěvek. Tzn., že v případě úmrtí pojištěnce bude naspořená částka vyplacena rodinným příslušníkům. Výše naspořené částky závisí na celkové sumě zaplacených příspěvků a na úspěšnosti investic důchodové společnosti spravující důchod. Minimální výše odpovídá výši zaplacených příspěvků.

 

Náš tip

Další informace najdete na webové stránce pensionsversicherung.at. Pro cizince jsou vyhlášené mimořádné termíny, v kterých je možné získat informace i ve vybraných cizích jazycích.

Zdroj obrázku: Shutterstock

Tento článek získal již 29 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)