Poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

Podle zákona č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží anebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku anebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů:

§ 4

(6) Je-li na základě smlouvy o službách zahájeno poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, anebo požádá-li spotřebitel o poskytnutí služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, prodávající je povinen

  • • a) poučit spotřebitele o tom, že udělením souhlasu se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy, a
    • b) vyžádat si od spotřebitele výslovný souhlas se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prohlášení o tom, že spotřebitel byl řádně poučen podle písmena a).

Ve smyslu výše uvedeného uděluji společnosti TJ- Legal, s.r.o. výslovný souhlas se zahájením poskytování služeb před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy a prohlašuji, že jsem byl řádně poučen, že udělením tohoto souhlasu ztrácím jako spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 4 odst. 6 zákona č. 102/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)