Poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

Podle § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

§ 1837

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

uděluji společnosti TJ-Legal CZ, s.r.o. výslovný souhlas se zahájením poskytování služeb před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy a prohlašuji, že jsem byl řádně poučen, že udělením tohoto souhlasu ztrácím jako spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)