Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

Co musíte vědět, pokud chcete pobírat podporu v nezaměstnanosti z Velké Británie

Ukončili jste zaměstnání ve Velké Británii a chcete požádat o podporu v nezaměstnanosti? Máte dvě možnosti. Buď můžete požádat o podporu v nezaměstnanosti ve Velké Británii, nebo v České republice.

Westminsterský palác

Pobírání podpory v nezaměstnanosti ve Velké Británii

Nárok na tuto podporu získáváte, pokud:

 • je vám více než 18 let,
 • nedosáhli jste důchodového věku,
 • obýváte území Anglie, Skotska či Walesu,
 • jste nezaměstnaní nebo pracujete méně než 16 hodin týdně,
 • nejste studentem prezenčního studia,
 • netrpíte onemocněním či postižením, které by vám bránilo v práci,
 • platili jste National Insurance (Class 1) během předcházejících 2 až 3 let,
 • jste oprávněni v Británii pracovat (min. do konce roku 2020 mají toto právo všichni občané členských zemí EU).

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemají OSVČ (self-employed), pokud si platili pouze National Insurance Class 2.

V Severním Irsku byla podpora v nezaměstnanosti nahrazena tzv. univerzálním kreditem (Universal Credit).

Výše přiznané podpory závisí na několika faktorech, např. vašem věku, vašich úsporách a příjmech. Podpora se vyplácí jednou za dva týdny, maximálně 182 dní (přibližně 6 měsíců).

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti ve Velké Británii

Věk Maximální výše podpory
18–24 let 59,20 GBP
25 let a více 74,70 GBP
manželé (oba starší 18 let) společně 117,40 GBP

 

Žádost o podporu v nezaměstnanosti musíte podat na úřadu práce, anglicky Jobcentre, v místě vašeho bydliště ve Velké Británii. Bude-li vám podpora přiznána, musíte v Británii zůstat a pobírat podporu minimálně 4 týdny. Podpora v nezaměstnanosti je ve Velké Britanii vyplácená jednou za dva týdny.

Podpora v nezaměstnanosti po návratu z UK

Požádáte-li o podporu v nezaměstnanosti ve Velké Británii, musíte tam zůstat a pobírat podporu minimálně 4 týdny. Po 4 týdnech můžete na úřadě, u kterého jste podali žádost o podporu v nezaměstnanosti, požádat o převedení podpory do České republiky. To učiníte pomocí formuláře U2 a následně se do 7 kalendářních dní nahlásíte na příslušné pobočce úřadu práce, kde formulář U2 předložíte. Transfer podpory platí pouze po dobu 3 měsíců. Plánujete-li v České republice zůstat natrvalo, respektive déle než 3 měsíce, musíte na britském úřadě podat žádost o prodloužení období transferu. Maximální délka pobírání podpory v nezaměstnanosti je 6 měsíců.

Žádost o podporu v nezaměstnanosti můžete podat online na webu nebo osobně či telefonicky na britském úřadu práce – Jobcentre Plus (tel. kontakt 0800 055 6688).

Pobírání podpory v nezaměstnanosti z Velké Británie v České republice

Žádáte-li o podporu v nezaměstnanosti v České republice, bere se v úvahu doba pracovního poměru, respektive doba pojištění v jiných členských státech EU/EHP tak, jako kdyby se jednalo o období pojištění v souladu s českou legislativou. Pro zohlednění těchto období a přiznání podpory je nutné předložit potvrzený formulář U1. Zároveň musíte prokázat, že jste si během výdělečné činnosti v zahraniční zachovali tzv. „centrum zájmu“ v ČR.

Rozhodující údaje při posuzování centra zájmů:

 • zda jste pracovali ve Velké Británii více než 3 roky,
 • zda jste navštěvovali ČR a kde jste trávili dovolenou,
 • vaše bytová situace (zda v ČR vlastníte nebo pronajímáte byt či dům nebo jej stavíte),
 • vaše rodinná situace (zda máte v ČR manžela/manželku, děti, rodiče, o které se musíte starat).

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vám vzniká, pokud jste byli v posledních 2 letech pojištěni v nezaměstnanosti v některé z členských zemí EU po dobu alespoň 12 měsíců (1 rok).

Jedná se o součet kalendářních dní, nemusíte je odpracovat pouze u jednoho zaměstnavatele. Nárok na podporu má každý, kdo pracoval na hlavní pracovní poměr, zkrácený úvazek nebo dohodu v případě, že mu zaměstnavatel platil sociální pojištění.

Výše podpory v nezaměstnanosti v České republice

Výše podpory v nezaměstnanosti v České republice je první dva měsíce 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Pokud uchazeč odešel z předchozího zaměstnání dobrovolně nebo po dohodě se zaměstnavatelem (nebyl tedy propuštěn a odešel bez závažného důvodu), pobírá dávku ve výši 45 % předchozí průměrné mzdy po celé období.

Maximální možná podpora v nezaměstnanosti, kterou může uchazeč evidovaný na úřadě práce dostat, činí pro rok 2021 sumu 20 075 Kč za měsíc. Výše podpory je 0,58-násobek průměrné mzdy v ČR za první až třetí čtvrtletí předcházejícího roku.

Podpora v nezaměstnanosti se v ČR vyplácí osobám mladším 50 let po dobu 5 měsíců, osobám ve věku 50–55 let po dobu 8 měsíců a osobám starším 55 let po dobu 11 měsíců. Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí vždy za předchozí měsíc, ve lhůtě stanovené úřadem práce.

Podpora v nezaměstnanosti v ČR vám může být vyplacena i zpětně, ode dne, ke kterému vám byla podpora přiznána.

Pokud se rozhodnete pro pobírání podpory v nezaměstnanosti z UK v České republice, rádi vám pomůžeme a získáme pro vás od britského úřadu formulář U1 (neboli dokument U1, tiskopis U1, v minulosti nazývaný také formulář E301).

Tento článek získal již 3 potlesků

Více podobných článků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)