Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Co musíte vědět, pokud chcete pobírat podporu v nezaměstnanosti z Velké Británie

Ukončili jste zaměstnání ve Velké Británii a chcete požádat o podporu v nezaměstnanosti? Máte dvě možnosti. Buď můžete požádat o podporu v nezaměstnanosti ve Velké Británii, nebo v České republice.

Westminsterský palác

Pobírání podpory v nezaměstnanosti ve Velké Británii

Nárok na tuto podporu získáváte, pokud:

 • je vám více než 18 let,
 • nedosáhli jste důchodového věku,
 • obýváte území Anglie, Skotska či Walesu,
 • jste nezaměstnaní nebo pracujete méně než 16 hodin týdně,
 • nejste studentem prezenčního studia,
 • netrpíte onemocněním či postižením, které by vám bránilo v práci,
 • platili jste National Insurance (Class 1) během předcházejících 2 až 3 let,
 • jste oprávněni v Británii pracovat (min. do konce roku 2020 mají toto právo všichni občané členských zemí EU).

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemají OSVČ (self-employed), pokud si platili pouze National Insurance Class 2.

V Severním Irsku byla podpora v nezaměstnanosti nahrazena tzv. univerzálním kreditem (Universal Credit).

Výše přiznané podpory závisí na několika faktorech, např. vašem věku, vašich úsporách a příjmech. Podpora se vyplácí jednou za dva týdny, maximálně 182 dní (přibližně 6 měsíců).

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti ve Velké Británii

Věk Maximální výše podpory
18–24 let 59,20 GBP
25 let a více 74,70 GBP
manželé (oba starší 18 let) společně 117,40 GBP

 

Žádost o podporu v nezaměstnanosti musíte podat na úřadu práce, anglicky Jobcentre, v místě vašeho bydliště ve Velké Británii. Bude-li vám podpora přiznána, musíte v Británii zůstat a pobírat podporu minimálně 4 týdny. Podpora v nezaměstnanosti je ve Velké Britanii vyplácená jednou za dva týdny.

Podpora v nezaměstnanosti po návratu z UK

Požádáte-li o podporu v nezaměstnanosti ve Velké Británii, musíte tam zůstat a pobírat podporu minimálně 4 týdny. Po 4 týdnech můžete na úřadě, u kterého jste podali žádost o podporu v nezaměstnanosti, požádat o převedení podpory do České republiky. To učiníte pomocí formuláře U2 a následně se do 7 kalendářních dní nahlásíte na příslušné pobočce úřadu práce, kde formulář U2 předložíte. Transfer podpory platí pouze po dobu 3 měsíců. Plánujete-li v České republice zůstat natrvalo, respektive déle než 3 měsíce, musíte na britském úřadě podat žádost o prodloužení období transferu. Maximální délka pobírání podpory v nezaměstnanosti je 6 měsíců.

Žádost o podporu v nezaměstnanosti můžete podat online na webu nebo osobně či telefonicky na britském úřadu práce – Jobcentre Plus (tel. kontakt 0800 055 6688).

Pobírání podpory v nezaměstnanosti z Velké Británie v České republice

Žádáte-li o podporu v nezaměstnanosti v České republice, bere se v úvahu doba pracovního poměru, respektive doba pojištění v jiných členských státech EU/EHP tak, jako kdyby se jednalo o období pojištění v souladu s českou legislativou. Pro zohlednění těchto období a přiznání podpory je nutné předložit potvrzený formulář U1. Zároveň musíte prokázat, že jste si během výdělečné činnosti v zahraniční zachovali tzv. „centrum zájmu“ v ČR.

Rozhodující údaje při posuzování centra zájmů:

 • zda jste pracovali ve Velké Británii více než 3 roky,
 • zda jste navštěvovali ČR a kde jste trávili dovolenou,
 • vaše bytová situace (zda v ČR vlastníte nebo pronajímáte byt či dům nebo jej stavíte),
 • vaše rodinná situace (zda máte v ČR manžela/manželku, děti, rodiče, o které se musíte starat).

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vám vzniká, pokud jste byli v posledních 2 letech pojištěni v nezaměstnanosti v některé z členských zemí EU po dobu alespoň 12 měsíců (1 rok).

Jedná se o součet kalendářních dní, nemusíte je odpracovat pouze u jednoho zaměstnavatele. Nárok na podporu má každý, kdo pracoval na hlavní pracovní poměr, zkrácený úvazek nebo dohodu v případě, že mu zaměstnavatel platil sociální pojištění.

Výše podpory v nezaměstnanosti v České republice

Výše podpory v nezaměstnanosti v České republice je první dva měsíce 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Pokud uchazeč odešel z předchozího zaměstnání dobrovolně nebo po dohodě se zaměstnavatelem (nebyl tedy propuštěn a odešel bez závažného důvodu), pobírá dávku ve výši 45 % předchozí průměrné mzdy po celé období.

Maximální možná podpora v nezaměstnanosti, kterou může uchazeč evidovaný na úřadě práce dostat, činí pro rok 2021 sumu 20 075 Kč za měsíc. Výše podpory je 0,58-násobek průměrné mzdy v ČR za první až třetí čtvrtletí předcházejícího roku.

Podpora v nezaměstnanosti se v ČR vyplácí osobám mladším 50 let po dobu 5 měsíců, osobám ve věku 50–55 let po dobu 8 měsíců a osobám starším 55 let po dobu 11 měsíců. Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí vždy za předchozí měsíc, ve lhůtě stanovené úřadem práce.

Podpora v nezaměstnanosti v ČR vám může být vyplacena i zpětně, ode dne, ke kterému vám byla podpora přiznána.

Pokud se rozhodnete pro pobírání podpory v nezaměstnanosti z UK v České republice, rádi vám pomůžeme a získáme pro vás od britského úřadu formulář U1 (neboli dokument U1, tiskopis U1, v minulosti nazývaný také formulář E301).

Tento článek získal již 8 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)