Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Přílohy k žádosti o přídavky na děti z Rakouska – evropské formuláře E400

Formulář E401 a formulář E411 není od května 2015 potřeba nechat potvrzovat osobně na příslušných odděleních státní sociální podpory místně příslušného úřadu práce v ČR. Výjimečně se to stávat může.

formulář e400 příloha k žádosti rakouske daňové přiznáni

Přílohami žádosti o přídavky na děti v Rakousku (tzv. Familienbeihilfe) jsou také evropské formuláře E401, E411 a E402, případně E407. Protože se jedná o evropské formuláře, mají stejnou strukturu v každém jazyce jednotlivých členských zemí Evropské unie. Je možné je poslat v češtině, stejně jako v němčině.

Formulář E401 a formulář E411 není od května 2015 potřeba nechat potvrzovat osobně na příslušných odděleních státní sociální podpory místně příslušného úřadu práce v ČR. Výjimečně se to stávat může.

Tyto formuláře je potřeba vytisknout, vyplnit informace o žadateli o přídavky na děti z Rakouska (bod 1) a o manželce/manželovi, partnerce/partnerovi, bývalé manželce/manželovi žadatele (bod 2) a spolu s ostatními doklady je zaslat v příloze k žádosti na příslušný rakouský daňový úřad. Rakouská strana je po přijetí opatří svým razítkem a zašle na příslušný český úřad práce, oddělení státní sociální podpory.

Po přijetí potvrzených formulářů od české strany pokračuje rakouská strana ve zpracovávání žádosti o přídavky na děti z Rakouska – Familienbeihilfe.

Vyřídíme vám přídavky na děti v Rakousku

Rychle a jednoduše získáme přídavky na děti z Rakouska v plné zákonné výši a zpětně i za 5 let. Budeme za vás komunikovat s rakouskými úřady a vyžádáme si za vás všechny chybějící podklady.

Formulář E401

Formulář E401 je potvrzením týkající se skladby rodinných příslušníků pro účely přiznání rodinných dávek.

Na tomto formuláři potvrzuje český úřad práce, oddělení státní sociální podpory, složení rodiny a adresy, na kterých jsou žadatel, manžel/ka/partner/ka/matka dětí a děti přihlášení, resp. bydlí, tzn., zda rodina žije ve společné domácnosti.

V části A v bodě 1 se uvádí, zda je žadatel zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná. Bod 1 dále obsahuje všechny relevantní informace o žadateli.

Bod 2 se týká manžela/manželky, partnera/partnerky nebo rozvedeného manžela/manželky. Uvádí se rovněž jméno, příjmení, datum narození a adresa, na které se tato osoba zdržuje.

V bodě 3 se uvádí osoba nebo osoby, kromě manželů, které žijí v domácnosti manželů/partnerů uvedených v bodě 4, a jejich příbuzenský vztah k těmto příslušníkům.

V bodě 4 se uvádějí děti, na které se žádají přídavky.

Bod 5 v dokumentu E401 vyplňuje a svým razítkem potvrzuje příslušný rakouský daňový úřad.

Část B vyplňuje úřad práce v ČR, oddělení státní sociální podpory a potvrzený formulář zasílá rovnou do Rakouska (AT).

Formulář E402

Jde o potvrzení o pokračování studií pro účely přiznání rodinných dávek.

Formulář E402 je potřeba nechat potvrdit ve škole, kterou dítě navštěvuje, pouze v případě, že navštěvuje střední nebo vysokou školu.

V bodě 1 se opět uvádí žadatel.

V bodě 2 se uvádí údaje o dítěti, které školu navštěvuje a na které osoba uvedená v bodě 1 žádá o přídavky.

Bod 3 vyplňuje a razítkem potvrzuje příslušný rakouský daňový úřad.

Škola tento formulář potvrzuje v bodech 4 a 7. V bodě 4 jsou nejdůležitějšími údaji body 4.1 Zahájení studia a 4.4 Předpokládané ukončení studia. Tyto body by měly být vždy vyplněné. Pokud nejsou, je třeba je doplnit. K bodu 7 škola přidá razítko.

Velmi důležité Formulář funguje jako potvrzení vždy na jeden školní rok. Pokud tedy období, za které se žádají přídavky, zahrnuje více školních roků, je potřeba předložit za každý školní rok jeden formulář. (Například k žádosti o přídavky za celý rok 2016 je nutné předložit jedno potvrzení E402 za školní rok 2015/2016 a jedno potvrzení E402 za školní rok 2016/2017.)

Podobné je to i v případě, že dítě v období, pro které se podává žádost, navštěvovalo více škol, například střední a poté i vysokou. Je potřeba předložit potvrzení z obou škol.

Formuláře se přikládají rovnou k žádosti o přídavky na děti v Rakousku.

V krajním případě se tyto formuláře mohou nahradit jednoduchým potvrzením o studiu na škole.

Formulář E411

Jedná se o žádost o informace o nároku na rodinné dávky v členských státech, kde rodinní příslušníci bydlí.

Na tomto formuláři příslušný úřad práce v ČR, oddělení státní sociální podpory, potvrzuje, komu jsou v České republice vypláceny přídavky na děti a v jaké výši.

V části A v bodě 1 se uvádí, zda je žadatel zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná. Bod 1 dále obsahuje všechny relevantní informace o žadateli.

Bod 2 se týká manžela/manželky, partnera/partnerky nebo rozvedeného manžela/manželky. Uvádí se rovněž jméno, příjmení, datum narození a adresa, na které se tato osoba zdržuje.

V bodě 3 se uvádějí děti, na které se žádají přídavky.

V bodě 4 se uvádí, zda manžel/manželka, partner/partnerka žadatele v zemi bydliště vykonává povolání a pro jakého zaměstnavatele.

Bod 5 vyplňuje a potvrzuje příslušný rakouský daňový úřad.

Ostatní údaje už doplní příslušný český úřad práce, oddělení státní sociální podpory. Potvrzený formulář se posílá rovnou do Rakouska (AT).

Formulář E407

Jde o lékařské potvrzení pro účely přiznání zvláštních nebo zvýšených rodinných dávek pro zdravotně postižené děti.

Při žádosti o poskytnutí přídavků na dítě zdravotně nebo jinak postižené je potřeba k žádosti přiložit také vyplněný a potvrzený formulář E407. Takovým dětem se poskytují zvýšené přídavky. V žádosti je nutné zaškrtnout políčko „das Kind ist erheblich behidert“ (dítě má závažné postižení).

V části A v bodě 1 se uvedou údaje o žadateli, v bodě 2 o dítěti a bod 3 opět vyplňuje a potvrzuje příslušný rakouský daňový úřad. Část B na formuláři vyplní a potvrdí lékař.

 

Velmi důležité Formuláře E400 naleznete v elektronické podobě na webové stránce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Požádejte o vrácení daní

Víte, že vedle přídavků na děti máte pravděpodobně nárok i na vrácení daní? Ať pracujete krátkodobě, nebo dlouhodobě, dokážeme pro vás získat vaše daně až 5 let zpětně. Stačí jen vyplnit jednoduchý online formulář a o všechno ostatní se postaráme za vás.

Zdroj obrázku: Shutterstock

Tento článek získal již 6 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)