Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Prohlášení o oprávnění poskytovat osobní údaje dotčené osoby

  1. Tímto prohlašuji, že jsem oprávněn poskytnout společnosti TJ-Legal, s.r.o., IČO: 45 447 292, DIČ: 2022987791, IČ DPH: SK2022987791, sídlem Hlavná 133, 080 01 Prešov, Slovenská republika, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, vložka č. 22687/P (dále jen „společnost“) jako příjemci ve smyslu § 5 písm. q/ zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů osobní údaje dotčené osoby, které jsou nezbytně nutné pro dodání mnou objednaných služeb a/nebo za účelem účasti na kampani „Doporuč známého“.
  2. Souhlas dotčené osoby, jejíž osobní údaje poskytuji společnosti, mi byl udělen výslovně a prokazatelně a v případě potřeby mohu tento souhlas dotčené osoby prokázat.
  3. Osobní údaje dotčené osoby, které poskytuji společnosti, jsou nezbytně nutné za účelem plnění mých oprávněných zájmů s cílem dostát předmětu smlouvy o poskytování služeb a/nebo získání odměny v kampani „Doporuč známého“.
  4. Je-li dotčenou osobou, jejíž osobní údaje společnosti poskytuji, dítě, prohlašuji, že jsem jeho zákonným zástupcem dle zákona č. 36/2005 Z. z. o rodině a jsem proto oprávněný/á jeho jménem poskytovat osobní údaje v souladu s bodem 3.
  5. Poskytnutím osobních údajů dotčené osoby beru na vědomí a souhlasím s tím, že budou zpracovány společností v nezbytně nutném rozsahu a v souladu se zásadami ochrany a zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na adrese: www.tj-legal.com.
  6. Na těchto stránkách naleznete zásady zpracování a ochrany osobních údajů.
Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)